Bảng Ngọc Irelia
2

Bảng Ngọc Irelia

Vũ Kiếm Sư • Platinum+
Bảng Ngọc xịn nhất Irelia ở Mid đối với patch 11.20. Tìm Bảng Ngọc Irelia mà bạn đang tìm!
5.5%
Tỉ lệ bị chọn
46.8%
Tỉ lệ thắng
39.1%
Tỉ lệ bị cấm
8.2K
Trận

Mạnh so với

Yếu so với

Phép Bổ Trợ

Tốc Biến
Thiêu Đốt
47.1%
6,521 Trận

Các Trang bị khởi động

Kiếm Doran
Bình Máu
47.0%
5,559 Trận

Các Trang bị chính

Gươm Suy Vong
Giày Thép Gai
Nỏ Tử Thủ
54.9%
665 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Đao Tím
Giáp Thiên Thần
Vũ Điệu Tử Thần
59.9%
67.7%
60.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Đâm Kiếm
Q
Bước Nhảy Hoàn Vũ
E
Vũ Điệu Thách Thức
W
49.4%
2,865 Trận
Đâm Kiếm
1
4
5
7
9
 
Vũ Điệu Thách Thức
3
14
15
17
18
 
Bước Nhảy Hoàn Vũ
2
8
10
12
13
 
Thanh Kiếm Tiên Phong
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Irelia

Bảng Ngọc Irelia
Chuẩn Xác

Chuẩn Xác

Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
22%
Hiện Diện Trí Tuệ
78%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
42%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
53%
Huyền Thoại: Hút Máu
5%
Nhát Chém Ân Huệ
1%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
98%
Kiên Định

Kiên Định

Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
3%
Ngọn Gió Thứ Hai
54%
Giáp Cốt
43%
Lan Tràn
4%
Tiếp Sức
6%
Kiên Cường
90%
Offense
12%
Offense
100%
Defense
0%
Offense
88%
Flex
0%
Flex
35%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
65%

opgg Bảng Ngọc Irelia

Tỷ lệ chọn cao nhất

17.5%
Chuẩn Xác

Chuẩn Xác

Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Định

Kiên Định

Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

48.3%
Chuẩn Xác

Chuẩn Xác

Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Định

Kiên Định

Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lore

Lời khuyên cho liên minh

Sử dụng chiêu Đâm Kiếm tiêu diệt những quân lính còn thấp máu để rút ngắn khoảng cách đến với tướng mục tiêu đối phương.

Vũ Điệu Thách Thức không thể bị ngắt, căn dùng nó để vô hiệu khống chế.

Bước Nhảy Hoàn Vũ không có tầm tối đa, thoải mái sáng tạo đi.

Lời khuyên cho địch

Chú ý cộng dồn Ý Chí Ionia và giao tranh cùng Bảng Ngọc Irelia khi nó tụt hết.

Các đợt lính khiến Bảng Ngọc Irelia trở nên cơ động hơn nhiều, cẩn thận đó.

Đừng phí những chiêu quan trọng vào Vũ Điệu Thách Thức.

Giữa cảnh bị Noxus chiếm đóng, Ionia đã sản sinh ra nhiều anh hùng, nhưng chẳng ai nổi bật hơn Bảng Ngọc Irelia xứ Navori. Được luyện rèn cùng những điệu nhảy cổ xưa, cô áp dụng chính môn nghệ thuật này cho chiến đấu, sử dụng những động tác thanh nhã và điêu luyện để điều khiển hàng loạt lưỡi kiếm chết chóc. Sau khi chứng tỏ bản thân trong tư cách một chiến binh, cô được giao nhiệm vụ lãnh đạo kháng chiến, và tới tận ngày nay vẫn còn dốc lòng dốc sức cho công cuộc bảo vệ quê hương.