K'Sante
D

Bảng Ngọc K'Sante

the Pride of Nazumah • Platinum+
TOPMIDDLESUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất K'Sante ở Top đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc K'Sante mà bạn đang tìm!
10.9%
Tỉ lệ bị chọn
46.4%
Tỉ lệ thắng
1.5%
Tỉ lệ bị cấm
5,305
Trận

Mạnh so với

Gnar
36.8%
57
Rumble
45.2%
62
Yasuo
45.3%
64
Darius
45.9%
231
Teemo
45.9%
74

Yếu so với

Irelia
66.1%
56
Urgot
63.7%
91
Wukong
62.1%
66
Dr. Mundo
61.8%
68
Renekton
61.1%
180

Phép Bổ Trợ

GhostTeleport
46.5%
4,230 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Shield
Health Potion
46.7%
5,193 Trận

Các Trang bị chính

BootsIceborn GauntletPlated Steelcaps
48.6%
422 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Jak'Sho, The Protean
Randuin's Omen
Thornmail
58.1%59.2%65.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Ntofo Strikes
Q
Path Maker
W
Footwork
E
53%
246 Trận
Ntofo Strikes
Q
2
4
5
7
9
Path Maker
W
3
8
10
12
13
Footwork
E
1
14
15
All Out
R
6
11

Bảng Ngọc K'Sante

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc K'Sante

Bảng Ngọc K'Sante
ResolveResolve
Grasp of the Undying
98%
Aftershock
2%
Guardian
0%
Demolish
48%
Font of Life
0%
Shield Bash
52%
Conditioning
5%
Second Wind
90%
Bone Plating
6%
Overgrowth
96%
Revitalize
2%
Unflinching
3%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
5%
Triple Tonic
37%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
>99%
Cosmic Insight
56%
Approach Velocity
3%
Time Warp Tonic
0%
Offense
4%
Offense
95%
Offense
<1%
Offense
6%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
69%
Flex
0%
Flex
0%