Zac
D

Bảng Ngọc Zac

the Secret Weapon • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLESUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Zac ở Rừng đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Zac mà bạn đang tìm!
14%
Tỉ lệ bị chọn
50.6%
Tỉ lệ thắng
5.1%
Tỉ lệ bị cấm
1,748
Trận

Mạnh so với

Talon
26.3%
19
Rek'Sai
35.2%
71
Fiddlesticks
36.6%
71
Zed
38.1%
21
Nidalee
41.7%
60

Yếu so với

Poppy
71.8%
71
Rumble
63.6%
22
Bel'Veth
57.1%
140
Ivern
56.9%
58
Wukong
56.4%
55

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
50.8%
1,728 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
52.6%
498 Trận

Các Trang bị chính

Sunfire AegisIonian Boots of LucidityAbyssal Mask
64.6%
48 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Spirit Visage
Randuin's Omen
Jak'Sho, The Protean
58.7%62.2%72.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Elastic Slingshot
E
Unstable Matter
W
Stretching Strikes
Q
53%
891 Trận
Stretching Strikes
Q
2
14
15
Unstable Matter
W
1
8
10
12
13
Elastic Slingshot
E
3
4
5
7
9
Let's Bounce!
R
6
11

Bảng Ngọc Zac

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
PrecisionPrecision
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Zac

Bảng Ngọc Zac
ResolveResolve
Grasp of the Undying
47%
Aftershock
53%
Guardian
0%
Demolish
49%
Font of Life
51%
Shield Bash
0%
Conditioning
40%
Second Wind
55%
Bone Plating
5%
Overgrowth
2%
Revitalize
98%
Unflinching
0%
PrecisionPrecision
Overheal
0%
Triumph
61%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
0%
Legend: Tenacity
92%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
0%
Last Stand
47%
Offense
2%
Offense
25%
Offense
73%
Offense
39%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
78%
Flex
0%
Flex
0%