Skarner
D

Bảng Ngọc Skarner

the Primordial Sovereign • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Skarner ở Rừng đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Skarner mà bạn đang tìm!
4.3%
Tỉ lệ bị chọn
49.5%
Tỉ lệ thắng
22.6%
Tỉ lệ bị cấm
55,344
Trận

Mạnh so với

Sylas
45.7%
770
Hecarim
46.7%
700
Lee Sin
46.8%
4,481
Ekko
47.1%
995
Nidalee
47.2%
1,041

Yếu so với

Amumu
56.4%
1,595
Fiddlesticks
55.5%
681
Nocturne
54.8%
1,588
Lillia
54.4%
2,162
Jarvan IV
53.9%
1,109

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
49.4%
50,714 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
49.5%
33,244 Trận

Các Trang bị chính

HeartsteelPlated SteelcapsSunfire Aegis
52.6%
9,197 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Thornmail
Jak'Sho, The Protean
Iceborn Gauntlet
54.9%58.1%64.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Shattered Earth / Upheaval
Q
Seismic Bastion
W
Ixtal's Impact
E
51%
36,243 Trận
Shattered Earth / Upheaval
Q
1
4
5
7
9
Seismic Bastion
W
2
8
10
12
13
Ixtal's Impact
E
3
14
15
Impale
R
6
11

Bảng Ngọc Skarner

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Skarner

Bảng Ngọc Skarner
ResolveResolve
Grasp of the Undying
63%
Aftershock
37%
Guardian
<1%
Demolish
32%
Font of Life
13%
Shield Bash
55%
Conditioning
47%
Second Wind
47%
Bone Plating
7%
Overgrowth
>99%
Revitalize
<1%
Unflinching
0%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
<1%
Magical Footwear
46%
Cash Back
7%
Triple Tonic
<1%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
55%
Cosmic Insight
60%
Approach Velocity
31%
Jack Of All Trades
0%
Adapative Force
<1%
Attack Speed
59%
Ability Haste
40%
Adapative Force
2%
Move Speed
3%
Health Scaling
94%
Base Health
17%
Tenacity and Slow Resist
3%
Health Scaling
81%