Wukong
D

Bảng Ngọc Wukong

the Monkey King • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Wukong ở Rừng đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Wukong mà bạn đang tìm!
2.2%
Tỉ lệ bị chọn
47.8%
Tỉ lệ thắng
0.4%
Tỉ lệ bị cấm
119,920
Trận

Mạnh so với

Sylas
49.2%
2,264
Nidalee
49.4%
1,550
Vi
50%
3,625
Kayn
50.4%
7,194
Warwick
50.5%
2,771

Yếu so với

Taliyah
56.5%
1,240
Maokai
56%
2,048
Lillia
55.8%
2,094
Jax
55.7%
1,420
Evelynn
55.5%
2,003

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
47.8%
117,348 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
48.2%
52,965 Trận

Các Trang bị chính

Divine Sunderer
Plated SteelcapsBlack Cleaver
51.1%
21,680 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Death's Dance
Guardian Angel
Sterak's Gage
57.3%62.1%68.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Crushing Blow
Q
Nimbus Strike
E
Warrior Trickster
W
50%
60,925 Trận
Crushing Blow
Q
2
4
5
7
9
Warrior Trickster
W
3
14
15
Nimbus Strike
E
1
8
10
12
13
Cyclone
R
6
11

Bảng Ngọc Wukong

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Wukong

Bảng Ngọc Wukong
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
100%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
80%
Legend: Tenacity
20%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
43%
Cut Down
0%
Last Stand
57%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
>99%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
<1%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
20%
Flex
72%
Flex
8%