Pantheon
D

Bảng Ngọc Pantheon

the Unbreakable Spear • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Pantheon ở Sp đối với patch 14.4. Tìm Bảng Ngọc Pantheon mà bạn đang tìm!
3.1%
Tỉ lệ bị chọn
49.7%
Tỉ lệ thắng
2.5%
Tỉ lệ bị cấm
132,342
Trận

Mạnh so với

Neeko
45.9%
1,725
Yuumi
46.1%
3,259
Hwei
47.1%
1,843
Ashe
47.2%
2,685
Seraphine
48.6%
2,512

Yếu so với

Maokai
54.7%
6,404
Brand
53.4%
4,167
Braum
53.3%
1,731
Zyra
52.9%
4,319
Leona
52.6%
4,693

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
49.9%
122,390 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
50%
120,783 Trận

Các Trang bị chính

BloodsongSundered SkyPlated Steelcaps
53.6%
4,528 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Eclipse
Blade of The Ruined King
Youmuu's Ghostblade
52.5%54.7%58.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Comet Spear
Q
Shield Vault
W
Aegis Assault
E
52%
57,635 Trận
Comet Spear
Q
2
4
5
7
9
Shield Vault
W
1
8
10
12
13
Aegis Assault
E
3
14
15
Grand Starfall
R
6
11

Bảng Ngọc Pantheon

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Pantheon

Bảng Ngọc Pantheon
PrecisionPrecision
Press the Attack
86%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
14%
Overheal
0%
Triumph
88%
Presence of Mind
13%
Legend: Alacrity
31%
Legend: Tenacity
69%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
81%
Cut Down
1%
Last Stand
18%
DominationDomination
Cheap Shot
56%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
22%
Zombie Ward
20%
Ghost Poro
1%
Eyeball Collection
4%
Treasure Hunter
14%
Ingenious Hunter
1%
Relentless Hunter
80%
Ultimate Hunter
1%
Offense
96%
Offense
4%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
21%
Flex
25%
Flex
5%