Tristana
D

Bảng Ngọc Tristana

the Yordle Gunner • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Tristana ở ĐTCL đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Tristana mà bạn đang tìm!
20.1%
Tỉ lệ bị chọn
49.5%
Tỉ lệ thắng
3%
Tỉ lệ bị cấm
9,734
Trận

Mạnh so với

Aphelios
40.3%
176
Kalista
42.5%
113
Smolder
46.6%
339
Vayne
47.1%
399
Samira
48.4%
316

Yếu so với

Kog'Maw
57.5%
200
Nilah
54.4%
160
Varus
54%
300
Ashe
52.8%
523
Jhin
52.4%
864

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
52.9%
648 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
49.9%
8,917 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesKraken SlayerNavori Quickblades
54.2%
1,000 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Lord Dominik's Regards
Bloodthirster
Phantom Dancer
54.4%60.8%71.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Explosive Charge
E
Rapid Fire
Q
Rocket Jump
W
51%
5,214 Trận
Rapid Fire
Q
3
8
10
12
13
Rocket Jump
W
2
14
15
Explosive Charge
E
1
4
5
7
9
Buster Shot
R
6
11

Bảng Ngọc Tristana

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Tristana

Bảng Ngọc Tristana
PrecisionPrecision
Press the Attack
1%
Lethal Tempo
46%
Fleet Footwork
53%
Conqueror
0%
Overheal
53%
Triumph
42%
Presence of Mind
4%
Legend: Alacrity
89%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
11%
Coup de Grace
81%
Cut Down
4%
Last Stand
15%
ResolveResolve
Demolish
64%
Font of Life
0%
Shield Bash
<1%
Conditioning
3%
Second Wind
17%
Bone Plating
77%
Overgrowth
37%
Revitalize
0%
Unflinching
1%
Offense
0%
Offense
98%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
73%
Flex
0%
Flex
0%