Bảng Ngọc Aphelios
5

Bảng Ngọc Aphelios

Song Nguyệt Chiến Binh • Platinum+
Bảng Ngọc xịn nhất Aphelios ở ĐTCL đối với patch 12.22. Tìm Bảng Ngọc Aphelios mà bạn đang tìm!
5.3%
Tỉ lệ bị chọn
45.7%
Tỉ lệ thắng
0.6%
Tỉ lệ bị cấm
4.8K
Trận

Strong against

Weak against

Phép Bổ Trợ

Tốc Biến
Hồi Máu
47.1%
2,293 Trận

Các Trang bị khởi động

Kiếm Doran
Bình Máu
46.4%
2,802 Trận

Các Trang bị chính

Giày Cuồng Nộ
Cung Phong Linh
Huyết Kiếm
51.5%
693 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Vô Cực Kiếm
Nỏ Thần Dominik
Giáp Thiên Thần
58.6%
56.1%
65.0%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Kỹ Năng Vũ Khí
Q
Hệ Thống Chuỗi Vũ Khí
E
Đổi
W
49.5%
2,552 Trận
Kỹ Năng Vũ Khí
1
2
3
5
7
9
 
Đổi
13
14
15
 
Hệ Thống Chuỗi Vũ Khí
4
6
8
10
11
12
 
Ánh Trăng Dẫn Lối
 

Bảng Ngọc Aphelios

Chuẩn Xác

Chuẩn Xác

Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Áp Đảo

Áp Đảo

Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Aphelios

Bảng Ngọc Aphelios
Chuẩn Xác

Chuẩn Xác

Sẵn Sàng Tấn Công
18%
Nhịp Độ Chết Người
44%
Bước Chân Thần Tốc
37%
Chinh Phục
1%
Hồi Máu Vượt Trội
59%
Đắc Thắng
9%
Hiện Diện Trí Tuệ
33%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
100%
Nhát Chém Ân Huệ
32%
Đốn Hạ
64%
Chốt Chặn Cuối Cùng
4%
Áp Đảo

Áp Đảo

Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
81%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
9%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
10%
Thợ Săn Kho Báu
19%
Thợ Săn Tài Tình
80%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
1%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Offense
0%
Offense
100%
Defense
3%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
93%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
4%

Lore

Lời khuyên cho liên minh

Mỗi vũ khí của Bảng Ngọc Aphelios có ưu điểm khác nhau, hãy dùng đúng lúc đúng nơi nhé.

Lời khuyên cho địch

Mỗi vũ khí của Bảng Ngọc Aphelios có nhược điểm khác nhau, hãy khai thác nhược điểm có lợi cho tướng của bạn nhất. Cẩn thận Pháo Trọng Trường, nó có thể trói chân bạn đấy.

Bước ra từ ánh trăng, vũ khí sẵn sàng, Bảng Ngọc Aphelios tiêu diệt kẻ địch của đức tin trong im lặng—chỉ lên tiếng thông qua sự chính xác của mỗi phát súng. Dù sức mạnh của anh đến từ chính thứ chất độc khiến anh bị câm, anh vẫn được dẫn dắt bởi người chị Alune từ thánh điện xa xôi, người cung cấp cho anh một kho vũ khí bằng đá mặt trăng. Chừng nào ánh trăng còn soi tỏ, chừng đó Bảng Ngọc Aphelios còn không đơn độc.