Volibear
D

Bảng Ngọc Volibear

the Relentless Storm • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Volibear ở Rừng đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Volibear mà bạn đang tìm!
5.2%
Tỉ lệ bị chọn
51.1%
Tỉ lệ thắng
3.5%
Tỉ lệ bị cấm
67,284
Trận

Mạnh so với

Rengar
41.4%
703
Poppy
45.3%
675
Bel'Veth
45.4%
969
Nunu & Willump
45.5%
818
Lee Sin
45.7%
4,754

Yếu so với

Lillia
52.3%
2,274
Sejuani
52.2%
1,207
Brand
52.1%
1,412
Nocturne
52%
2,110
Rammus
51.5%
1,023

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
51.2%
61,443 Trận

Các Trang bị khởi động

Gustwalker Hatchling
Health Potion
52%
34,755 Trận

Các Trang bị chính

Ionian Boots of LuciditySundered SkyDead Man's Plate
56.5%
5,387 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Spirit Visage
Black Cleaver
Jak'Sho, The Protean
58.8%59.5%61.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Thundering Smash
Q
Frenzied Maul
W
Sky Splitter
E
54%
27,301 Trận
Thundering Smash
Q
3
4
5
7
9
Frenzied Maul
W
2
8
10
12
13
Sky Splitter
E
1
14
15
Stormbringer
R
6
11

Bảng Ngọc Volibear

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Volibear

Bảng Ngọc Volibear
PrecisionPrecision
Press the Attack
>99%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
0%
Absorb Life
0%
Triumph
>99%
Presence of Mind
<1%
Legend: Alacrity
59%
Legend: Haste
41%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
42%
Cut Down
0%
Last Stand
58%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
32%
Transcendence
<1%
Celerity
95%
Absolute Focus
0%
Scorch
0%
Waterwalking
73%
Gathering Storm
0%
Adapative Force
0%
Attack Speed
98%
Ability Haste
0%
Adapative Force
96%
Move Speed
2%
Health Scaling
0%
Base Health
36%
Tenacity and Slow Resist
2%
Health Scaling
67%