Poppy
D

Bảng Ngọc Poppy

Keeper of the Hammer • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLESUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Poppy ở Rừng đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Poppy mà bạn đang tìm!
17.4%
Tỉ lệ bị chọn
48.4%
Tỉ lệ thắng
1.3%
Tỉ lệ bị cấm
2,978
Trận

Mạnh so với

Ivern
42.9%
49
Trundle
42.9%
42
Zac
43.4%
198
Sylas
43.8%
130
Nidalee
44.8%
116

Yếu so với

Karthus
63%
81
Master Yi
59.9%
334
Nunu & Willump
58.6%
87
Gragas
57%
107
Elise
56.9%
51

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
48.3%
2,873 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
51.6%
651 Trận

Các Trang bị chính

BootsSundered SkyMercury's Treads
50.9%
216 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Dead Man's Plate
Frozen Heart
Iceborn Gauntlet
60.6%66.7%83.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Hammer Shock
Q
Heroic Charge
E
Steadfast Presence
W
53%
262 Trận
Hammer Shock
Q
1
3
5
7
9
Steadfast Presence
W
4
14
15
Heroic Charge
E
2
8
10
12
13
Keeper's Verdict
R
6
11

Bảng Ngọc Poppy

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Poppy

Bảng Ngọc Poppy
SorcerySorcery
Summon Aery
0%
Arcane Comet
0%
Phase Rush
100%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
100%
Transcendence
20%
Celerity
79%
Absolute Focus
<1%
Scorch
0%
Waterwalking
100%
Gathering Storm
0%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
89%
Magical Footwear
10%
Triple Tonic
<1%
Future's Market
<1%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
25%
Offense
74%
Offense
1%
Offense
86%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
65%
Flex
0%
Flex
0%