Malzahar
D

Bảng Ngọc Malzahar

the Prophet of the Void • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Malzahar ở Mid đối với patch 14.12. Tìm Bảng Ngọc Malzahar mà bạn đang tìm!
5.9%
Tỉ lệ bị chọn
51.4%
Tỉ lệ thắng
8%
Tỉ lệ bị cấm
269,929
Trận

Mạnh so với

Vladimir
42.2%
3,731
LeBlanc
43.9%
15,719
Yasuo
45.2%
14,492
Akali
45.4%
8,916
Zed
46.3%
11,165

Yếu so với

Galio
54.2%
4,558
Aurelion Sol
54.1%
7,515
Brand
52.6%
7,925
Naafiri
51.8%
4,272
Viktor
51.8%
5,099

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
51.5%
231,604 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
51.7%
194,013 Trận

Các Trang bị chính

Blackfire TorchSorcerer's ShoesLiandry's Torment
53.4%
69,644 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rylai's Crystal Scepter
Rabadon's Deathcap
Cryptbloom
55.6%57.3%55.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Malefic Visions
E
Call of the Void
Q
Void Swarm
W
53%
129,329 Trận
Call of the Void
Q
3
8
10
12
13
Void Swarm
W
2
14
15
Malefic Visions
E
1
4
5
7
9
Nether Grasp
R
6
11

Bảng Ngọc Malzahar

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Malzahar

Bảng Ngọc Malzahar
SorcerySorcery
Summon Aery
48%
Arcane Comet
52%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
87%
Celerity
0%
Absolute Focus
13%
Scorch
97%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
3%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
29%
Cash Back
26%
Triple Tonic
13%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
81%
Cosmic Insight
48%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
3%
Adapative Force
58%
Attack Speed
42%
Ability Haste
0%
Adapative Force
68%
Move Speed
32%
Health Scaling
0%
Base Health
16%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
84%