Malzahar
D

Bảng Ngọc Malzahar

the Prophet of the Void • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Malzahar ở Mid đối với patch 14.4. Tìm Bảng Ngọc Malzahar mà bạn đang tìm!
4.1%
Tỉ lệ bị chọn
51%
Tỉ lệ thắng
6.1%
Tỉ lệ bị cấm
172,047
Trận

Mạnh so với

LeBlanc
41.5%
3,128
Vladimir
43.9%
2,919
Akali
44.8%
7,318
Yasuo
45%
10,972
Zed
46.7%
6,397

Yếu so với

Aurelion Sol
57.8%
5,083
Smolder
54.6%
3,221
Naafiri
53.5%
2,047
Viktor
53.2%
2,714
Ekko
51.9%
3,005

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
51.1%
142,844 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
51.3%
116,986 Trận

Các Trang bị chính

MalignanceSorcerer's ShoesLiandry's Torment
53.4%
51,378 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rylai's Crystal Scepter
Rabadon's Deathcap
Zhonya's Hourglass
54.7%56.5%52.8%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Malefic Visions
E
Call of the Void
Q
Void Swarm
W
52%
83,939 Trận
Call of the Void
Q
3
8
10
12
13
Void Swarm
W
2
14
15
Malefic Visions
E
1
4
5
7
9
Nether Grasp
R
6
11

Bảng Ngọc Malzahar

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Malzahar

Bảng Ngọc Malzahar
SorcerySorcery
Summon Aery
100%
Arcane Comet
0%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
100%
Celerity
0%
Absolute Focus
0%
Scorch
80%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
20%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
80%
Triple Tonic
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
40%
Cosmic Insight
80%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
60%
Offense
40%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
80%
Flex
0%
Flex
20%