Naafiri
D

Bảng Ngọc Naafiri

the Hound of a Hundred Bites • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Naafiri ở Mid đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Naafiri mà bạn đang tìm!
6.4%
Tỉ lệ bị chọn
51.3%
Tỉ lệ thắng
1.7%
Tỉ lệ bị cấm
3,096
Trận

Mạnh so với

Twisted Fate
38.6%
44
Anivia
39.4%
33
Lissandra
40%
45
Ahri
41.9%
167
Malzahar
42%
69

Yếu so với

Akshan
63.6%
33
Yone
59.7%
139
Xerath
58.1%
31
Azir
55.3%
38
Katarina
54.9%
102

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
52%
995 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Shield
Health Potion
53.8%
381 Trận

Các Trang bị chính

EclipseIonian Boots of LucidityProfane Hydra
54.6%
760 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Serylda's Grudge
Edge of Night
Opportunity
58.3%62.4%65.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Darkin Daggers
Q
Eviscerate
E
Hounds' Pursuit
W
51%
2,136 Trận
Darkin Daggers
Q
1
4
5
7
9
Hounds' Pursuit
W
3
14
15
Eviscerate
E
2
8
10
12
13
The Call of the Pack
R
6
11

Bảng Ngọc Naafiri

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Naafiri

Bảng Ngọc Naafiri
InspirationInspiration
Glacial Augment
0%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
100%
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
67%
Triple Tonic
33%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
100%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
67%
Celerity
0%
Absolute Focus
33%
Scorch
67%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
33%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
100%
Flex
0%
Flex
0%