Jinx
D

Bảng Ngọc Jinx

the Loose Cannon • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Jinx ở ĐTCL đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Jinx mà bạn đang tìm!
34.3%
Tỉ lệ bị chọn
52.3%
Tỉ lệ thắng
15.5%
Tỉ lệ bị cấm
444,013
Trận

Mạnh so với

Smolder
41.7%
8,276
Corki
44.4%
5,891
Ezreal
44.6%
25,316
Zeri
44.7%
8,581
Xayah
45.5%
7,632

Yếu so với

Twitch
50.3%
14,325
Jhin
50%
51,615
Miss Fortune
49.9%
25,817
Ashe
49.6%
29,458
Kog'Maw
49.3%
7,665

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
52.1%
284,553 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
52.5%
410,432 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesKraken SlayerPhantom Dancer
55.6%
54,006 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Infinity Edge
Lord Dominik's Regards
Bloodthirster
60.6%61.2%60.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Switcheroo!
Q
Zap!
W
Flame Chompers!
E
54%
288,938 Trận
Switcheroo!
Q
1
4
5
7
9
Zap!
W
2
8
10
12
13
Flame Chompers!
E
3
14
15
Super Mega Death Rocket!
R
6
11

Bảng Ngọc Jinx

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Jinx

Bảng Ngọc Jinx
PrecisionPrecision
Press the Attack
5%
Fleet Footwork
29%
Conqueror
0%
Absorb Life
<1%
Triumph
<1%
Presence of Mind
>99%
Legend: Alacrity
4%
Legend: Haste
0%
Legend: Bloodline
96%
Coup de Grace
57%
Cut Down
43%
Last Stand
<1%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
2%
Transcendence
0%
Celerity
1%
Absolute Focus
97%
Scorch
0%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
>99%
Adapative Force
<1%
Attack Speed
96%
Ability Haste
0%
Adapative Force
96%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
65%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
43%