4

Bảng Ngọc Senna

Người Cứu Chuộc • Platinum+
2.4%
Tỉ lệ bị chọn
48.4%
Tỉ lệ thắng
13.2%
Tỉ lệ bị cấm
59.5K
Trận

Mạnh so với

53.4%
1,300
52.0%
779
51.6%
1,253
49.7%
6,125
49.3%
5,987

Yếu so với

44.6%
1,950
44.9%
1,253
46.6%
4,445
47.0%
3,857
47.2%
4,244

Phép Bổ Trợ

48.7%
51,011 Trận

Các Trang bị khởi động

49.1%
49,585 Trận

Các Trang bị chính

53.5%
12,572 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

57.4%
57.2%
60.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Q
W
E
51.2%
32,206 Trận
1
4
5
7
9
 
2
8
10
12
13
 
3
14
15
17
18
 
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Senna

Bảng Ngọc Senna

Cảm Hứng

100%
0%
0%
0%
88%
12%
0%
0%
100%
1%
99%
0%

Chuẩn Xác

0%
0%
95%
56%
0%
13%
1%
34%
0%
Offense
13%
Offense
100%
Defense
0%
Offense
87%
Flex
0%
Flex
94%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
6%

opgg Bảng Ngọc Senna

Tỷ lệ chọn cao nhất

46.3%

Cảm Hứng

Chuẩn Xác

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

53.8%

Cảm Hứng

Chuẩn Xác

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex
Chịu lời nguyền bị ám ảnh bởi Màn Sương Đen chết chóc ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Bảng Ngọc Senna đã gia nhập hội Vệ Binh Ánh Sáng thiêng liêng, và anh dũng chiến đấu chống lại điều đó - và rồi cô gục ngã, linh hồn bị giam cầm bên trong chiếc lồng đèn của tên ác ma Thresh. Từ chối đánh mất hy vọng, Bảng Ngọc Senna đã học cách sử dụng Màn Sương ngay bên trong chiếc lồng đèn, và rồi cô tái sinh, mãi mãi thay đổi. Giờ nắm trong tay cả năng lượng ánh sáng lẫn bóng tối, Bảng Ngọc Senna hướng đến việc tiêu diệt Màn Sương bằng chính sức mạnh của nó - giải phóng những linh hồn lạc lối bên trong nó với mỗi phát bắn từ món vũ khí cổ đại của cô.