Akshan
D

Bảng Ngọc Akshan

the Rogue Sentinel • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Akshan ở Mid đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Akshan mà bạn đang tìm!
1.8%
Tỉ lệ bị chọn
50.8%
Tỉ lệ thắng
3.1%
Tỉ lệ bị cấm
95,607
Trận

Mạnh so với

LeBlanc
44.5%
1,752
Jayce
46%
1,958
Azir
46.2%
2,540
Lissandra
46.3%
1,109
Yone
46.7%
6,126

Yếu so với

Irelia
53.7%
1,816
Vex
52.6%
2,275
Veigar
52.3%
2,772
Neeko
52%
1,418
Pantheon
51.9%
1,157

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
50.8%
67,245 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
51.4%
74,177 Trận

Các Trang bị chính

Youmuu's Ghostblade
Mercury's TreadsThe Collector
53.4%
6,944 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rapid Firecannon
Lord Dominik's Regards
Guardian Angel
57.8%57.3%62.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Avengerang
Q
Heroic Swing
E
Going Rogue
W
52%
39,259 Trận
Avengerang
Q
1
3
5
7
9
Going Rogue
W
4
14
15
Heroic Swing
E
2
8
10
12
13
Comeuppance
R
6
11

Bảng Ngọc Akshan

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Akshan

Bảng Ngọc Akshan
PrecisionPrecision
Press the Attack
5%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
95%
Conqueror
0%
Overheal
5%
Triumph
0%
Presence of Mind
95%
Legend: Alacrity
50%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
50%
Coup de Grace
9%
Cut Down
91%
Last Stand
0%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
50%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
95%
Cosmic Insight
55%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
95%
Flex
5%