Sett
D

Bảng Ngọc Sett

the Boss • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Sett ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Sett mà bạn đang tìm!
7.3%
Tỉ lệ bị chọn
50.5%
Tỉ lệ thắng
2.9%
Tỉ lệ bị cấm
388,509
Trận

Mạnh so với

K'Sante
45.2%
9,436
Yasuo
45.7%
4,809
Rumble
46.4%
4,530
Yone
46.5%
25,381
Irelia
46.7%
7,224

Yếu so với

Trundle
54.6%
8,180
Kayle
53.4%
5,721
Malphite
52.5%
10,228
Nasus
52.3%
11,829
Warwick
52.1%
3,944

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
50.6%
194,602 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
52%
164,255 Trận

Các Trang bị chính

Stridebreaker
Plated SteelcapsSpear of Shojin
57.5%
20,635 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Sterak's Gage
Titanic Hydra
Black Cleaver
60.4%61.5%59.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Knuckle Down
Q
Haymaker
W
Facebreaker
E
53%
63,082 Trận
Knuckle Down
Q
3
4
5
7
9
Haymaker
W
2
8
10
12
13
Facebreaker
E
1
14
15
The Show Stopper
R
6
11

Bảng Ngọc Sett

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Sett

Bảng Ngọc Sett
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
2%
Fleet Footwork
2%
Conqueror
97%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
55%
Legend: Tenacity
45%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
0%
Last Stand
100%
ResolveResolve
Demolish
55%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
0%
Second Wind
45%
Bone Plating
39%
Overgrowth
23%
Revitalize
0%
Unflinching
38%
Offense
16%
Offense
84%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
80%
Flex
20%