Bảng Ngọc Renata Glasc
1

Bảng Ngọc Renata Glasc

Bà Trùm Thành Zaun • Platinum+
Bảng Ngọc xịn nhất Renata Glasc ở Sp đối với patch 12.12. Tìm Bảng Ngọc Renata Glasc mà bạn đang tìm!
8.9%
Tỉ lệ bị chọn
52.6%
Tỉ lệ thắng
10.1%
Tỉ lệ bị cấm
23.4K
Trận

Strong against

Weak against

Phép Bổ Trợ

Tốc Biến
Thiêu Đốt
52.9%
17,678 Trận

Các Trang bị khởi động

Bình Máu
2
Lưỡi Gươm Đoạt Thuật
52.8%
19,150 Trận

Các Trang bị chính

Giày Khai Sáng Ionia
Vương Miện Shurelya
Bình Thải Hóa Dược
61.4%
6,313 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Dây Chuyền Chuộc Tội
Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác
Trượng Lưu Thủy
66.3%
67.8%
100.0%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Hỏa Lực Yểm Trợ
E
Cứu Cánh
W
Bắt Tay
Q
58.1%
9,699 Trận
Bắt Tay
2
14
15
 
Cứu Cánh
3
8
10
12
13
 
Hỏa Lực Yểm Trợ
1
4
5
7
9
 
Hợp Chất Điên Loạn
6
11
 

Bảng Ngọc Renata Glasc

Kiên Định

Kiên Định

Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Renata Glasc

Bảng Ngọc Renata Glasc
Kiên Định

Kiên Định

Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
100%
Tàn Phá Hủy Diệt
1%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
22%
Nện Khiên
77%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
36%
Giáp Cốt
63%
Lan Tràn
6%
Tiếp Sức
48%
Kiên Cường
46%
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
1%
Thời Điểm Hoàn Hảo
8%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
1%
Giao Hàng Bánh Quy
92%
Thấu Thị Vũ Trụ
46%
Vận Tốc Tiếp Cận
4%
Thuốc Thời Gian
48%
Offense
5%
Offense
68%
Defense
2%
Offense
91%
Flex
17%
Flex
94%
Offense
4%
Flex
14%
Flex
4%

Lore

Bảng Ngọc Renata Glasc trỗi dậy từ tro tàn của tuổi thơ, nơi chẳng còn gì ngoài cái tên của ả và những nghiên cứu sinh hóa cha mẹ để lại. Trong những thập kỷ sau đó, ả đã dần trở thành hóa chủ giàu có nhất thành Zaun, một doanh nhân nổi tiếng xây dựng quyền lực bằng cách trói buộc nhu cầu của những kẻ khác. Làm việc cho ả, và ngươi sẽ nhận được bổng lộc vô kể. Chống lại ả, và ngươi sẽ phải hối hận vì điều đó. Nhưng rồi ai thì cũng phải làm việc cho ả ta thôi.