Wukong
D

Bảng Ngọc Wukong

the Monkey King • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Wukong ở Rừng đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Wukong mà bạn đang tìm!
7.2%
Tỉ lệ bị chọn
49.6%
Tỉ lệ thắng
0.5%
Tỉ lệ bị cấm
3,489
Trận

Mạnh so với

Warwick
35.6%
90
Jax
36.8%
76
Olaf
42.1%
38
Karthus
42.9%
35
Zac
43.6%
55

Yếu so với

Shyvana
62.5%
40
Gragas
59.6%
47
Brand
57.1%
42
Kindred
56.7%
60
Lillia
56.6%
53

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
49.8%
3,357 Trận

Các Trang bị khởi động

Scorchclaw Pup
Health Potion
52.5%
795 Trận

Các Trang bị chính

BootsTrinity ForceMercury's Treads
60.6%
99 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Sundered Sky
Sterak's Gage
Death's Dance
66.8%69.7%68%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Crushing Blow
Q
Nimbus Strike
E
Warrior Trickster
W
51%
2,061 Trận
Crushing Blow
Q
2
4
5
7
9
Warrior Trickster
W
3
14
15
Nimbus Strike
E
1
8
10
12
13
Cyclone
R
6
11

Bảng Ngọc Wukong

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Wukong

Bảng Ngọc Wukong
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
100%
Overheal
0%
Triumph
93%
Presence of Mind
8%
Legend: Alacrity
71%
Legend: Tenacity
29%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
26%
Cut Down
0%
Last Stand
74%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
89%
Triple Tonic
6%
Future's Market
1%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
13%
Cosmic Insight
91%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
7%
Offense
93%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
74%
Flex
0%
Flex
0%