Bảng Ngọc Pantheon
2

Bảng Ngọc Pantheon

Mũi Giáo Bất Diệt • Platinum+
Bảng Ngọc xịn nhất Pantheon ở Mid đối với patch 11.20. Tìm Bảng Ngọc Pantheon mà bạn đang tìm!
1.6%
Tỉ lệ bị chọn
53.3%
Tỉ lệ thắng
1.4%
Tỉ lệ bị cấm
2.4K
Trận

Mạnh so với

Yếu so với

Phép Bổ Trợ

Tốc Biến
Thiêu Đốt
53.8%
2,255 Trận

Các Trang bị khởi động

Kiếm Doran
Bình Máu
55.8%
258 Trận

Các Trang bị chính

Nguyệt Đao
Giày Thép Gai
Móng Vuốt Sterak
67.5%
77 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rìu Đen
Giáp Thiên Thần
Cưa Xích Hóa Kỹ
68.8%
73.1%
71.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Ngọn Giáo Sao Băng
Q
Tiến Công Vũ Bão
E
Khiên Trời Giáng
W
56.3%
903 Trận
Ngọn Giáo Sao Băng
1
4
5
7
9
 
Khiên Trời Giáng
2
14
15
17
18
 
Tiến Công Vũ Bão
3
8
10
12
13
 
Trời Sập
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Pantheon

Bảng Ngọc Pantheon
Chuẩn Xác

Chuẩn Xác

Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
73%
Hiện Diện Trí Tuệ
27%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
37%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
63%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
47%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
53%
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
3%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
97%
Offense
83%
Offense
100%
Defense
0%
Offense
17%
Flex
0%
Flex
67%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
33%

opgg Bảng Ngọc Pantheon

Tỷ lệ chọn cao nhất

27.0%
Chuẩn Xác

Chuẩn Xác

Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

63.0%
Chuẩn Xác

Chuẩn Xác

Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lore

Lời khuyên cho liên minh

Chiến Ý kích hoạt sau 5 kỹ năng hoặc đòn đánh - lên kế hoạch chiến đấu sao cho kích hoạt được nó nhiều hơn 1 lần.

Rỉa máu kẻ địch với Ngọn Giáo Sao Băng trước khi nhảy vào.

Nếu kẻ địch sắp ra khỏi tầm Tiến Công Vũ Bão, bạn có thể tái kích hoạt kỹ năng để tung cú nện khiên ra ngay lập tức.

Lời khuyên cho địch

Tiến Công Vũ Bão khiến Bảng Ngọc Pantheon miễn nhiễm sát thương trước mặt. Vòng ra sau hắn và đợi.

Cẩn thận khi đứng gần Bảng Ngọc Pantheon nếu còn ít máu - Ngọn Giáo Sao Băng khi ném ra sẽ kết liễu kẻ địch thấp máu.

Trời Sập có vài giây cảnh báo trước khi Bảng Ngọc Pantheon tới. Dùng khoảng thời gian này để chạy trốn hoặc lên kế hoạch đánh trả.

Từng là vật chủ không tình nguyện của Thượng Nhân Chiến Tranh, Atreus đã sống sót khi thực thể quyền năng trong anh bị tiêu diệt bởi một đòn đánh xé rách các vì sao khỏi bầu trời. Đến đúng thời điểm, anh học được cách đón nhận sức mạnh của phàm nhân, và cả sự kiên ngạnh của họ. Atreus giờ chống lại thần linh trong hình hài Bảng Ngọc Pantheon tái sinh, ý chí bất khuất của anh sẽ nạp đầy năng lượng cho vũ khí của vị Thượng Nhân đã ngã xuống trên chiến trường.