Ryze
D

Bảng Ngọc Ryze

the Rune Mage • Platinum+
TOPMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Ryze ở Mid đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Ryze mà bạn đang tìm!
7.5%
Tỉ lệ bị chọn
50.1%
Tỉ lệ thắng
0.2%
Tỉ lệ bị cấm
3,619
Trận

Mạnh so với

Qiyana
39%
41
Lissandra
39.5%
38
Syndra
40.4%
57
Vladimir
41.5%
65
Kassadin
41.7%
84

Yếu so với

Viktor
66.7%
42
Malphite
65.2%
46
Anivia
63.8%
47
Twisted Fate
61.3%
75
Cassiopeia
59.5%
42

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
51.2%
367 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Tear of the Goddess
50.8%
2,450 Trận

Các Trang bị chính

Rod of AgesSorcerer's ShoesArchangel's Staff
67.4%
141 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Zhonya's Hourglass
Banshee's Veil
61.3%60.9%66.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Overload
Q
Spell Flux
E
Rune Prison
W
54%
1,624 Trận
Overload
Q
3
4
5
7
9
Rune Prison
W
1
14
15
Spell Flux
E
2
8
10
12
13
Realm Warp
R
6
11

Bảng Ngọc Ryze

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Ryze

Bảng Ngọc Ryze
SorcerySorcery
Summon Aery
0%
Arcane Comet
32%
Phase Rush
68%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
89%
Celerity
3%
Absolute Focus
8%
Scorch
74%
Waterwalking
16%
Gathering Storm
10%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
2%
Triple Tonic
64%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
<1%
Biscuit Delivery
91%
Cosmic Insight
41%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
<1%
Offense
25%
Offense
73%
Offense
2%
Offense
96%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
79%
Flex
0%
Flex
0%