Mordekaiser
D

Bảng Ngọc Mordekaiser

the Iron Revenant • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Mordekaiser ở Top đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Mordekaiser mà bạn đang tìm!
42.9%
Tỉ lệ bị chọn
51.8%
Tỉ lệ thắng
18.2%
Tỉ lệ bị cấm
20,845
Trận

Mạnh so với

Zac
40.3%
226
Cho'Gath
41.8%
263
Teemo
43%
388
Sion
43.1%
281
Ornn
43.1%
399

Yếu so với

Irelia
59.3%
216
Warwick
56.2%
281
Kayle
54.1%
464
Vayne
54.1%
355
Fiora
53.4%
453

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
53.1%
2,733 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
52.9%
12,094 Trận

Các Trang bị chính

Plated SteelcapsRylai's Crystal ScepterRiftmaker
56.6%
731 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Liandry's Torment
Jak'Sho, The Protean
Spirit Visage
59.9%58.9%61%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Obliterate
Q
Death's Grasp
E
Indestructible
W
53%
13,715 Trận
Obliterate
Q
1
4
5
7
9
Indestructible
W
3
14
15
Death's Grasp
E
2
8
10
12
13
Realm of Death
R
6
11

Bảng Ngọc Mordekaiser

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Mordekaiser

Bảng Ngọc Mordekaiser
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
8%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
92%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
44%
Legend: Tenacity
56%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
0%
Last Stand
100%
ResolveResolve
Demolish
8%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
0%
Second Wind
58%
Bone Plating
34%
Overgrowth
27%
Revitalize
73%
Unflinching
0%
Offense
<1%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
89%
Flex
0%
Flex
0%