Aphelios
D

Bảng Ngọc Aphelios

the Weapon of the Faithful • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Aphelios ở ĐTCL đối với patch 14.4. Tìm Bảng Ngọc Aphelios mà bạn đang tìm!
3.5%
Tỉ lệ bị chọn
47.8%
Tỉ lệ thắng
0.6%
Tỉ lệ bị cấm
146,460
Trận

Mạnh so với

Kalista
49.5%
1,466
Kai'Sa
49.6%
10,998
Xayah
49.8%
2,182
Ezreal
49.9%
14,338
Zeri
50%
2,976

Yếu so với

Senna
56.6%
4,331
Twisted Fate
54.9%
4,924
Twitch
54.7%
3,154
Ashe
54.4%
5,850
Miss Fortune
54.3%
10,301

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
48.3%
99,217 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
48.1%
117,477 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesStormrazorInfinity Edge
51.7%
25,736 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Bloodthirster
Lord Dominik's Regards
Guardian Angel
57.4%57.9%61.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Weapon Abilites
Q
Weapon Queue System
E
Phase
W
50%
76,369 Trận
Weapon Abilites
Q
1
2
3
5
7
9
Phase
W
13
14
15
Weapon Queue System
E
4
6
8
10
11
12
Moonlight Vigil
R

Bảng Ngọc Aphelios

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Aphelios

Bảng Ngọc Aphelios
PrecisionPrecision
Press the Attack
4%
Lethal Tempo
9%
Fleet Footwork
83%
Conqueror
4%
Overheal
96%
Triumph
1%
Presence of Mind
3%
Legend: Alacrity
2%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
98%
Coup de Grace
16%
Cut Down
81%
Last Stand
3%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
<1%
Transcendence
0%
Celerity
0%
Absolute Focus
100%
Scorch
0%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
>99%
Offense
48%
Offense
55%
Offense
0%
Offense
93%
Flex
1%
Flex
0%
Defense
28%
Flex
42%
Flex
3%