Hecarim
D

Bảng Ngọc Hecarim

the Shadow of War • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLESUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Hecarim ở Rừng đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Hecarim mà bạn đang tìm!
4.1%
Tỉ lệ bị chọn
48.4%
Tỉ lệ thắng
1.3%
Tỉ lệ bị cấm
53,315
Trận

Mạnh so với

Rengar
47.4%
633
Zac
49.1%
895
Vi
49.3%
1,518
Lee Sin
49.5%
4,076
Gragas
49.5%
648

Yếu so với

Amumu
55.3%
1,334
Nocturne
54.5%
1,639
Rek'Sai
54.4%
663
Taliyah
54.3%
847
Volibear
54.1%
787

Phép Bổ Trợ

GhostSmite
48.8%
50,538 Trận

Các Trang bị khởi động

Gustwalker Hatchling
52.7%
20,153 Trận

Các Trang bị chính

Ionian Boots of LuciditySpear of ShojinEclipse
51.6%
11,014 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Black Cleaver
Death's Dance
Sterak's Gage
56.8%61.3%64.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Rampage
Q
Spirit of Dread
W
Devastating Charge
E
56%
16,030 Trận
Rampage
Q
1
3
5
7
9
Spirit of Dread
W
2
8
10
12
13
Devastating Charge
E
4
14
15
Onslaught of Shadows
R
6
11

Bảng Ngọc Hecarim

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Hecarim

Bảng Ngọc Hecarim
SorcerySorcery
Summon Aery
0%
Arcane Comet
0%
Phase Rush
100%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
100%
Transcendence
0%
Celerity
100%
Absolute Focus
0%
Scorch
0%
Waterwalking
100%
Gathering Storm
0%
PrecisionPrecision
Absorb Life
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
0%
Legend: Haste
100%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
0%
Last Stand
0%
Adapative Force
100%
Attack Speed
0%
Ability Haste
0%
Adapative Force
100%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
17%
Tenacity and Slow Resist
17%
Health Scaling
67%