Pantheon
D

Bảng Ngọc Pantheon

the Unbreakable Spear • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Pantheon ở Sp đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Pantheon mà bạn đang tìm!
2.9%
Tỉ lệ bị chọn
48.7%
Tỉ lệ thắng
2%
Tỉ lệ bị cấm
85,581
Trận

Mạnh so với

Ashe
45.4%
1,211
Senna
48.6%
2,604
Malphite
48.6%
953
Rakan
49.1%
1,634
Yuumi
49.2%
3,253

Yếu so với

Soraka
55.8%
1,777
Braum
55.7%
2,177
Poppy
54.8%
1,142
Sona
54.4%
1,083
Janna
54.3%
1,071

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
48.9%
77,214 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
49%
81,120 Trận

Các Trang bị chính

BloodsongEclipseMercury's Treads
56.3%
3,421 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Sundered Sky
Blade of The Ruined King
Black Cleaver
54.3%56.4%59.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Comet Spear
Q
Shield Vault
W
Aegis Assault
E
52%
34,493 Trận
Comet Spear
Q
2
4
5
7
9
Shield Vault
W
1
8
10
12
13
Aegis Assault
E
3
14
15
Grand Starfall
R
6
11

Bảng Ngọc Pantheon

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Pantheon

Bảng Ngọc Pantheon
PrecisionPrecision
Press the Attack
31%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
69%
Absorb Life
36%
Triumph
22%
Presence of Mind
42%
Legend: Alacrity
30%
Legend: Haste
70%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
42%
Cut Down
34%
Last Stand
23%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
2%
Magical Footwear
46%
Cash Back
3%
Triple Tonic
<1%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
81%
Cosmic Insight
62%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
5%
Adapative Force
81%
Attack Speed
19%
Ability Haste
0%
Adapative Force
>99%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
45%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
54%