Bảng Ngọc Aphelios
4

Bảng Ngọc Aphelios

Song Nguyệt Chiến Binh • Platinum+
Bảng Ngọc xịn nhất Aphelios ở ĐTCL đối với patch 11.23. Tìm Bảng Ngọc Aphelios mà bạn đang tìm!
9.4%
Tỉ lệ bị chọn
45.8%
Tỉ lệ thắng
2%
Tỉ lệ bị cấm
78.1K
Trận

Mạnh so với

Yếu so với

Phép Bổ Trợ

Tốc Biến
Hồi Máu
45.9%
51,615 Trận

Các Trang bị khởi động

Kiếm Dài
Bình Máu
3
46.3%
30,575 Trận

Các Trang bị chính

Giày Cuồng Nộ
Nỏ Tử Thủ
Súng Hải Tặc
52.6%
14,464 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Vô Cực Kiếm
Giáp Thiên Thần
Nỏ Thần Dominik
58.3%
60.0%
60.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Kỹ Năng Vũ Khí
Q
Hệ Thống Chuỗi Vũ Khí
E
Đổi
W
51.0%
30,420 Trận
Kỹ Năng Vũ Khí
1
2
3
5
7
9
 
Đổi
13
14
15
16
17
18
 
Hệ Thống Chuỗi Vũ Khí
4
6
8
10
11
12
 
Ánh Trăng Dẫn Lối
 

lolvvv Bảng Ngọc Aphelios

Bảng Ngọc Aphelios
Chuẩn Xác

Chuẩn Xác

Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
53%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
47%
Hồi Máu Vượt Trội
93%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
7%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
100%
Nhát Chém Ân Huệ
60%
Đốn Hạ
40%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Kiên Định

Kiên Định

Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
53%
Ngọn Gió Thứ Hai
20%
Giáp Cốt
27%
Lan Tràn
53%
Tiếp Sức
40%
Kiên Cường
7%
Offense
0%
Offense
100%
Defense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
100%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
0%

opgg Bảng Ngọc Aphelios

Tỷ lệ chọn cao nhất

35.7%
Chuẩn Xác

Chuẩn Xác

Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Áp Đảo

Áp Đảo

Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tham Lam
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

53.8%
Chuẩn Xác

Chuẩn Xác

Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Áp Đảo

Áp Đảo

Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tham Lam
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lore

Lời khuyên cho liên minh

Mỗi vũ khí của Bảng Ngọc Aphelios có ưu điểm khác nhau, hãy dùng đúng lúc đúng nơi nhé.

Lời khuyên cho địch

Mỗi vũ khí của Bảng Ngọc Aphelios có nhược điểm khác nhau, hãy khai thác nhược điểm có lợi cho tướng của bạn nhất. Cẩn thận Pháo Trọng Trường, nó có thể trói chân bạn đấy.

Bước ra từ ánh trăng, vũ khí sẵn sàng, Bảng Ngọc Aphelios tiêu diệt kẻ địch của đức tin trong im lặng—chỉ lên tiếng thông qua sự chính xác của mỗi phát súng. Dù sức mạnh của anh đến từ chính thứ chất độc khiến anh bị câm, anh vẫn được dẫn dắt bởi người chị Alune từ thánh điện xa xôi, người cung cấp cho anh một kho vũ khí bằng đá mặt trăng. Chừng nào ánh trăng còn soi tỏ, chừng đó Bảng Ngọc Aphelios còn không đơn độc.