Irelia
D

Bảng Ngọc Irelia

the Blade Dancer • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Irelia ở Mid đối với patch 13.18. Tìm Bảng Ngọc Irelia mà bạn đang tìm!
4.5%
Tỉ lệ bị chọn
49.7%
Tỉ lệ thắng
12.1%
Tỉ lệ bị cấm
403,220
Trận

Mạnh so với

Naafiri
47.2%
5,774
Zed
47.7%
34,295
LeBlanc
47.9%
8,311
Syndra
48.1%
7,345
Azir
48.3%
5,582

Yếu so với

Vex
53.7%
12,229
Pantheon
53.5%
6,516
Sylas
52.4%
16,824
Malzahar
52%
8,267
Ekko
51.8%
6,092

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
50.2%
116,763 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
50.4%
287,809 Trận

Các Trang bị chính

Blade of The Ruined KingMercury's TreadsWit's End
54.4%
56,035 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Goredrinker
Death's Dance
Guardian Angel
59.3%58.8%59.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Bladesurge
Q
Defiant Dance
W
Flawless Duet
E
52%
230,627 Trận
Bladesurge
Q
1
4
5
7
9
Defiant Dance
W
3
8
10
12
13
Flawless Duet
E
2
14
15
Vanguard's Edge
R
6
11

Bảng Ngọc Irelia

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Irelia

Bảng Ngọc Irelia
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
3%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
97%
Overheal
0%
Triumph
55%
Presence of Mind
45%
Legend: Alacrity
88%
Legend: Tenacity
12%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
<1%
Cut Down
<1%
Last Stand
>99%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
17%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
98%
Cosmic Insight
85%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
2%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
12%
Flex
67%
Flex
20%