Yorick
D

Bảng Ngọc Yorick

Shepherd of Souls • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Yorick ở Top đối với patch 14.12. Tìm Bảng Ngọc Yorick mà bạn đang tìm!
5.8%
Tỉ lệ bị chọn
52.7%
Tỉ lệ thắng
7.1%
Tỉ lệ bị cấm
267,801
Trận

Mạnh so với

K'Sante
40.2%
3,219
Heimerdinger
42%
2,890
Illaoi
42.9%
7,793
Darius
43.1%
13,875
Vayne
44%
2,750

Yếu so với

Trundle
51.6%
4,583
Tryndamere
51%
9,041
Irelia
50.8%
5,809
Sett
50.7%
14,285
Urgot
50.4%
5,204

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
52.8%
224,159 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
53.5%
74,722 Trận

Các Trang bị chính

Plated SteelcapsTrinity ForceHullbreaker
55.5%
11,927 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Serylda's Grudge
Sterak's Gage
Edge of Night
57.8%57%55%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Last Rites
Q
Mourning Mist
E
Dark Procession
W
54%
155,413 Trận
Last Rites
Q
1
4
5
7
9
Dark Procession
W
3
14
15
Mourning Mist
E
2
8
10
12
13
Eulogy of the Isles
R
6
11

Bảng Ngọc Yorick

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Yorick

Bảng Ngọc Yorick
ResolveResolve
Grasp of the Undying
100%
Aftershock
0%
Guardian
0%
Demolish
100%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
0%
Second Wind
57%
Bone Plating
43%
Overgrowth
86%
Revitalize
14%
Unflinching
0%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
71%
Cash Back
0%
Triple Tonic
0%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
100%
Cosmic Insight
29%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
0%
Adapative Force
71%
Attack Speed
29%
Ability Haste
0%
Adapative Force
100%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
0%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
100%