Bảng Ngọc Aphelios
5

Bảng Ngọc Aphelios

Song Nguyệt Chiến Binh • Platinum+
Bảng Ngọc xịn nhất Aphelios ở ĐTCL đối với patch 13.6. Tìm Bảng Ngọc Aphelios mà bạn đang tìm!
4.8%
Tỉ lệ bị chọn
46.6%
Tỉ lệ thắng
0.4%
Tỉ lệ bị cấm
104.9K
Trận

Strong against

Weak against

Phép Bổ Trợ

Tốc Biến
Hồi Máu
47.0%
47,963 Trận

Các Trang bị khởi động

Kiếm Dài
Bình Máu
3
46.6%
40,869 Trận

Các Trang bị chính

Huyết Kiếm
Giày Cuồng Nộ
Vô Cực Kiếm
55.2%
7,556 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Cung Phong Linh
Nỏ Th��ần Dominik
Giáp Thiên Thần
60.8%
59.2%
61.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Kỹ Năng Vũ Khí
Q
Hệ Thống Chuỗi Vũ Khí
E
Đổi
W
49.9%
31,976 Trận
Kỹ Năng Vũ Khí
1
2
3
5
7
9
 
Đổi
13
14
15
 
Hệ Thống Chuỗi Vũ Khí
4
6
8
10
11
12
 
Ánh Trăng Dẫn Lối
 

Bảng Ngọc Aphelios

Chuẩn Xác

Chuẩn Xác

Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Pháp Thuật

Pháp Thuật

Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Aphelios

Bảng Ngọc Aphelios
Chuẩn Xác

Chuẩn Xác

Sẵn Sàng Tấn Công
15%
Nhịp Độ Chết Người
70%
Bước Chân Thần Tốc
12%
Chinh Phục
3%
Hồi Máu Vượt Trội
85%
Đắc Thắng
10%
Hiện Diện Trí Tuệ
5%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
16%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
84%
Nhát Chém Ân Huệ
21%
Đốn Hạ
68%
Chốt Chặn Cuối Cùng
11%
Pháp Thuật

Pháp Thuật

Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
5%
Thăng Tiến Sức Mạnh
0%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
96%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
100%
Offense
1%
Offense
100%
Defense
4%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
93%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
3%

Lore

Lời khuyên cho liên minh

Mỗi vũ khí của Bảng Ngọc Aphelios có ưu điểm khác nhau, hãy dùng đúng lúc đúng nơi nhé.

Lời khuyên cho địch

Mỗi vũ khí của Bảng Ngọc Aphelios có nhược điểm khác nhau, hãy khai thác nhược điểm có lợi cho tướng của bạn nhất. Cẩn thận Pháo Trọng Trường, nó có thể trói chân bạn đấy.

Lặng lẽ bước ra từ ánh trăng cùng vũ khí trên tay, Bảng Ngọc Aphelios hạ gục những kẻ địch thù ghét đức tin của mình trong yên lặng - thứ duy nhất lên tiếng là sự chắc chắn và chính xác của từng viên đạn. Mặc dù những thứ độc nhất đang chảy trong huyết quản của Bảng Ngọc Aphelios khiến anh ấy câm lặng, chị gái Alune sẽ là người dẫn lối cho anh. Từ điện thờ xa xôi, cô truyền thứ vũ khí làm từ đá mặt trăng vào tay anh. Chừng nào mặt trăng còn tiếp tục soi sáng, Bảng Ngọc Aphelios sẽ chẳng bao giờ đơn độc.