Bảng Ngọc Senna
5

Bảng Ngọc Senna

Người Cứu Chuộc • Platinum+
1.2%
Tỉ lệ bị chọn
50.2%
Tỉ lệ thắng
4.1%
Tỉ lệ bị cấm
6.5K
Trận

Mạnh so với

Yếu so với

Phép Bổ Trợ

Tốc Biến
Hồi Máu
50.3%
5,296 Trận

Các Trang bị khởi động

Kiếm Doran
Bình Máu
51.2%
4,564 Trận

Các Trang bị chính

Móc Diệt Thủy Quái
Giày Bạc
Cuồng Đao Guinsoo
55.5%
755 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Đại Bác Liên Thanh
Nỏ Thần Dominik
Giáp Thiên Thần
61.2%
59.7%
60.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Bóng Tối Xuyên Thấu
Q
Ràng Buộc
W
Lời Nguyền Sương Đen
E
52.4%
3,391 Trận
Bóng Tối Xuyên Thấu
1
4
5
7
9
 
Ràng Buộc
2
8
10
12
13
 
Lời Nguyền Sương Đen
3
14
15
17
18
 
Hắc Ám Soi Rọi
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Senna

Bảng Ngọc Senna
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Nâng Cấp Băng Giá
100%
Sách Phép
0%
Đá Vạn Năng
0%
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
97%
Thời Điểm Hoàn Hảo
3%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
0%
Vận Tốc Tiếp Cận
100%
Thuốc Thời Gian
0%
Chuẩn Xác

Chuẩn Xác

Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
100%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
65%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
27%
Nhát Chém Ân Huệ
3%
Đốn Hạ
5%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Offense
19%
Offense
100%
Defense
0%
Offense
81%
Flex
0%
Flex
95%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
5%

opgg Bảng Ngọc Senna

Tỷ lệ chọn cao nhất

41.9%
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Nâng Cấp Băng Giá
Sách Phép
Đá Vạn Năng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Chuẩn Xác

Chuẩn Xác

Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

53.9%
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Nâng Cấp Băng Giá
Sách Phép
Đá Vạn Năng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Chuẩn Xác

Chuẩn Xác

Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lore

Chịu lời nguyền bị ám ảnh bởi Màn Sương Đen chết chóc ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Bảng Ngọc Senna đã gia nhập hội Vệ Binh Ánh Sáng thiêng liêng, và anh dũng chiến đấu chống lại điều đó - và rồi cô gục ngã, linh hồn bị giam cầm bên trong chiếc lồng đèn của tên ác ma Thresh. Từ chối đánh mất hy vọng, Bảng Ngọc Senna đã học cách sử dụng Màn Sương ngay bên trong chiếc lồng đèn, và rồi cô tái sinh, mãi mãi thay đổi. Giờ nắm trong tay cả năng lượng ánh sáng lẫn bóng tối, Bảng Ngọc Senna hướng đến việc tiêu diệt Màn Sương bằng chính sức mạnh của nó - giải phóng những linh hồn lạc lối bên trong nó với mỗi phát bắn từ món vũ khí cổ đại của cô.