Nidalee
D

Bảng Ngọc Nidalee

the Bestial Huntress • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Nidalee ở Rừng đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Nidalee mà bạn đang tìm!
3.3%
Tỉ lệ bị chọn
47.9%
Tỉ lệ thắng
2.1%
Tỉ lệ bị cấm
174,296
Trận

Mạnh so với

Karthus
49.9%
2,118
Viego
49.9%
5,861
Kha'Zix
50%
6,605
Graves
50.1%
12,948
Kindred
50.1%
2,108

Yếu so với

Briar
56.9%
5,971
Amumu
55.5%
2,277
Rammus
55.4%
2,247
Nocturne
55.1%
8,056
Trundle
55.1%
1,747

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
48%
173,499 Trận

Các Trang bị khởi động

Scorchclaw Pup
Health Potion
48.7%
111,037 Trận

Các Trang bị chính

Sorcerer's Shoes
Night Harvester
Mejai's Soulstealer
76.4%
5,257 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Shadowflame
Rabadon's Deathcap
Void Staff
56.5%60.6%58.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Javelin Toss / Takedown
Q
Primal Surge / Swipe
E
Bushwhack / Pounce
W
51%
51,476 Trận
Javelin Toss / Takedown
Q
1
4
5
7
9
Bushwhack / Pounce
W
2
14
15
Primal Surge / Swipe
E
3
8
10
12
13
Aspect Of The Cougar
R
6
11

Bảng Ngọc Nidalee

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Nidalee

Bảng Ngọc Nidalee
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
100%
Overheal
0%
Triumph
>99%
Presence of Mind
<1%
Legend: Alacrity
82%
Legend: Tenacity
18%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
92%
Cut Down
<1%
Last Stand
8%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
85%
Celerity
0%
Absolute Focus
15%
Scorch
0%
Waterwalking
>99%
Gathering Storm
<1%
Offense
<1%
Offense
99%
Offense
<1%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
20%
Flex
72%
Flex
9%