Jinx
D

Bảng Ngọc Jinx

the Loose Cannon • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Jinx ở ĐTCL đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Jinx mà bạn đang tìm!
16.6%
Tỉ lệ bị chọn
50.6%
Tỉ lệ thắng
2.9%
Tỉ lệ bị cấm
883,423
Trận

Mạnh so với

Zeri
46.2%
9,718
Kalista
47%
14,556
Xayah
47.3%
41,214
Aphelios
47.3%
29,815
Kai'Sa
47.4%
91,464

Yếu so với

Ziggs
52.3%
13,468
Twitch
52.1%
21,692
Miss Fortune
51.7%
63,443
Vayne
51.1%
48,949
Jhin
50.9%
68,464

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
51.6%
341,746 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
51.1%
725,746 Trận

Các Trang bị chính

Kraken SlayerBerserker's Greaves
Infinity Edge
54.8%
154,775 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rapid Firecannon
Lord Dominik's Regards
Guardian Angel
57.8%57.1%58.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Switcheroo!
Q
Zap!
W
Flame Chompers!
E
52%
533,933 Trận
Switcheroo!
Q
1
4
5
7
9
Zap!
W
2
8
10
12
13
Flame Chompers!
E
3
14
15
Super Mega Death Rocket!
R
6
11

Bảng Ngọc Jinx

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Jinx

Bảng Ngọc Jinx
PrecisionPrecision
Press the Attack
<1%
Lethal Tempo
98%
Fleet Footwork
2%
Conqueror
0%
Overheal
<1%
Triumph
0%
Presence of Mind
>99%
Legend: Alacrity
<1%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
>99%
Coup de Grace
53%
Cut Down
47%
Last Stand
<1%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
<1%
Transcendence
0%
Celerity
0%
Absolute Focus
>99%
Scorch
0%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
100%
Offense
<1%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
3%
Flex
90%
Flex
7%