K'Sante
D

Bảng Ngọc K'Sante

the Pride of Nazumah • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất K'Sante ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc K'Sante mà bạn đang tìm!
5.2%
Tỉ lệ bị chọn
45.4%
Tỉ lệ thắng
14.7%
Tỉ lệ bị cấm
274,746
Trận

Mạnh so với

Jayce
49.7%
7,342
Yasuo
50.3%
3,121
Irelia
52.2%
3,935
Sion
52.3%
3,706
Pantheon
52.4%
2,763

Yếu so với

Kayle
59.8%
5,260
Garen
57.8%
12,904
Fiora
57.7%
8,921
Illaoi
57.2%
7,598
Teemo
56.8%
5,029

Phép Bổ Trợ

GhostTeleport
47.9%
43,436 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Shield
Health Potion
45.5%
265,383 Trận

Các Trang bị chính

Plated Steelcaps
Iceborn Gauntlet
Sunfire Aegis
50.8%
37,866 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Gargoyle Stoneplate
Thornmail
Randuin's Omen
57.7%58.9%57.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Ntofo Strikes
Q
Path Maker
W
Footwork
E
47%
156,823 Trận
Ntofo Strikes
Q
1
4
5
7
9
Path Maker
W
3
8
10
12
13
Footwork
E
2
14
15
All Out
R
6
11

Bảng Ngọc K'Sante

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc K'Sante

Bảng Ngọc K'Sante
ResolveResolve
Grasp of the Undying
96%
Aftershock
4%
Guardian
<1%
Demolish
67%
Font of Life
0%
Shield Bash
33%
Conditioning
10%
Second Wind
75%
Bone Plating
15%
Overgrowth
51%
Revitalize
<1%
Unflinching
48%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
<1%
Magical Footwear
3%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
>99%
Cosmic Insight
86%
Approach Velocity
11%
Time Warp Tonic
0%
Offense
<1%
Offense
97%
Offense
<1%
Offense
2%
Flex
72%
Flex
27%
Defense
8%
Flex
69%
Flex
25%