Poppy
D

Bảng Ngọc Poppy

Keeper of the Hammer • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Poppy ở Sp đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Poppy mà bạn đang tìm!
2.4%
Tỉ lệ bị chọn
52%
Tỉ lệ thắng
2.4%
Tỉ lệ bị cấm
79,601
Trận

Mạnh so với

Pyke
44.2%
3,949
Yuumi
44.5%
2,240
Pantheon
45.2%
1,142
Xerath
45.9%
1,560
Neeko
46%
822

Yếu so với

Sona
52.7%
807
Braum
51.4%
2,036
Zyra
51.4%
1,713
Leona
51.1%
7,460
Janna
51.1%
1,030

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
52.3%
69,197 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
52.2%
76,760 Trận

Các Trang bị chính

BloodsongBoots of SwiftnessDead Man's Plate
55.1%
13,948 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Warmog's Armor
Force of Nature
Thornmail
60%59.3%57.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Hammer Shock
Q
Heroic Charge
E
Steadfast Presence
W
55%
35,271 Trận
Hammer Shock
Q
2
4
5
7
9
Steadfast Presence
W
3
14
15
Heroic Charge
E
1
8
10
12
13
Keeper's Verdict
R
6
11

Bảng Ngọc Poppy

DominationDomination
Electrocute
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Poppy

Bảng Ngọc Poppy
DominationDomination
Electrocute
<1%
Dark Harvest
0%
Hail of Blades
>99%
Cheap Shot
5%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
95%
Zombie Ward
99%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
1%
Treasure Hunter
6%
Relentless Hunter
89%
Ultimate Hunter
4%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
>99%
Magical Footwear
<1%
Cash Back
0%
Triple Tonic
0%
Time Warp Tonic
<1%
Biscuit Delivery
<1%
Cosmic Insight
98%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
2%
Adapative Force
98%
Attack Speed
<1%
Ability Haste
0%
Adapative Force
90%
Move Speed
6%
Health Scaling
5%
Base Health
94%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
6%