Sion
D

Bảng Ngọc Sion

The Undead Juggernaut • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Sion ở Top đối với patch 14.12. Tìm Bảng Ngọc Sion mà bạn đang tìm!
3.1%
Tỉ lệ bị chọn
49.6%
Tỉ lệ thắng
1%
Tỉ lệ bị cấm
141,575
Trận

Mạnh so với

Gangplank
44.6%
1,555
K'Sante
44.8%
1,732
Malphite
45.1%
3,485
Teemo
45.6%
4,941
Jayce
45.7%
1,446

Yếu so với

Dr. Mundo
54.8%
3,169
Sett
54.6%
7,657
Yone
53.8%
2,903
Trundle
53.5%
2,258
Cho'Gath
53.5%
1,799

Phép Bổ Trợ

GhostTeleport
50.2%
29,564 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Shield
Health Potion
50.1%
97,178 Trận

Các Trang bị chính

Plated SteelcapsSunfire AegisHeartsteel
52.2%
9,184 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Overlord's Bloodmail
Titanic Hydra
Unending Despair
56.7%59.1%60.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Decimating Smash
Q
Soul Furnace
W
Roar of the Slayer
E
50%
72,771 Trận
Decimating Smash
Q
1
4
5
7
9
Soul Furnace
W
2
8
10
12
13
Roar of the Slayer
E
3
14
15
Unstoppable Onslaught
R
6
11

Bảng Ngọc Sion

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Sion

Bảng Ngọc Sion
ResolveResolve
Grasp of the Undying
100%
Aftershock
0%
Guardian
0%
Demolish
95%
Font of Life
0%
Shield Bash
5%
Conditioning
51%
Second Wind
47%
Bone Plating
2%
Overgrowth
98%
Revitalize
2%
Unflinching
0%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
46%
Cash Back
0%
Triple Tonic
2%
Time Warp Tonic
7%
Biscuit Delivery
78%
Cosmic Insight
61%
Approach Velocity
5%
Jack Of All Trades
2%
Adapative Force
10%
Attack Speed
89%
Ability Haste
0%
Adapative Force
43%
Move Speed
0%
Health Scaling
57%
Base Health
38%
Tenacity and Slow Resist
2%
Health Scaling
62%