4

Bảng Ngọc Sett

Đại Ca • Platinum+
0.8%
Tỉ lệ bị chọn
49.2%
Tỉ lệ thắng
1.9%
Tỉ lệ bị cấm
10.2K
Trận

Mạnh so với

56.0%
235
55.8%
354
52.9%
160
52.2%
769
52.1%
892

Yếu so với

39.0%
241
41.6%
543
42.9%
131
43.1%
204
44.7%
505

Phép Bổ Trợ

49.4%
6,100 Trận

Các Trang bị khởi động

50.6%
3,722 Trận

Các Trang bị chính

69.1%
263 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

61.2%
65.5%
75.0%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Q
W
E
55.4%
1,423 Trận
3
4
5
7
9
 
2
8
10
12
13
 
1
14
15
17
18
 
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Sett

Bảng Ngọc Sett

Chuẩn Xác

0%
0%
54%
46%
0%
100%
0%
17%
83%
0%
6%
0%
93%

Kiên Định

26%
0%
1%
0%
68%
31%
12%
11%
51%
Offense
8%
Offense
83%
Defense
0%
Offense
73%
Flex
7%
Flex
39%
Offense
19%
Flex
9%
Flex
61%

opgg Bảng Ngọc Sett

Tỷ lệ chọn cao nhất

13.3%

Chuẩn Xác

Kiên Định

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

56.7%

Chuẩn Xác

Kiên Định

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex
Bảng Ngọc Sett , thủ lĩnh thế giới ngầm Ionia, đã nổi lên sau chiến tranh Noxus. Ban đầu, hắn chỉ là một võ sĩ trong đấu trường Navori, nhưng nhanh chóng nổi danh nhờ sức mạnh cùng sự lỳ đòn của mình. Sau khi lọt vào hàng ngũ dân quân, Bảng Ngọc Sett dùng cơ bắp để leo tới đỉnh cao, thậm chí kiểm soát luôn những đấu trường nơi hắn từng lăn lộn.