Mordekaiser
D

Bảng Ngọc Mordekaiser

the Iron Revenant • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Mordekaiser ở Top đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Mordekaiser mà bạn đang tìm!
8.7%
Tỉ lệ bị chọn
51.8%
Tỉ lệ thắng
14.7%
Tỉ lệ bị cấm
258,032
Trận

Mạnh so với

K'Sante
43.4%
3,536
Malphite
44.1%
6,647
Gangplank
45%
3,171
Illaoi
45.4%
9,720
Aurora
45.5%
5,443

Yếu so với

Warwick
52.4%
3,541
Fiora
51.6%
4,878
Volibear
51.5%
11,023
Kayle
51%
4,740
Nasus
50.6%
11,710

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
51.7%
206,420 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
52.6%
162,831 Trận

Các Trang bị chính

Rylai's Crystal ScepterPlated SteelcapsRiftmaker
55.9%
20,296 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Liandry's Torment
Spirit Visage
Jak'Sho, The Protean
60%59.8%57.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Obliterate
Q
Death's Grasp
E
Indestructible
W
54%
154,765 Trận
Obliterate
Q
1
4
5
7
9
Indestructible
W
3
14
15
Death's Grasp
E
2
8
10
12
13
Realm of Death
R
6
11

Bảng Ngọc Mordekaiser

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Mordekaiser

Bảng Ngọc Mordekaiser
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Fleet Footwork
1%
Conqueror
99%
Absorb Life
83%
Triumph
17%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
72%
Legend: Haste
28%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
1%
Cut Down
28%
Last Stand
71%
ResolveResolve
Demolish
7%
Font of Life
1%
Shield Bash
0%
Conditioning
1%
Second Wind
84%
Bone Plating
15%
Overgrowth
27%
Revitalize
64%
Unflinching
1%
Adapative Force
6%
Attack Speed
93%
Ability Haste
0%
Adapative Force
96%
Move Speed
0%
Health Scaling
3%
Base Health
29%
Tenacity and Slow Resist
1%
Health Scaling
73%