Annie
D

Bảng Ngọc Annie

the Dark Child • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Annie ở Mid đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Annie mà bạn đang tìm!
1.5%
Tỉ lệ bị chọn
50.8%
Tỉ lệ thắng
0.6%
Tỉ lệ bị cấm
80,444
Trận

Mạnh so với

Azir
44.6%
1,854
Yasuo
44.9%
5,225
Yone
46.6%
5,020
Ziggs
47.5%
925
Lissandra
47.6%
830

Yếu so với

Kassadin
54.8%
840
Naafiri
53.8%
935
Sylas
52.8%
3,982
Talon
52.6%
1,025
Veigar
52.5%
2,684

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
50.8%
58,885 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
51.2%
68,311 Trận

Các Trang bị chính

Luden's Tempest
Sorcerer's ShoesShadowflame
55.1%
12,249 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Rabadon's Deathcap
Void Staff
57.9%63.4%61.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Disintegrate
Q
Incinerate
W
Molten Shield
E
52%
40,890 Trận
Disintegrate
Q
1
4
5
7
9
Incinerate
W
2
8
10
12
13
Molten Shield
E
3
14
15
Summon: Tibbers
R
6
11

Bảng Ngọc Annie

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Annie

Bảng Ngọc Annie
InspirationInspiration
Glacial Augment
0%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
100%
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
17%
Perfect Timing
83%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
15%
Biscuit Delivery
85%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
0%
Celerity
0%
Absolute Focus
0%
Scorch
100%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
0%
Offense
15%
Offense
85%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
18%
Flex
82%