Nidalee
D

Bảng Ngọc Nidalee

the Bestial Huntress • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Nidalee ở Rừng đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Nidalee mà bạn đang tìm!
7%
Tỉ lệ bị chọn
49.1%
Tỉ lệ thắng
2.7%
Tỉ lệ bị cấm
91,233
Trận

Mạnh so với

Sylas
47.5%
1,434
Graves
47.9%
3,547
Jax
47.9%
1,274
Sejuani
49%
1,326
Lee Sin
49.3%
12,610

Yếu so với

Xin Zhao
55%
2,627
Briar
54.7%
1,533
Warwick
54.7%
1,493
Nocturne
54.3%
2,385
Diana
53.4%
2,450

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
49.1%
90,945 Trận

Các Trang bị khởi động

Scorchclaw Pup
Health Potion
49.6%
58,147 Trận

Các Trang bị chính

Sorcerer's ShoesLich BaneMejai's Soulstealer
79.8%
2,004 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Zhonya's Hourglass
Void Staff
62.7%61.2%60.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Javelin Toss / Takedown
Q
Primal Surge / Swipe
E
Bushwhack / Pounce
W
51%
49,219 Trận
Javelin Toss / Takedown
Q
1
4
5
7
9
Bushwhack / Pounce
W
3
14
15
Primal Surge / Swipe
E
2
8
10
12
13
Aspect Of The Cougar
R
6
11

Bảng Ngọc Nidalee

DominationDomination
Electrocute
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Nidalee

Bảng Ngọc Nidalee
DominationDomination
Electrocute
43%
Dark Harvest
57%
Hail of Blades
0%
Cheap Shot
<1%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
>99%
Zombie Ward
33%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
67%
Treasure Hunter
82%
Relentless Hunter
18%
Ultimate Hunter
0%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
<1%
Transcendence
99%
Celerity
<1%
Absolute Focus
<1%
Scorch
0%
Waterwalking
>99%
Gathering Storm
<1%
Adapative Force
4%
Attack Speed
97%
Ability Haste
0%
Adapative Force
>99%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
16%
Tenacity and Slow Resist
<1%
Health Scaling
84%