Rek'Sai
D

Bảng Ngọc Rek'Sai

the Void Burrower • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Rek'Sai ở Rừng đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Rek'Sai mà bạn đang tìm!
0.9%
Tỉ lệ bị chọn
49.6%
Tỉ lệ thắng
0.7%
Tỉ lệ bị cấm
46,552
Trận

Mạnh so với

Gragas
45.9%
490
Rengar
46.7%
570
Nunu & Willump
46.9%
582
Nidalee
48.3%
721
Lee Sin
48.4%
5,116

Yếu so với

Warwick
55.7%
772
Nocturne
55.4%
2,281
Jax
54.2%
474
Zac
53.2%
688
Hecarim
52.8%
993

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
49.6%
46,259 Trận

Các Trang bị khởi động

Scorchclaw Pup
Health Potion
50.2%
15,201 Trận

Các Trang bị chính

Stridebreaker
Mercury's TreadsBlack Cleaver
52.2%
5,251 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Sterak's Gage
Guardian Angel
Spear of Shojin
57.5%60.8%59.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Queen's Wrath / Prey Seeker
Q
Furious Bite / Tunnel
E
Burrow / Un-burrow
W
52%
33,113 Trận
Queen's Wrath / Prey Seeker
Q
1
4
5
7
9
Burrow / Un-burrow
W
2
14
15
Furious Bite / Tunnel
E
3
8
10
12
13
Void Rush
R
6
11

Bảng Ngọc Rek'Sai

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Rek'Sai

Bảng Ngọc Rek'Sai
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
100%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
90%
Legend: Tenacity
10%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
98%
Cut Down
0%
Last Stand
2%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
2%
Offense
97%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
84%
Flex
17%