Skarner
D

Bảng Ngọc Skarner

the Crystal Vanguard • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Skarner ở Rừng đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Skarner mà bạn đang tìm!
0.5%
Tỉ lệ bị chọn
50%
Tỉ lệ thắng
0.1%
Tỉ lệ bị cấm
25,477
Trận

Mạnh so với

Sylas
42.9%
340
Xin Zhao
43.8%
281
Nunu & Willump
44.7%
351
Rengar
45.1%
324
Evelynn
46.2%
504

Yếu so với

Taliyah
56.4%
257
Trundle
54.5%
330
Rammus
54%
400
Zac
53.6%
388
Shaco
53.5%
807

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
50.1%
20,864 Trận

Các Trang bị khởi động

Gustwalker Hatchling
Health Potion
50.4%
13,092 Trận

Các Trang bị chính

Ionian Boots of Lucidity
Trinity Force
Black Cleaver
55%
1,672 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Dead Man's Plate
Force of Nature
Thornmail
62.3%63.8%70.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Crystal Slash
Q
Crystalline Exoskeleton
W
Fracture
E
53%
11,064 Trận
Crystal Slash
Q
1
4
5
7
9
Crystalline Exoskeleton
W
3
8
10
12
13
Fracture
E
2
14
15
Impale
R
6
11

Bảng Ngọc Skarner

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Skarner

Bảng Ngọc Skarner
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
100%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
0%
Legend: Tenacity
100%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
9%
Cut Down
0%
Last Stand
91%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
91%
Celerity
9%
Absolute Focus
0%
Scorch
0%
Waterwalking
100%
Gathering Storm
0%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
91%
Flex
9%
Flex
0%