Malzahar
D

Bảng Ngọc Malzahar

the Prophet of the Void • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Malzahar ở Mid đối với patch 13.18. Tìm Bảng Ngọc Malzahar mà bạn đang tìm!
5.2%
Tỉ lệ bị chọn
51.4%
Tỉ lệ thắng
7.4%
Tỉ lệ bị cấm
467,746
Trận

Mạnh so với

Vladimir
42.5%
9,704
LeBlanc
43%
9,925
Zoe
43.7%
5,127
Yasuo
45.1%
32,391
Akali
46%
16,774

Yếu so với

Aurelion Sol
55.5%
9,853
Talon
52.5%
7,949
Fizz
52%
15,905
Xerath
51.8%
10,087
Tristana
51.5%
8,824

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
51.5%
376,381 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
51.4%
280,838 Trận

Các Trang bị chính

Liandry's Anguish
Sorcerer's ShoesRylai's Crystal Scepter
54.5%
146,747 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Demonic Embrace
Zhonya's Hourglass
Rabadon's Deathcap
55.9%55.5%53%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Malefic Visions
E
Call of the Void
Q
Void Swarm
W
53%
226,932 Trận
Call of the Void
Q
3
8
10
12
13
Void Swarm
W
2
14
15
Malefic Visions
E
1
4
5
7
9
Nether Grasp
R
6
11

Bảng Ngọc Malzahar

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Malzahar

Bảng Ngọc Malzahar
SorcerySorcery
Summon Aery
88%
Arcane Comet
12%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
94%
Celerity
0%
Absolute Focus
6%
Scorch
94%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
6%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
82%
Perfect Timing
0%
Future's Market
6%
Minion Dematerializer
6%
Biscuit Delivery
6%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
12%
Offense
88%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
0%
Flex
100%