Akali
D

Bảng Ngọc Akali

the Rogue Assassin • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Akali ở Mid đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Akali mà bạn đang tìm!
11.1%
Tỉ lệ bị chọn
49.2%
Tỉ lệ thắng
17%
Tỉ lệ bị cấm
594,058
Trận

Mạnh so với

Azir
46.5%
16,281
Viktor
48.2%
8,337
Zed
48.6%
24,792
Yone
48.6%
47,386
Yasuo
49%
34,707

Yếu so với

Malzahar
55.4%
12,753
Twisted Fate
53.6%
9,792
Vex
53.5%
14,864
Naafiri
53.5%
7,239
Veigar
53.1%
16,635

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
49.6%
263,478 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Shield
Health Potion
49.4%
388,988 Trận

Các Trang bị chính

Sorcerer's Shoes
Hextech Rocketbelt
Shadowflame
51.2%
134,699 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Rabadon's Deathcap
Void Staff
53.7%59%56.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Five Point Strike
Q
Shuriken Flip
E
Twilight Shroud
W
51%
321,300 Trận
Five Point Strike
Q
1
4
5
7
9
Twilight Shroud
W
2
14
15
Shuriken Flip
E
3
8
10
12
13
Perfect Execution
R
6
11

Bảng Ngọc Akali

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Akali

Bảng Ngọc Akali
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
<1%
Fleet Footwork
55%
Conqueror
45%
Overheal
0%
Triumph
3%
Presence of Mind
97%
Legend: Alacrity
28%
Legend: Tenacity
72%
Legend: Bloodline
<1%
Coup de Grace
20%
Cut Down
<1%
Last Stand
79%
ResolveResolve
Demolish
14%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
<1%
Second Wind
83%
Bone Plating
17%
Overgrowth
50%
Revitalize
<1%
Unflinching
35%
Offense
99%
Offense
<1%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
<1%
Flex
<1%
Defense
1%
Flex
39%
Flex
60%