Volibear
D

Bảng Ngọc Volibear

the Relentless Storm • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Volibear ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Volibear mà bạn đang tìm!
4%
Tỉ lệ bị chọn
50.2%
Tỉ lệ thắng
1.4%
Tỉ lệ bị cấm
212,541
Trận

Mạnh so với

K'Sante
43.7%
5,672
Yasuo
44%
2,274
Irelia
45.2%
3,713
Mordekaiser
46.9%
7,286
Renekton
47.3%
5,270

Yếu so với

Kayle
55%
3,223
Teemo
54.2%
4,526
Jax
54%
10,373
Dr. Mundo
54%
3,010
Illaoi
53.8%
6,150

Phép Bổ Trợ

GhostTeleport
51.6%
36,815 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
51.1%
160,691 Trận

Các Trang bị chính

Nashor's ToothPlated Steelcaps
Riftmaker
54.9%
12,339 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Hullbreaker
Spirit Visage
Sterak's Gage
59.8%58.4%59.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Frenzied Maul
W
Thundering Smash
Q
Sky Splitter
E
53%
82,147 Trận
Thundering Smash
Q
2
8
10
12
13
Frenzied Maul
W
3
4
5
7
9
Sky Splitter
E
1
14
15
Stormbringer
R
6
11

Bảng Ngọc Volibear

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Volibear

Bảng Ngọc Volibear
PrecisionPrecision
Press the Attack
7%
Lethal Tempo
93%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
0%
Overheal
0%
Triumph
56%
Presence of Mind
44%
Legend: Alacrity
89%
Legend: Tenacity
11%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
0%
Last Stand
100%
ResolveResolve
Demolish
67%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
4%
Second Wind
63%
Bone Plating
15%
Overgrowth
19%
Revitalize
19%
Unflinching
15%
Offense
4%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
46%
Flex
53%