Jayce
D

Bảng Ngọc Jayce

the Defender of Tomorrow • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Jayce ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Jayce mà bạn đang tìm!
5.4%
Tỉ lệ bị chọn
48.1%
Tỉ lệ thắng
2.8%
Tỉ lệ bị cấm
288,416
Trận

Mạnh so với

Rumble
47.5%
5,676
Gwen
48.2%
5,256
Akali
48.8%
5,449
Yone
49%
20,936
Darius
49.4%
9,922

Yếu so với

Ornn
58.4%
4,888
Nasus
57.7%
7,857
Malphite
57.4%
14,019
Yorick
56.2%
3,898
Irelia
56.2%
8,839

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
48.1%
272,733 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
48.6%
213,425 Trận

Các Trang bị chính

Eclipse
Ionian Boots of LucidityManamune
51.4%
72,941 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Serylda's Grudge
Spear of Shojin
Guardian Angel
54.3%60.1%60.8%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

To the Skies! / Shock Blast
Q
Lightning Field / Hyper Charge
W
Thundering Blow / Acceleration Gate
E
53%
30,863 Trận
To the Skies! / Shock Blast
Q
1
3
5
7
9
11
Lightning Field / Hyper Charge
W
4
6
8
10
12
13
Thundering Blow / Acceleration Gate
E
2
14
15
Mercury Cannon / Mercury Hammer
R

Bảng Ngọc Jayce

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Jayce

Bảng Ngọc Jayce
SorcerySorcery
Summon Aery
1%
Arcane Comet
0%
Phase Rush
99%
Nullifying Orb
<1%
Manaflow Band
>99%
Nimbus Cloak
<1%
Transcendence
17%
Celerity
3%
Absolute Focus
81%
Scorch
51%
Waterwalking
<1%
Gathering Storm
49%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
63%
Perfect Timing
0%
Future's Market
<1%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
>99%
Cosmic Insight
37%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
97%
Offense
3%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
6%
Flex
39%
Flex
55%