Tristana
D

Bảng Ngọc Tristana

the Yordle Gunner • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Tristana ở ĐTCL đối với patch 13.18. Tìm Bảng Ngọc Tristana mà bạn đang tìm!
7.7%
Tỉ lệ bị chọn
49.5%
Tỉ lệ thắng
4.5%
Tỉ lệ bị cấm
781,272
Trận

Mạnh so với

Aphelios
48%
14,545
Zeri
48.2%
15,962
Jinx
48.3%
31,291
Varus
48.6%
16,200
Draven
49.2%
16,508

Yếu so với

Nilah
54.4%
12,346
Yasuo
52.3%
8,687
Miss Fortune
52%
75,517
Sivir
51.9%
20,712
Samira
51.2%
30,317

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
49.4%
566,365 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
49.8%
556,328 Trận

Các Trang bị chính

Kraken SlayerBerserker's Greaves
Navori Quickblades
53.6%
158,842 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Phantom Dancer
Lord Dominik's Regards
Guardian Angel
58.6%57%58.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Explosive Charge
E
Rapid Fire
Q
Rocket Jump
W
52%
382,189 Trận
Rapid Fire
Q
3
8
10
12
13
Rocket Jump
W
2
14
15
Explosive Charge
E
1
4
5
7
9
Buster Shot
R
6
11

Bảng Ngọc Tristana

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Tristana

Bảng Ngọc Tristana
PrecisionPrecision
Press the Attack
<1%
Lethal Tempo
39%
Fleet Footwork
60%
Conqueror
<1%
Overheal
64%
Triumph
26%
Presence of Mind
10%
Legend: Alacrity
69%
Legend: Tenacity
<1%
Legend: Bloodline
31%
Coup de Grace
76%
Cut Down
18%
Last Stand
7%
ResolveResolve
Demolish
71%
Font of Life
0%
Shield Bash
<1%
Conditioning
4%
Second Wind
14%
Bone Plating
77%
Overgrowth
24%
Revitalize
2%
Unflinching
9%
Offense
0%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
5%
Flex
45%
Flex
53%