4

Bảng Ngọc Irelia

Vũ Kiếm Sư • Platinum+
3.9%
Tỉ lệ bị chọn
45.4%
Tỉ lệ thắng
14.4%
Tỉ lệ bị cấm
47.1K
Trận

Mạnh so với

54.4%
1,137
44.3%
1,228
44.2%
625
44.0%
656
43.7%
3,141

Yếu so với

36.3%
562
37.3%
936
39.3%
1,357
40.5%
480
41.8%
1,209

Phép Bổ Trợ

45.8%
41,492 Trận

Các Trang bị khởi động

48.1%
13,888 Trận

Các Trang bị chính

51.4%
5,174 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

56.4%
59.7%
57.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Q
E
W
47.1%
33,984 Trận
1
4
5
7
9
 
3
14
15
17
18
 
2
8
10
12
13
 
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Irelia

Bảng Ngọc Irelia

Chuẩn Xác

1%
0%
0%
99%
26%
52%
22%
23%
41%
36%
53%
0%
47%

Cảm Hứng

0%
10%
0%
0%
0%
100%
12%
0%
78%
Offense
11%
Offense
100%
Defense
2%
Offense
89%
Flex
0%
Flex
46%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
52%

opgg Bảng Ngọc Irelia

Tỷ lệ chọn cao nhất

9.6%

Chuẩn Xác

Cảm Hứng

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

51.2%

Chuẩn Xác

Cảm Hứng

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lời khuyên cho liên minh

Sử dụng chiêu Đâm Kiếm tiêu diệt những quân lính còn thấp máu để rút ngắn khoảng cách đến với tướng mục tiêu đối phương.

Vũ Điệu Thách Thức không thể bị ngắt, căn dùng nó để vô hiệu khống chế.

Bước Nhảy Hoàn Vũ không có tầm tối đa, thoải mái sáng tạo đi.

Lời khuyên cho địch

Chú ý cộng dồn Ý Chí Ionia và giao tranh cùng Bảng Ngọc Irelia khi nó tụt hết.

Các đợt lính khiến Bảng Ngọc Irelia trở nên cơ động hơn nhiều, cẩn thận đó.

Đừng phí những chiêu quan trọng vào Vũ Điệu Thách Thức.

Giữa cảnh bị Noxus chiếm đóng, Ionia đã sản sinh ra nhiều anh hùng, nhưng chẳng ai nổi bật hơn Bảng Ngọc Irelia xứ Navori. Được luyện rèn cùng những điệu nhảy cổ xưa, cô áp dụng chính môn nghệ thuật này cho chiến đấu, sử dụng những động tác thanh nhã và điêu luyện để điều khiển hàng loạt lưỡi kiếm chết chóc. Sau khi chứng tỏ bản thân trong tư cách một chiến binh, cô được giao nhiệm vụ lãnh đạo kháng chiến, và tới tận ngày nay vẫn còn dốc lòng dốc sức cho công cuộc bảo vệ quê hương.