Bảng Ngọc Volibear
1

Bảng Ngọc Volibear

Bão Tố Cuồng Nộ • Platinum+
Bảng Ngọc xịn nhất Volibear ở Rừng đối với patch 12.12. Tìm Bảng Ngọc Volibear mà bạn đang tìm!
7.5%
Tỉ lệ bị chọn
53.3%
Tỉ lệ thắng
13.5%
Tỉ lệ bị cấm
18.7K
Trận

Strong against

Weak against

Phép Bổ Trợ

Tốc Biến
Trừng Phạt
53.3%
18,150 Trận

Các Trang bị khởi động

Dao Găm Băng Giá
Thuốc Tái Sử Dụng
53.6%
13,688 Trận

Các Trang bị chính

Giày Khai Sáng Ionia
Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng
Giáp Liệt Sĩ
58.0%
4,449 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Giáp Thiên Nhiên
Giáp Gai
Giáp Tâm Linh
62.6%
61.0%
64.0%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Sấm Động
Q
Điên Cuồng Cắn Xé
W
Gọi Bão
E
57.0%
6,018 Trận
Sấm Động
3
4
5
7
9
 
Điên Cuồng Cắn Xé
2
8
10
12
13
 
Gọi Bão
1
14
15
 
Lôi Thần Giáng Thế
6
11
 

Bảng Ngọc Volibear

Chuẩn Xác

Chuẩn Xác

Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Pháp Thuật

Pháp Thuật

Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Volibear

Bảng Ngọc Volibear
Chuẩn Xác

Chuẩn Xác

Sẵn Sàng Tấn Công
100%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
18%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
82%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
86%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
14%
Pháp Thuật

Pháp Thuật

Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
69%
Thăng Tiến Sức Mạnh
1%
Mau Lẹ
81%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
49%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
Offense
0%
Offense
100%
Defense
24%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
73%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
4%

Lore

Đối với những kẻ thờ phụng mình, Bảng Ngọc Volibear là hiện thân của bão tố. Hủy diệt, hoang dã, và kiên định đến điên dại, ngài đã xuất hiện từ rất lâu trước khi giống loài phàm nhân đặt chân lên những lãnh nguyên xứ Freljord, và đã kiên quyết bảo vệ vùng đất mà ngài cùng giống loài á thần của ngài đã tạo ra. Nuôi trong lòng mối hận thù với nền văn minh mới và sự yếu đuối mà nó mang đến, ngài giờ đây chiến đấu để mang những tín ngưỡng cũ trở lại—nơi vùng đất vẫn chưa hề được thuần hóa, và sự vấy máu được tự do diễn ra—bằng cách toàn diệt những kẻ chống đối, với nanh, với vuốt, và cơn thịnh nộ của sấm động.