Sion
D

Bảng Ngọc Sion

The Undead Juggernaut • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Sion ở Top đối với patch 14.4. Tìm Bảng Ngọc Sion mà bạn đang tìm!
2.4%
Tỉ lệ bị chọn
47.7%
Tỉ lệ thắng
0.8%
Tỉ lệ bị cấm
102,687
Trận

Mạnh so với

Akali
44%
1,110
Teemo
47%
3,540
Rumble
47.1%
1,074
K'Sante
47.3%
1,693
Jax
47.5%
2,432

Yếu so với

Dr. Mundo
57.1%
1,525
Zac
56.6%
1,243
Mordekaiser
56.1%
4,678
Cho'Gath
55.3%
1,265
Aatrox
55%
4,445

Phép Bổ Trợ

GhostTeleport
48.8%
27,631 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Shield
Health Potion
47.9%
62,116 Trận

Các Trang bị chính

Plated SteelcapsHeartsteelSunfire Aegis
51.1%
2,843 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Unending Despair
Titanic Hydra
Jak'Sho, The Protean
55.7%57.3%53.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Decimating Smash
Q
Soul Furnace
W
Roar of the Slayer
E
48%
51,136 Trận
Decimating Smash
Q
1
4
5
7
9
Soul Furnace
W
2
8
10
12
13
Roar of the Slayer
E
3
14
15
Unstoppable Onslaught
R
6
11

Bảng Ngọc Sion

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Sion

Bảng Ngọc Sion
ResolveResolve
Grasp of the Undying
78%
Aftershock
0%
Guardian
22%
Demolish
83%
Font of Life
12%
Shield Bash
5%
Conditioning
35%
Second Wind
50%
Bone Plating
15%
Overgrowth
92%
Revitalize
4%
Unflinching
3%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
40%
Triple Tonic
8%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
9%
Biscuit Delivery
62%
Cosmic Insight
70%
Approach Velocity
12%
Time Warp Tonic
0%
Offense
46%
Offense
52%
Offense
1%
Offense
51%
Flex
3%
Flex
6%
Defense
31%
Flex
18%
Flex
13%