Zac
D

Bảng Ngọc Zac

the Secret Weapon • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Zac ở Rừng đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Zac mà bạn đang tìm!
3%
Tỉ lệ bị chọn
49.5%
Tỉ lệ thắng
2%
Tỉ lệ bị cấm
117,107
Trận

Mạnh so với

Nidalee
45.1%
2,636
Gragas
48.1%
1,242
Vi
48.2%
2,491
Viego
48.4%
6,455
Lee Sin
48.5%
8,571

Yếu so với

Lillia
57.5%
5,076
Shyvana
54.9%
5,097
Volibear
53.7%
2,583
Ekko
52.8%
2,208
Hecarim
52.6%
2,683

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
49.5%
115,582 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
50.9%
24,792 Trận

Các Trang bị chính

Sunfire AegisIonian Boots of LuciditySpirit Visage
53.4%
4,813 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Thornmail
Jak'Sho, The Protean
Randuin's Omen
54.1%58.6%59.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Elastic Slingshot
E
Unstable Matter
W
Stretching Strikes
Q
52%
53,443 Trận
Stretching Strikes
Q
2
14
15
Unstable Matter
W
1
8
10
12
13
Elastic Slingshot
E
3
4
5
7
9
Let's Bounce!
R
6
11

Bảng Ngọc Zac

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
PrecisionPrecision
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Zac

Bảng Ngọc Zac
ResolveResolve
Grasp of the Undying
58%
Aftershock
42%
Guardian
0%
Demolish
59%
Font of Life
41%
Shield Bash
0%
Conditioning
36%
Second Wind
60%
Bone Plating
3%
Overgrowth
21%
Revitalize
79%
Unflinching
0%
PrecisionPrecision
Absorb Life
19%
Triumph
40%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
<1%
Legend: Haste
80%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
7%
Last Stand
53%
Adapative Force
3%
Attack Speed
30%
Ability Haste
68%
Adapative Force
27%
Move Speed
0%
Health Scaling
73%
Base Health
14%
Tenacity and Slow Resist
2%
Health Scaling
84%