4

Bảng Ngọc Ivern

Thụ Thần Thân Thiện • Platinum+
2.6%
Tỉ lệ bị chọn
52.4%
Tỉ lệ thắng
1.2%
Tỉ lệ bị cấm
31.9K
Trận

Mạnh so với

61.2%
323
60.5%
1,162
57.9%
439
57.8%
647
57.3%
389

Yếu so với

43.9%
879
45.6%
496
46.8%
530
47.2%
958
49.1%
1,504

Phép Bổ Trợ

52.5%
31,091 Trận

Các Trang bị khởi động

52.6%
26,687 Trận

Các Trang bị chính

58.7%
7,998 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

63.5%
62.4%
60.0%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

E
Q
W
56.0%
20,049 Trận
1
8
10
12
13
 
3
14
15
17
18
 
2
4
5
7
9
 
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Ivern

Bảng Ngọc Ivern

Pháp Thuật

100%
0%
0%
0%
19%
81%
58%
42%
0%
0%
100%
0%

Kiên Định

0%
44%
0%
22%
0%
33%
0%
100%
0%
Offense
0%
Offense
100%
Defense
14%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
75%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
11%

opgg Bảng Ngọc Ivern

Tỷ lệ chọn cao nhất

20.3%

Pháp Thuật

Cảm Hứng

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

52.5%

Pháp Thuật

Cảm Hứng

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lời khuyên cho liên minh

Cố gắng giúp đồng đội xông vào theo sau Rễ Rắc Rối bằng Hạt Hư Hỏng

Dùng Kiến Tạo Bụi để thiết lập các điểm tập kích trong tương lai

Daisy có thể chặn kỹ năng định hướng và có thể làm chậm kẻ địch. Dùng cô để che chắn cho đồng đội!

Lời khuyên cho địch

Bảng Ngọc Ivern luồn lách rất giỏi. Cẩn thận khi đuổi theo hắn quá xa.

Bụi cỏ của Bảng Ngọc Ivern tồn tại khá lâu. Cẩn thận bị tập kích!

Cẩn thận khi giao chiến đơn độc với Bảng Ngọc Ivern , Daisy luôn sẵn sàng giúp đỡ!

Bảng Ngọc Ivern Bramblefoot, được nhiều người biết đến với cái tên Thụ Thần Thân Thiện là một sinh vật kỳ lạ nửa người nửa cây lãng du khắp các khu rừng ở Runeterra, gieo mầm sự sống ở mỗi nơi ông ghé qua. Ông biết những bí mật của thiên nhiên, và kết tình bằng hữu với tất cả những gì sinh trưởng, bay lượn, hay chạy nhảy. Bảng Ngọc Ivern đi giữa chốn hoang dã, truyền đạt tri thức cho bất kỳ ai ông gặp, làm tươi tốt thêm những cánh rừng, và đôi khi gửi gắm bí mật cho những chú bướm ngây thơ.