Pantheon
D

Bảng Ngọc Pantheon

the Unbreakable Spear • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Pantheon ở Mid đối với patch 13.18. Tìm Bảng Ngọc Pantheon mà bạn đang tìm!
3.5%
Tỉ lệ bị chọn
51.2%
Tỉ lệ thắng
5%
Tỉ lệ bị cấm
312,118
Trận

Mạnh so với

Qiyana
45.3%
3,312
Yasuo
46.1%
28,873
Kassadin
46.1%
4,557
Irelia
46.5%
6,516
LeBlanc
46.7%
5,326

Yếu so với

Orianna
53.4%
4,289
Malzahar
52.6%
5,505
Neeko
52.3%
3,411
Naafiri
52%
4,317
Xerath
51.9%
4,245

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
51.3%
289,668 Trận

Các Trang bị khởi động

Long Sword
Refillable Potion
53.2%
52,553 Trận

Các Trang bị chính

Eclipse
Plated SteelcapsBlack Cleaver
55%
43,392 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Edge of Night
Serylda's Grudge
Guardian Angel
58.1%60.4%63.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Comet Spear
Q
Shield Vault
W
Aegis Assault
E
54%
56,915 Trận
Comet Spear
Q
1
4
5
7
9
Shield Vault
W
2
8
10
12
13
Aegis Assault
E
3
14
15
Grand Starfall
R
6
11

Bảng Ngọc Pantheon

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Pantheon

Bảng Ngọc Pantheon
PrecisionPrecision
Press the Attack
44%
Lethal Tempo
8%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
48%
Overheal
0%
Triumph
15%
Presence of Mind
85%
Legend: Alacrity
34%
Legend: Tenacity
66%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
23%
Cut Down
0%
Last Stand
77%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
19%
Nimbus Cloak
2%
Transcendence
88%
Celerity
0%
Absolute Focus
0%
Scorch
83%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
8%
Offense
91%
Offense
9%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
8%
Flex
67%
Flex
24%