Senna
D

Bảng Ngọc Senna

the Redeemer • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Senna ở Sp đối với patch 13.18. Tìm Bảng Ngọc Senna mà bạn đang tìm!
10.4%
Tỉ lệ bị chọn
50.6%
Tỉ lệ thắng
3.3%
Tỉ lệ bị cấm
1,050,194
Trận

Mạnh so với

Yuumi
45.7%
28,483
Lulu
46.3%
33,054
Shaco
46.6%
10,890
Milio
46.7%
13,651
Braum
47.3%
13,563

Yếu so với

Zyra
53.5%
44,922
Xerath
52.2%
40,046
Blitzcrank
52%
44,758
Lux
51.4%
92,501
Brand
50.9%
28,852

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
52.9%
194,185 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Spectral Sickle
50.8%
1,004,193 Trận

Các Trang bị chính

Boots of SwiftnessUmbral Glaive
Eclipse
55.5%
151,403 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rapid Firecannon
Lord Dominik's Regards
Guardian Angel
60.3%61.2%63.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Piercing Darkness
Q
Last Embrace
W
Curse of the Black Mist
E
53%
571,832 Trận
Piercing Darkness
Q
1
4
5
7
9
Last Embrace
W
2
8
10
12
13
Curse of the Black Mist
E
3
14
15
Dawning Shadow
R
6
11

Bảng Ngọc Senna

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Senna

Bảng Ngọc Senna
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
6%
Fleet Footwork
94%
Conqueror
0%
Overheal
0%
Triumph
0%
Presence of Mind
100%
Legend: Alacrity
89%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
11%
Coup de Grace
6%
Cut Down
94%
Last Stand
0%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
6%
Perfect Timing
0%
Future's Market
<1%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
95%
Cosmic Insight
9%
Approach Velocity
90%
Time Warp Tonic
0%
Offense
10%
Offense
92%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
88%
Flex
12%