Mordekaiser
D

Bảng Ngọc Mordekaiser

the Iron Revenant • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Mordekaiser ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Mordekaiser mà bạn đang tìm!
5.7%
Tỉ lệ bị chọn
49.6%
Tỉ lệ thắng
7.5%
Tỉ lệ bị cấm
303,525
Trận

Mạnh so với

K'Sante
44.6%
6,830
Renekton
46.2%
7,625
Illaoi
46.8%
14,100
Cho'Gath
46.9%
4,178
Rumble
47.6%
3,216

Yếu so với

Olaf
54.3%
6,651
Trundle
54.2%
5,521
Kayle
53.6%
4,539
Fiora
53.3%
6,819
Volibear
53.1%
7,286

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
49.5%
228,188 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
50.7%
116,492 Trận

Các Trang bị chính

Rylai's Crystal ScepterPlated Steelcaps
Jak'Sho, The Protean
52.5%
25,110 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Demonic Embrace
Spirit Visage
Zhonya's Hourglass
59.4%60.2%58.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Obliterate
Q
Death's Grasp
E
Indestructible
W
51%
181,730 Trận
Obliterate
Q
1
4
5
7
9
Indestructible
W
3
14
15
Death's Grasp
E
2
8
10
12
13
Realm of Death
R
6
11

Bảng Ngọc Mordekaiser

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Mordekaiser

Bảng Ngọc Mordekaiser
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
100%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
72%
Legend: Tenacity
28%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
0%
Last Stand
100%
ResolveResolve
Demolish
61%
Font of Life
0%
Shield Bash
6%
Conditioning
0%
Second Wind
78%
Bone Plating
22%
Overgrowth
17%
Revitalize
11%
Unflinching
6%
Offense
6%
Offense
94%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
78%
Flex
22%