Akshan
D

Bảng Ngọc Akshan

the Rogue Sentinel • Platinum+
TOPMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Akshan ở Mid đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Akshan mà bạn đang tìm!
7.9%
Tỉ lệ bị chọn
52.1%
Tỉ lệ thắng
3.6%
Tỉ lệ bị cấm
3,852
Trận

Mạnh so với

Cassiopeia
35.4%
48
Corki
38.5%
39
Malphite
40.4%
47
Fizz
41.3%
63
Vladimir
42.9%
63

Yếu so với

Anivia
68.3%
41
Ekko
61%
41
Karma
59%
39
Taliyah
58.9%
73
Irelia
58.1%
43

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
52.8%
2,839 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
52.5%
3,434 Trận

Các Trang bị chính

BootsKraken SlayerMercury's Treads
54.9%
554 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Terminus
Guinsoo's Rageblade
Jak'Sho, The Protean
59.2%64.9%76.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Avengerang
Q
Heroic Swing
E
Going Rogue
W
53%
1,626 Trận
Avengerang
Q
1
3
5
7
9
Going Rogue
W
4
14
15
Heroic Swing
E
2
8
10
12
13
Comeuppance
R
6
11

Bảng Ngọc Akshan

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Akshan

Bảng Ngọc Akshan
PrecisionPrecision
Press the Attack
60%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
40%
Conqueror
0%
Overheal
0%
Triumph
50%
Presence of Mind
50%
Legend: Alacrity
98%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
2%
Coup de Grace
74%
Cut Down
0%
Last Stand
26%
ResolveResolve
Demolish
2%
Font of Life
0%
Shield Bash
12%
Conditioning
31%
Second Wind
2%
Bone Plating
64%
Overgrowth
88%
Revitalize
0%
Unflinching
0%
Offense
2%
Offense
98%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
64%
Flex
0%
Flex
0%