Vel'Koz
D

Bảng Ngọc Vel'Koz

the Eye of the Void • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Vel'Koz ở Sp đối với patch 14.4. Tìm Bảng Ngọc Vel'Koz mà bạn đang tìm!
2.3%
Tỉ lệ bị chọn
50.7%
Tỉ lệ thắng
0.6%
Tỉ lệ bị cấm
95,303
Trận

Mạnh so với

Neeko
44.1%
1,212
Hwei
44.1%
1,337
Lulu
47%
2,489
Ashe
47%
1,907
Bard
47.1%
1,230

Yếu so với

Maokai
54.4%
4,500
Pyke
52.8%
2,933
Zyra
52%
3,908
Xerath
51.6%
2,605
Sona
51.5%
1,040

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
52.4%
13,048 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
50.8%
88,425 Trận

Các Trang bị chính

Zaz'Zak's RealmspikeLuden's CompanionSorcerer's Shoes
52.1%
21,214 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Stormsurge
Shadowflame
Rabadon's Deathcap
53.2%54.3%57%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Plasma Fission
Q
Void Rift
W
Tectonic Disruption
E
52%
40,408 Trận
Plasma Fission
Q
1
4
5
7
9
Void Rift
W
2
8
10
12
13
Tectonic Disruption
E
3
14
15
Life Form Disintegration Ray
R
6
11

Bảng Ngọc Vel'Koz

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Vel'Koz

Bảng Ngọc Vel'Koz
SorcerySorcery
Summon Aery
0%
Arcane Comet
100%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
100%
Celerity
0%
Absolute Focus
0%
Scorch
90%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
10%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
10%
Triple Tonic
30%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
10%
Biscuit Delivery
90%
Cosmic Insight
60%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
20%
Offense
80%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
50%
Flex
10%
Flex
20%