3

Bảng Ngọc Aphelios

Song Nguyệt Chiến Binh • Platinum+
5.1%
Tỉ lệ bị chọn
46.8%
Tỉ lệ thắng
1.2%
Tỉ lệ bị cấm
24.9K
Trận

Mạnh so với

52.0%
543
51.4%
697
49.5%
3,216
48.9%
2,591
48.8%
1,171

Yếu so với

41.6%
392
42.4%
578
43.9%
672
44.0%
606
45.5%
1,520

Phép Bổ Trợ

47.0%
20,419 Trận

Các Trang bị khởi động

46.8%
20,360 Trận

Các Trang bị chính

50.9%
7,464 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

56.7%
59.8%
65.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Q
W
E
49.7%
14,755 Trận
1
2
3
5
7
9
 
4
6
8
10
11
12
 
13
14
15
16
17
18
 
 

lolvvv Bảng Ngọc Aphelios

Bảng Ngọc Aphelios

Chuẩn Xác

1%
17%
0%
82%
22%
2%
75%
23%
0%
77%
45%
54%
1%

Áp Đảo

0%
100%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Offense
0%
Offense
100%
Defense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
95%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
5%

opgg Bảng Ngọc Aphelios

Tỷ lệ chọn cao nhất

26.0%

Chuẩn Xác

Áp Đảo

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

56.7%

Chuẩn Xác

Áp Đảo

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lời khuyên cho liên minh

Mỗi vũ khí của Bảng Ngọc Aphelios có ưu điểm khác nhau, hãy dùng đúng lúc đúng nơi nhé.

Lời khuyên cho địch

Mỗi vũ khí của Bảng Ngọc Aphelios có nhược điểm khác nhau, hãy khai thác nhược điểm có lợi cho tướng của bạn nhất. Cẩn thận Pháo Trọng Trường, nó có thể trói chân bạn đấy.

Bước ra từ ánh trăng, vũ khí sẵn sàng, Bảng Ngọc Aphelios tiêu diệt kẻ địch của đức tin trong im lặng—chỉ lên tiếng thông qua sự chính xác của mỗi phát súng. Dù sức mạnh của anh đến từ chính thứ chất độc khiến anh bị câm, anh vẫn được dẫn dắt bởi người chị Alune từ thánh điện xa xôi, người cung cấp cho anh một kho vũ khí bằng đá mặt trăng. Chừng nào ánh trăng còn soi tỏ, chừng đó Bảng Ngọc Aphelios còn không đơn độc.