3

Bảng Ngọc Yuumi

Cô Mèo Ma Thuật • Platinum+
8.9%
Tỉ lệ bị chọn
49.4%
Tỉ lệ thắng
10.5%
Tỉ lệ bị cấm
224.8K
Trận

Mạnh so với

56.8%
3,622
54.4%
2,447
54.0%
5,437
52.7%
7,329
52.5%
8,827

Yếu so với

44.7%
22,826
45.8%
9,927
46.5%
4,523
46.8%
6,326
47.5%
12,512

Phép Bổ Trợ

49.6%
168,107 Trận

Các Trang bị khởi động

49.8%
88,062 Trận

Các Trang bị chính

65.2%
10,495 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

80.4%
66.5%
67.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

E
Q
W
55.5%
36,061 Trận
1
4
8
10
12
13
 
14
15
17
18
 
2
3
5
7
9
 
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Yuumi

Bảng Ngọc Yuumi

Pháp Thuật

98%
2%
0%
0%
100%
0%
99%
0%
1%
34%
0%
66%

Chuẩn Xác

0%
0%
100%
0%
0%
0%
6%
94%
0%
Offense
37%
Offense
100%
Defense
0%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
99%
Offense
63%
Flex
0%
Flex
1%

opgg Bảng Ngọc Yuumi

Tỷ lệ chọn cao nhất

36.6%

Pháp Thuật

Chuẩn Xác

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

51.6%

Pháp Thuật

Chuẩn Xác

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex
Cô mèo ma thuật Bảng Ngọc Yuumi từng là thú cưng của một huyền sư yordle tên Norra ở TP. Bandle. Khi chủ nhân mất tích đầy bí ẩn, Bảng Ngọc Yuumi đồng hành cùng Cuốn Sách Ngưỡng Cửa tìm kiếm nữ chủ nhân qua các cổng dịch chuyển bên trong mỗi trang sách. Khao khát được yêu thương, Bảng Ngọc Yuumi luôn tìm cách kết bạn trong suốt chuyến hành trình, bảo vệ họ bằng những lớp lá chắn sáng lung linh và quyết tâm cao độ. Dù Sách không ngừng giữ cô tập trung vào nhiệm vụ, Bảng Ngọc Yuumi vẫn hay bị thu hút bởi những vui thú đời thường, như ngủ và cá. Tuy nhiên, cuối cùng cô sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình thôi.