Zac
D

Bảng Ngọc Zac

the Secret Weapon • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Zac ở Rừng đối với patch 13.18. Tìm Bảng Ngọc Zac mà bạn đang tìm!
3%
Tỉ lệ bị chọn
51.4%
Tỉ lệ thắng
1.4%
Tỉ lệ bị cấm
269,495
Trận

Mạnh so với

Sejuani
44.7%
3,643
Rengar
44.7%
3,257
Briar
45.2%
18,818
Master Yi
46.7%
8,833
Lee Sin
46.9%
14,636

Yếu so với

Lillia
54.3%
7,924
Jarvan IV
52%
14,586
Poppy
50.9%
3,548
Kayn
50.8%
13,497
Ekko
50.7%
8,275

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
51.4%
265,370 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
51.5%
200,382 Trận

Các Trang bị chính

Sunfire AegisIonian Boots of Lucidity
Radiant Virtue
56.8%
24,746 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Thornmail
Spirit Visage
Demonic Embrace
56.3%59.5%62.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Elastic Slingshot
E
Unstable Matter
W
Stretching Strikes
Q
54%
123,794 Trận
Stretching Strikes
Q
2
14
15
Unstable Matter
W
1
8
10
12
13
Elastic Slingshot
E
3
4
5
7
9
Let's Bounce!
R
6
11

Bảng Ngọc Zac

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
PrecisionPrecision
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Zac

Bảng Ngọc Zac
ResolveResolve
Grasp of the Undying
26%
Aftershock
74%
Guardian
0%
Demolish
26%
Font of Life
74%
Shield Bash
0%
Conditioning
74%
Second Wind
26%
Bone Plating
0%
Overgrowth
5%
Revitalize
95%
Unflinching
0%
PrecisionPrecision
Overheal
0%
Triumph
74%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
0%
Legend: Tenacity
97%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
3%
Cut Down
0%
Last Stand
26%
Offense
0%
Offense
29%
Offense
71%
Offense
53%
Flex
13%
Flex
34%
Defense
66%
Flex
29%
Flex
5%