3

Bảng Ngọc Mordekaiser

Ác Quỷ Thiết Giáp • Platinum+
6.9%
Tỉ lệ bị chọn
51%
Tỉ lệ thắng
4.9%
Tỉ lệ bị cấm
173.4K
Trận

Mạnh so với

57.3%
5,375
53.8%
2,013
53.2%
4,721
53.2%
6,044
52.3%
7,209

Yếu so với

46.1%
1,982
47.6%
5,139
48.3%
2,035
48.4%
6,562
48.4%
1,947

Phép Bổ Trợ

50.8%
156,713 Trận

Các Trang bị khởi động

2
51.5%
47,948 Trận

Các Trang bị chính

58.2%
12,512 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

60.9%
61.6%
60.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Q
E
W
52.7%
118,597 Trận
1
4
5
7
9
 
3
14
15
17
18
 
2
8
10
12
13
 
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Mordekaiser

Bảng Ngọc Mordekaiser

Chuẩn Xác

0%
0%
0%
100%
0%
100%
0%
38%
62%
0%
0%
0%
100%

Kiên Định

0%
0%
0%
0%
42%
58%
12%
31%
58%
Offense
0%
Offense
100%
Defense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
77%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
23%

opgg Bảng Ngọc Mordekaiser

Tỷ lệ chọn cao nhất

12.8%

Chuẩn Xác

Kiên Định

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

51.2%

Chuẩn Xác

Áp Đảo

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lời khuyên cho liên minh

Lấy công làm thủ. Liên tục giao tranh để có lá chắn từ Giáp Bất Diệt.

Dùng 1 kỹ năng trúng nhiều tướng giúp kích hoạt Hắc Ám Lan Tràn nhanh hơn.

Dùng Vương Quốc Tử Vong lên kẻ địch thấp máu để đảm bảo ăn mạng và giữ chỉ số của nạn nhân đến hết giao tranh.

Lời khuyên cho địch

Bảng Ngọc Mordekaiser rất mạnh khi giao tranh, nên hãy giữ khoảng cách.

Sát thương hắn gây ra có thể chuyển thành lá chắn, và tiêu thụ lá chắn để hồi máu.

Vương Quốc Tử Vong sẽ chia cắt bạn với đồng đội. Hãy giữ các kỹ năng cơ động để thoát khỏi Bảng Ngọc Mordekaiser một khi đã bị lôi vào.

Hai lần tử, ba lần sinh, Bảng Ngọc Mordekaiser là tên chúa tể tàn bạo từ một kỷ nguyên xa xôi, kẻ nắm giữ tà thuật với khả năng nô lệ linh hồn. Giờ thì ít ai còn nhớ những cuộc chinh phục thời đầu của hắn, hay giới hạn sức mạnh của hắn nằm ở đâu—nhưng vẫn còn đó một vài linh hồn cổ xưa ghi khắc nỗi kinh hoàng này, và họ khiếp sợ cái ngày hắn trở lại thống trị cả người sống lẫn kẻ chết.