Aphelios
D

Bảng Ngọc Aphelios

the Weapon of the Faithful • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Aphelios ở ĐTCL đối với patch 13.18. Tìm Bảng Ngọc Aphelios mà bạn đang tìm!
4.8%
Tỉ lệ bị chọn
47.6%
Tỉ lệ thắng
1%
Tỉ lệ bị cấm
483,401
Trận

Mạnh so với

Zeri
49%
15,462
Kai'Sa
51.3%
77,748
Xayah
51.5%
19,566
Jinx
51.5%
17,995
Lucian
51.6%
15,693

Yếu so với

Nilah
55.6%
6,597
Ashe
54.3%
35,159
Twitch
54.2%
8,752
Miss Fortune
54.2%
28,584
Samira
53.3%
20,492

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
47.8%
265,758 Trận

Các Trang bị khởi động

Cull
Health Potion
48.2%
276,916 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesKraken Slayer
Galeforce
51.6%
91,550 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Bloodthirster
Lord Dominik's Regards
Guardian Angel
59.1%58.2%59.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Weapon Abilites
Q
Weapon Queue System
E
Phase
W
51%
217,133 Trận
Weapon Abilites
Q
1
2
3
5
7
9
Phase
W
13
14
15
Weapon Queue System
E
4
6
8
10
11
12
Moonlight Vigil
R

Bảng Ngọc Aphelios

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Aphelios

Bảng Ngọc Aphelios
PrecisionPrecision
Press the Attack
4%
Lethal Tempo
9%
Fleet Footwork
72%
Conqueror
15%
Overheal
98%
Triumph
<1%
Presence of Mind
2%
Legend: Alacrity
<1%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
>99%
Coup de Grace
8%
Cut Down
92%
Last Stand
<1%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
2%
Transcendence
0%
Celerity
0%
Absolute Focus
>99%
Scorch
0%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
98%
Offense
35%
Offense
71%
Offense
0%
Offense
96%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
92%
Flex
4%