Sett
D

Bảng Ngọc Sett

the Boss • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Sett ở Top đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Sett mà bạn đang tìm!
71.3%
Tỉ lệ bị chọn
50.7%
Tỉ lệ thắng
2%
Tỉ lệ bị cấm
13,348
Trận

Mạnh so với

Poppy
42.8%
159
Irelia
43.2%
518
Riven
44.3%
564
Shen
44.4%
558
Gnar
44.6%
341

Yếu so với

Warwick
56.4%
353
Kayle
55%
695
Singed
53.3%
210
Gwen
52.5%
453
Trundle
52.4%
843

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
51.7%
4,929 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
51.4%
9,348 Trận

Các Trang bị chính

BootsStridebreakerPlated Steelcaps
53.3%
1,290 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Sterak's Gage
Sundered Sky
Black Cleaver
59.2%67.1%68.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Knuckle Down
Q
Haymaker
W
Facebreaker
E
54%
2,301 Trận
Knuckle Down
Q
3
4
5
7
9
Haymaker
W
2
8
10
12
13
Facebreaker
E
1
14
15
The Show Stopper
R
6
11

Bảng Ngọc Sett

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Sett

Bảng Ngọc Sett
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
28%
Conqueror
72%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
44%
Legend: Tenacity
56%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
3%
Cut Down
0%
Last Stand
97%
ResolveResolve
Demolish
23%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
3%
Second Wind
90%
Bone Plating
3%
Overgrowth
72%
Revitalize
3%
Unflinching
8%
Offense
3%
Offense
97%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
59%
Flex
0%
Flex
0%