Wukong
D

Bảng Ngọc Wukong

the Monkey King • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Wukong ở Rừng đối với patch 13.10. Tìm Bảng Ngọc Wukong mà bạn đang tìm!
3.7%
Tỉ lệ bị chọn
49.5%
Tỉ lệ thắng
1.9%
Tỉ lệ bị cấm
431,907
Trận

Mạnh so với

Rengar
47.7%
9,309
Kindred
47.7%
8,901
Lee Sin
48.4%
27,411
Viego
48.9%
14,053
Master Yi
48.9%
25,707

Yếu so với

Amumu
55.5%
15,448
Lillia
54.1%
6,617
Maokai
53.8%
6,840
Zac
53.1%
5,742
Jarvan IV
52.9%
14,562

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
49.5%
425,003 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
50.3%
210,522 Trận

Các Trang bị chính

Divine Sunderer
Plated SteelcapsBlack Cleaver
53.3%
93,954 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Death's Dance
Guardian Angel
Maw of Malmortius
59.5%63.5%59.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Crushing Blow
Q
Nimbus Strike
E
Warrior Trickster
W
52%
228,211 Trận
Crushing Blow
Q
2
4
5
7
9
Warrior Trickster
W
3
14
15
Nimbus Strike
E
1
8
10
12
13
Cyclone
R
6
11

Bảng Ngọc Wukong

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Wukong

Bảng Ngọc Wukong
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
100%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
60%
Legend: Tenacity
40%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
33%
Cut Down
0%
Last Stand
67%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Perfect Timing
0%
Future's Market
<1%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
>99%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
<1%
Offense
98%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
15%
Flex
75%
Flex
14%