Bảng Ngọc Sett
3

Bảng Ngọc Sett

Đại Ca • Platinum+
Bảng Ngọc xịn nhất Sett ở Top đối với patch 13.6. Tìm Bảng Ngọc Sett mà bạn đang tìm!
5.2%
Tỉ lệ bị chọn
49.6%
Tỉ lệ thắng
2%
Tỉ lệ bị cấm
112.7K
Trận

Strong against

Weak against

Phép Bổ Trợ

Tốc Biến
Thiêu Đốt
50.1%
62,859 Trận

Các Trang bị khởi động

Kiếm Doran
Bình Máu
51.0%
47,486 Trận

Các Trang bị chính

Chùy Hấp Huyết
Giày Thép Gai
Rìu Đại Mãng Xà
59.7%
2,621 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Móng Vuốt Sterak
Giáp Thiên Nhiên
Ngọn Giáo Shojin
61.7%
57.6%
58.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Không Trượt Phát Nào
Q
Cuồng Thú Quyền
W
Song Thú Chưởng
E
52.1%
26,963 Trận
Không Trượt Phát Nào
3
4
5
7
9
 
Cuồng Thú Quyền
2
8
10
12
13
 
Song Thú Chưởng
1
14
15
 
Hủy Diệt Đấu Trường
6
11
 

Bảng Ngọc Sett

Chuẩn Xác

Chuẩn Xác

Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Định

Kiên Định

Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Sett

Bảng Ngọc Sett
Chuẩn Xác

Chuẩn Xác

Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
63%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
37%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
100%
Kiên Định

Kiên Định

Tàn Phá Hủy Diệt
48%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
70%
Giáp Cốt
26%
Lan Tràn
15%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
41%
Offense
0%
Offense
100%
Defense
19%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
70%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
11%

Lore

Bảng Ngọc Sett , thủ lĩnh thế giới ngầm tại Ionia đã nổi lên sau chiến tranh Noxus. Ban đầu, hắn chỉ là một võ sĩ trong đấu trường Navori, nhưng nhanh chóng nổi danh nhờ sức mạnh cùng sự lỳ đòn của mình. Sau khi lọt vào hàng ngũ dân quân, Bảng Ngọc Sett dùng cơ bắp để leo tới đỉnh cao, thậm chí kiểm soát luôn những đấu trường nơi hắn từng lăn xả.