Twisted Fate
D

Bảng Ngọc Twisted Fate

the Card Master • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Twisted Fate ở Mid đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Twisted Fate mà bạn đang tìm!
3.1%
Tỉ lệ bị chọn
50.7%
Tỉ lệ thắng
0.2%
Tỉ lệ bị cấm
166,431
Trận

Mạnh so với

Azir
42.9%
5,079
Zoe
45.8%
1,892
Akali
46.4%
9,792
LeBlanc
46.8%
2,998
Vex
47.6%
3,409

Yếu so với

Fizz
53%
5,033
Sylas
52.5%
9,980
Kassadin
52.4%
1,862
Xerath
52.1%
3,113
Aurelion Sol
51.7%
2,236

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
53.1%
18,113 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
51.3%
109,237 Trận

Các Trang bị chính

Luden's Tempest
Sorcerer's ShoesLich Bane
54.7%
26,158 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Zhonya's Hourglass
Void Staff
58.4%59.4%58.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Wild Cards
Q
Pick a Card
W
Stacked Deck
E
55%
31,147 Trận
Wild Cards
Q
3
4
5
7
9
Pick a Card
W
1
8
10
12
13
Stacked Deck
E
2
14
15
Destiny
R
6
11

Bảng Ngọc Twisted Fate

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Twisted Fate

Bảng Ngọc Twisted Fate
InspirationInspiration
Glacial Augment
2%
Unsealed Spellbook
2%
First Strike
96%
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
92%
Biscuit Delivery
8%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
4%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
4%
Celerity
0%
Absolute Focus
96%
Scorch
0%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
96%
Offense
96%
Offense
4%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
2%
Flex
20%
Flex
78%