Renata Glasc
D

Bảng Ngọc Renata Glasc

the Chem-Baroness • Platinum+
SUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Renata Glasc ở Sp đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Renata Glasc mà bạn đang tìm!
7.7%
Tỉ lệ bị chọn
49.5%
Tỉ lệ thắng
0.4%
Tỉ lệ bị cấm
3,743
Trận

Mạnh so với

Ashe
28.8%
52
Neeko
37.5%
40
Rell
39.2%
79
Braum
42.3%
78
Alistar
42.9%
77

Yếu so với

Zyra
65.2%
92
Vel'Koz
64.1%
39
Zilean
63.8%
58
Milio
60.5%
119
Morgana
58.6%
116

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
53.2%
474 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
49.8%
3,641 Trận

Các Trang bị chính

Celestial OppositionBootsBoots of Swiftness
72.2%
36 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Redemption
Ardent Censer
Morellonomicon
57%64.6%64.8%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Loyalty Program
E
Bailout
W
Handshake
Q
55%
1,715 Trận
Handshake
Q
2
14
15
Bailout
W
3
8
10
12
13
Loyalty Program
E
1
4
5
7
9
Hostile Takeover
R
6
11

Bảng Ngọc Renata Glasc

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Renata Glasc

Bảng Ngọc Renata Glasc
ResolveResolve
Grasp of the Undying
0%
Aftershock
0%
Guardian
100%
Demolish
1%
Font of Life
35%
Shield Bash
64%
Conditioning
1%
Second Wind
18%
Bone Plating
81%
Overgrowth
12%
Revitalize
29%
Unflinching
58%
DominationDomination
Cheap Shot
3%
Taste of Blood
3%
Sudden Impact
0%
Zombie Ward
95%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
0%
Treasure Hunter
0%
Ingenious Hunter
9%
Relentless Hunter
74%
Ultimate Hunter
16%
Offense
2%
Offense
92%
Offense
6%
Offense
57%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
6%
Flex
0%
Flex
0%