Hecarim
D

Bảng Ngọc Hecarim

the Shadow of War • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Hecarim ở Rừng đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Hecarim mà bạn đang tìm!
4.4%
Tỉ lệ bị chọn
48.7%
Tỉ lệ thắng
3.6%
Tỉ lệ bị cấm
235,941
Trận

Mạnh so với

Nidalee
47.9%
3,130
Sejuani
48.6%
3,235
Nunu & Willump
48.7%
3,478
Rengar
49.1%
3,234
Lee Sin
49.9%
16,176

Yếu so với

Maokai
54.1%
4,010
Nocturne
53.9%
13,291
Briar
53.7%
8,590
Trundle
53.6%
3,305
Rammus
53.4%
3,841

Phép Bổ Trợ

GhostSmite
49.1%
224,615 Trận

Các Trang bị khởi động

Gustwalker Hatchling
53%
76,758 Trận

Các Trang bị chính

Ionian Boots of LuciditySpear of Shojin
Duskblade of Draktharr
54.3%
24,097 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Black Cleaver
Serylda's Grudge
Sterak's Gage
56.7%65%64.8%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Rampage
Q
Spirit of Dread
W
Devastating Charge
E
56%
63,279 Trận
Rampage
Q
1
3
5
7
9
Spirit of Dread
W
2
8
10
12
13
Devastating Charge
E
4
14
15
Onslaught of Shadows
R
6
11

Bảng Ngọc Hecarim

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Hecarim

Bảng Ngọc Hecarim
SorcerySorcery
Summon Aery
0%
Arcane Comet
0%
Phase Rush
100%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
100%
Transcendence
0%
Celerity
100%
Absolute Focus
0%
Scorch
0%
Waterwalking
100%
Gathering Storm
0%
PrecisionPrecision
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
0%
Legend: Tenacity
100%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
0%
Last Stand
0%
Offense
84%
Offense
16%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
12%
Flex
56%
Flex
32%