Yorick
D

Bảng Ngọc Yorick

Shepherd of Souls • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Yorick ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Yorick mà bạn đang tìm!
3.5%
Tỉ lệ bị chọn
50.5%
Tỉ lệ thắng
4.9%
Tỉ lệ bị cấm
186,096
Trận

Mạnh so với

K'Sante
43.5%
3,953
Jayce
43.9%
3,507
Akali
45%
2,141
Darius
45.6%
7,772
Illaoi
45.7%
6,950

Yếu so với

Trundle
55.4%
3,637
Irelia
54.9%
4,329
Kayle
54%
3,600
Riven
53.4%
3,584
Urgot
53.3%
3,039

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
50.4%
154,289 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Shield
Health Potion
50.5%
100,837 Trận

Các Trang bị chính

Divine Sunderer
Plated SteelcapsHullbreaker
53%
10,882 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Serylda's Grudge
Black Cleaver
Sterak's Gage
56.4%54.3%52.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Last Rites
Q
Mourning Mist
E
Dark Procession
W
51%
104,311 Trận
Last Rites
Q
1
4
5
7
9
Dark Procession
W
3
14
15
Mourning Mist
E
2
8
10
12
13
Eulogy of the Isles
R
6
11

Bảng Ngọc Yorick

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Yorick

Bảng Ngọc Yorick
ResolveResolve
Grasp of the Undying
89%
Aftershock
0%
Guardian
11%
Demolish
89%
Font of Life
11%
Shield Bash
0%
Conditioning
0%
Second Wind
79%
Bone Plating
21%
Overgrowth
100%
Revitalize
0%
Unflinching
0%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
100%
Cosmic Insight
0%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
78%
Offense
11%
Offense
11%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
44%
Flex
56%