Jayce
D

Bảng Ngọc Jayce

the Defender of Tomorrow • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Jayce ở Top đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Jayce mà bạn đang tìm!
4.8%
Tỉ lệ bị chọn
48%
Tỉ lệ thắng
2.6%
Tỉ lệ bị cấm
62,045
Trận

Mạnh so với

Yone
45.2%
1,874
Gangplank
46.3%
1,130
Akali
46.6%
1,022
Vayne
47.6%
1,470
Shen
48%
752

Yếu so với

Irelia
58.9%
2,023
Yorick
58%
941
Quinn
57.3%
635
Tahm Kench
57.3%
731
Dr. Mundo
57%
1,004

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
48.1%
58,468 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
48.8%
50,035 Trận

Các Trang bị chính

EclipseIonian Boots of LucidityManamune
49.6%
14,405 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Serylda's Grudge
Edge of Night
Opportunity
53.2%57.6%57.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

To the Skies! / Shock Blast
Q
Lightning Field / Hyper Charge
W
Thundering Blow / Acceleration Gate
E
53%
7,422 Trận
To the Skies! / Shock Blast
Q
1
3
5
7
9
11
Lightning Field / Hyper Charge
W
4
6
8
10
12
13
Thundering Blow / Acceleration Gate
E
2
14
15
Mercury Cannon / Mercury Hammer
R

Bảng Ngọc Jayce

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Jayce

Bảng Ngọc Jayce
SorcerySorcery
Summon Aery
2%
Arcane Comet
0%
Phase Rush
98%
Nullifying Orb
<1%
Manaflow Band
>99%
Nimbus Cloak
<1%
Transcendence
17%
Celerity
<1%
Absolute Focus
83%
Scorch
67%
Waterwalking
<1%
Gathering Storm
33%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
55%
Cash Back
3%
Triple Tonic
25%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
>99%
Cosmic Insight
14%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
3%
Adapative Force
95%
Attack Speed
4%
Ability Haste
0%
Adapative Force
99%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
60%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
42%