Akshan
D

Bảng Ngọc Akshan

the Rogue Sentinel • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Akshan ở Mid đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Akshan mà bạn đang tìm!
2.1%
Tỉ lệ bị chọn
51.3%
Tỉ lệ thắng
3.5%
Tỉ lệ bị cấm
68,528
Trận

Mạnh so với

Lucian
42.5%
720
Azir
44.8%
719
Talon
45%
778
Corki
45.3%
1,148
Twisted Fate
45.6%
847

Yếu so với

Cassiopeia
53.6%
772
Naafiri
53.2%
1,031
Brand
52.5%
974
Irelia
52.1%
1,165
Yasuo
52.1%
2,986

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
51.4%
43,090 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
51.6%
61,521 Trận

Các Trang bị chính

Kraken SlayerMercury's TreadsBlade of The Ruined King
55.4%
4,720 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Infinity Edge
Lord Dominik's Regards
Rapid Firecannon
59.1%59.8%60.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Avengerang
Q
Heroic Swing
E
Going Rogue
W
53%
26,033 Trận
Avengerang
Q
1
3
5
7
9
Going Rogue
W
4
14
15
Heroic Swing
E
2
8
10
12
13
Comeuppance
R
6
11

Bảng Ngọc Akshan

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Akshan

Bảng Ngọc Akshan
PrecisionPrecision
Press the Attack
96%
Fleet Footwork
4%
Conqueror
0%
Absorb Life
74%
Triumph
0%
Presence of Mind
26%
Legend: Alacrity
96%
Legend: Haste
0%
Legend: Bloodline
4%
Coup de Grace
48%
Cut Down
33%
Last Stand
19%
ResolveResolve
Demolish
41%
Font of Life
0%
Shield Bash
33%
Conditioning
4%
Second Wind
4%
Bone Plating
89%
Overgrowth
30%
Revitalize
0%
Unflinching
0%
Adapative Force
0%
Attack Speed
100%
Ability Haste
0%
Adapative Force
100%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
36%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
64%