Bảng Ngọc Mordekaiser
4

Bảng Ngọc Mordekaiser

Ác Quỷ Thiết Giáp • Platinum+
Bảng Ngọc xịn nhất Mordekaiser ở Top đối với patch 11.23. Tìm Bảng Ngọc Mordekaiser mà bạn đang tìm!
4.6%
Tỉ lệ bị chọn
49.6%
Tỉ lệ thắng
4.6%
Tỉ lệ bị cấm
38.2K
Trận

Mạnh so với

Yếu so với

Phép Bổ Trợ

Tốc Biến
Dịch Chuyển
49.5%
32,360 Trận

Các Trang bị khởi động

Nhẫn Doran
Bình Máu
2
50.2%
9,508 Trận

Các Trang bị chính

Quyền Trượng Ác Thần
Giày Thép Gai
Mũ Trụ Nguyền Rủa
55.1%
2,615 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Đồng Hồ Cát Zhonya
Giáp Gai
Trượng Pha Lê Rylai
58.6%
58.5%
65.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Chùy Hủy Diệt
Q
Bàn Tay Chết Chóc
E
Giáp Bất Diệt
W
50.7%
23,727 Trận
Chùy Hủy Diệt
1
4
5
7
9
 
Giáp Bất Diệt
3
14
15
17
18
 
Bàn Tay Chết Chóc
2
8
10
12
13
 
Vương Quốc Tử Vong
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Mordekaiser

Bảng Ngọc Mordekaiser
Chuẩn Xác

Chuẩn Xác

Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
38%
Bước Chân Thần Tốc
3%
Chinh Phục
60%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
73%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
27%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
100%
Kiên Định

Kiên Định

Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
3%
Ngọn Gió Thứ Hai
43%
Giáp Cốt
55%
Lan Tràn
40%
Tiếp Sức
27%
Kiên Cường
33%
Offense
3%
Offense
88%
Defense
5%
Offense
98%
Flex
13%
Flex
90%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
5%

opgg Bảng Ngọc Mordekaiser

Tỷ lệ chọn cao nhất

20.8%
Chuẩn Xác

Chuẩn Xác

Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Định

Kiên Định

Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

50.4%
Chuẩn Xác

Chuẩn Xác

Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Định

Kiên Định

Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lore

Lời khuyên cho liên minh

Lấy công làm thủ. Liên tục giao tranh để có lá chắn từ Giáp Bất Diệt.

Dùng 1 kỹ năng trúng nhiều tướng giúp kích hoạt Hắc Ám Lan Tràn nhanh hơn.

Dùng Vương Quốc Tử Vong lên kẻ địch thấp máu để đảm bảo ăn mạng và giữ chỉ số của nạn nhân đến hết giao tranh.

Lời khuyên cho địch

Bảng Ngọc Mordekaiser rất mạnh khi giao tranh, nên hãy giữ khoảng cách.

Sát thương hắn gây ra có thể chuyển thành lá chắn, và tiêu thụ lá chắn để hồi máu.

Vương Quốc Tử Vong sẽ chia cắt bạn với đồng đội. Hãy giữ các kỹ năng cơ động để thoát khỏi Bảng Ngọc Mordekaiser một khi đã bị lôi vào.

Hai lần tử, ba lần sinh, Bảng Ngọc Mordekaiser là tên chúa tể tàn bạo từ một kỷ nguyên xa xôi, kẻ nắm giữ tà thuật với khả năng nô lệ linh hồn. Giờ thì ít ai còn nhớ những cuộc chinh phục thời đầu của hắn, hay giới hạn sức mạnh của hắn nằm ở đâu—nhưng vẫn còn đó một vài linh hồn cổ xưa ghi khắc nỗi kinh hoàng này, và họ khiếp sợ cái ngày hắn trở lại thống trị cả người sống lẫn kẻ chết.