Renata Glasc
D

Bảng Ngọc Renata Glasc

the Chem-Baroness • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Renata Glasc ở Sp đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Renata Glasc mà bạn đang tìm!
5.1%
Tỉ lệ bị chọn
51.1%
Tỉ lệ thắng
1.4%
Tỉ lệ bị cấm
270,614
Trận

Mạnh so với

Nautilus
45.5%
14,722
Yuumi
45.5%
5,420
Pyke
46.7%
9,249
Ashe
46.9%
7,292
Braum
47.1%
2,944

Yếu so với

Zyra
52.6%
8,153
Xerath
52.4%
7,863
Vel'Koz
51.7%
2,753
Brand
51.6%
5,660
Soraka
51.5%
6,256

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
51.2%
197,997 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Spellthief's Edge
51.3%
209,072 Trận

Các Trang bị chính

Ionian Boots of Lucidity
Radiant Virtue
Redemption
62.5%
17,041 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Chemtech Putrifier
Staff of Flowing Water
Ardent Censer
61.9%59.9%57%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Loyalty Program
E
Bailout
W
Handshake
Q
56%
120,614 Trận
Handshake
Q
2
14
15
Bailout
W
3
8
10
12
13
Loyalty Program
E
1
4
5
7
9
Hostile Takeover
R
6
11

Bảng Ngọc Renata Glasc

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Renata Glasc

Bảng Ngọc Renata Glasc
ResolveResolve
Grasp of the Undying
0%
Aftershock
0%
Guardian
100%
Demolish
<1%
Font of Life
40%
Shield Bash
59%
Conditioning
1%
Second Wind
16%
Bone Plating
83%
Overgrowth
11%
Revitalize
19%
Unflinching
70%
DominationDomination
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
12%
Sudden Impact
0%
Zombie Ward
93%
Ghost Poro
<1%
Eyeball Collection
0%
Treasure Hunter
1%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
71%
Ultimate Hunter
23%
Offense
2%
Offense
90%
Offense
5%
Offense
69%
Flex
18%
Flex
16%
Defense
<1%
Flex
93%
Flex
5%