Vel'Koz
D

Bảng Ngọc Vel'Koz

the Eye of the Void • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Vel'Koz ở Sp đối với patch 14.12. Tìm Bảng Ngọc Vel'Koz mà bạn đang tìm!
2.8%
Tỉ lệ bị chọn
50.9%
Tỉ lệ thắng
0.8%
Tỉ lệ bị cấm
128,955
Trận

Mạnh so với

Hwei
44.9%
1,433
Swain
46.5%
1,803
Senna
46.8%
4,290
Ashe
47%
1,805
Alistar
47.3%
1,655

Yếu so với

Zyra
52.3%
4,448
Nami
51.6%
5,700
Blitzcrank
51.3%
4,522
Milio
51.3%
2,649
Xerath
51.1%
3,992

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
51.8%
31,045 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
51.2%
121,510 Trận

Các Trang bị chính

Zaz'Zak's RealmspikeBlackfire TorchSorcerer's Shoes
52.2%
22,554 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Liandry's Torment
Shadowflame
Rabadon's Deathcap
54%55.3%56.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Plasma Fission
Q
Void Rift
W
Tectonic Disruption
E
52%
52,731 Trận
Plasma Fission
Q
1
4
5
7
9
Void Rift
W
2
8
10
12
13
Tectonic Disruption
E
3
14
15
Life Form Disintegration Ray
R
6
11

Bảng Ngọc Vel'Koz

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Vel'Koz

Bảng Ngọc Vel'Koz
SorcerySorcery
Summon Aery
0%
Arcane Comet
100%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
100%
Celerity
0%
Absolute Focus
0%
Scorch
100%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
0%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
25%
Cash Back
25%
Triple Tonic
25%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
50%
Cosmic Insight
75%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
0%
Adapative Force
50%
Attack Speed
50%
Ability Haste
0%
Adapative Force
75%
Move Speed
25%
Health Scaling
0%
Base Health
75%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
25%