Xerath
D

Bảng Ngọc Xerath

the Magus Ascendant • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Xerath ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Xerath mà bạn đang tìm!
0%
Tỉ lệ bị chọn
52.7%
Tỉ lệ thắng
14.8%
Tỉ lệ bị cấm
621
Trận

Mạnh so với

Jayce
12.5%
8
Azir
16.7%
12
Quinn
25%
8
Rumble
25%
12
Urgot
28.6%
7

Yếu so với

Akali
81.8%
11
Riven
75%
8
Sett
75%
16
Jax
73.3%
15
Gangplank
63.6%
11

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
54.4%
469 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
54.8%
476 Trận

Các Trang bị chính

Luden's Tempest
Sorcerer's ShoesHorizon Focus
65%
40 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Void Staff
Shadowflame
61.3%75.9%83.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Arcanopulse
Q
Eye of Destruction
W
Shocking Orb
E
56%
162 Trận
Arcanopulse
Q
2
4
5
7
9
Eye of Destruction
W
1
8
10
12
13
Shocking Orb
E
3
14
15
Rite of the Arcane
R
6
11

Bảng Ngọc Xerath

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Xerath

Bảng Ngọc Xerath
InspirationInspiration
Glacial Augment
0%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
100%
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
100%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
0%
Celerity
0%
Absolute Focus
0%
Scorch
100%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
100%
Flex
0%