2

Bảng Ngọc Volibear

Bão Tố Cuồng Nộ • Platinum+
4.7%
Tỉ lệ bị chọn
51.2%
Tỉ lệ thắng
2.4%
Tỉ lệ bị cấm
57.2K
Trận

Mạnh so với

58.7%
2,290
58.2%
1,426
56.0%
2,148
55.5%
600
54.9%
989

Yếu so với

45.6%
2,887
45.8%
596
46.0%
942
47.2%
1,702
47.4%
603

Phép Bổ Trợ

51.2%
52,086 Trận

Các Trang bị khởi động

2
51.4%
28,282 Trận

Các Trang bị chính

59.9%
2,905 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

63.3%
60.3%
69.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

W
Q
E
54.4%
17,385 Trận
2
8
10
12
13
 
3
4
5
7
9
 
1
14
15
17
18
 
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Volibear

Bảng Ngọc Volibear

Kiên Định

100%
0%
0%
38%
0%
63%
0%
21%
79%
42%
17%
42%

Cảm Hứng

0%
88%
0%
0%
0%
100%
8%
4%
0%
Offense
4%
Offense
96%
Defense
0%
Offense
96%
Flex
4%
Flex
100%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
0%

opgg Bảng Ngọc Volibear

Tỷ lệ chọn cao nhất

13.8%

Kiên Định

Chuẩn Xác

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

56.6%

Chuẩn Xác

Kiên Định

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex
Đối với những kẻ thờ phụng mình, Bảng Ngọc Volibear là hiện thân của bão tố. Hủy diệt, hoang dã, và kiên định đến điên dại, ngài đã xuất hiện từ rất lâu trước khi giống loài phàm nhân đặt chân lên những lãnh nguyên xứ Freljord, và đã kiên quyết bảo vệ vùng đất mà ngài cùng giống loài á thần của ngài đã tạo ra. Nuôi trong lòng mối hận thù với nền văn minh mới và sự yếu đuối mà nó mang đến, ngài giờ đây chiến đấu để mang những tín ngưỡng cũ trở lại—nơi vùng đất vẫn chưa hề được thuần hóa, và sự vấy máu được tự do diễn ra—bằng cách toàn diệt những kẻ chống đối, với nanh, với vuốt, và cơn thịnh nộ của sấm động.