Akali
D

Bảng Ngọc Akali

the Rogue Assassin • Platinum+
TOPMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Akali ở Mid đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Akali mà bạn đang tìm!
79.7%
Tỉ lệ bị chọn
50.7%
Tỉ lệ thắng
18.2%
Tỉ lệ bị cấm
14,281
Trận

Mạnh so với

Azir
43.1%
641
Corki
44.1%
320
Swain
45%
202
Ekko
45.2%
511
Fizz
45.5%
875

Yếu so với

Vel'Koz
56.7%
164
Galio
56.3%
723
Pantheon
54.7%
296
Vex
53.9%
746
Veigar
53.5%
1,555

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
51.1%
5,665 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Shield
Health Potion
51%
8,750 Trận

Các Trang bị chính

Sorcerer's ShoesLich BaneShadowflame
55.8%
1,226 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Rabadon's Deathcap
Mejai's Soulstealer
56%57.3%74.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Five Point Strike
Q
Shuriken Flip
E
Twilight Shroud
W
52%
8,653 Trận
Five Point Strike
Q
1
4
5
7
9
Twilight Shroud
W
2
14
15
Shuriken Flip
E
3
8
10
12
13
Perfect Execution
R
6
11

Bảng Ngọc Akali

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Akali

Bảng Ngọc Akali
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
64%
Conqueror
36%
Overheal
0%
Triumph
0%
Presence of Mind
100%
Legend: Alacrity
34%
Legend: Tenacity
66%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
28%
Cut Down
0%
Last Stand
72%
ResolveResolve
Demolish
5%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
<1%
Second Wind
83%
Bone Plating
17%
Overgrowth
94%
Revitalize
0%
Unflinching
<1%
Offense
99%
Offense
1%
Offense
0%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
67%
Flex
0%
Flex
0%