Ryze
D

Bảng Ngọc Ryze

the Rune Mage • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Ryze ở Mid đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Ryze mà bạn đang tìm!
1.8%
Tỉ lệ bị chọn
49.5%
Tỉ lệ thắng
0.2%
Tỉ lệ bị cấm
74,535
Trận

Mạnh so với

Azir
46.3%
2,111
LeBlanc
47.5%
1,267
Akali
48%
4,629
Vex
48.2%
1,894
Jayce
48.2%
1,339

Yếu so với

Veigar
54.6%
2,449
Malzahar
54.6%
1,856
Aurelion Sol
54.4%
961
Irelia
54.3%
1,313
Twisted Fate
53.7%
1,258

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
49.4%
65,985 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Tear of the Goddess
49.7%
52,676 Trận

Các Trang bị chính

Rod of Ages
Sorcerer's ShoesArchangel's Staff
53.5%
19,019 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Zhonya's Hourglass
Void Staff
60.6%57.6%57.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Overload
Q
Spell Flux
E
Rune Prison
W
51%
30,953 Trận
Overload
Q
3
4
5
7
9
Rune Prison
W
1
14
15
Spell Flux
E
2
8
10
12
13
Realm Warp
R
6
11

Bảng Ngọc Ryze

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Ryze

Bảng Ngọc Ryze
SorcerySorcery
Summon Aery
0%
Arcane Comet
9%
Phase Rush
91%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
84%
Celerity
15%
Absolute Focus
1%
Scorch
51%
Waterwalking
33%
Gathering Storm
16%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
2%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
<1%
Biscuit Delivery
>99%
Cosmic Insight
90%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
7%
Offense
<1%
Offense
90%
Offense
9%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
25%
Flex
75%