Yuumi
D

Bảng Ngọc Yuumi

the Magical Cat • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Yuumi ở Sp đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Yuumi mà bạn đang tìm!
7%
Tỉ lệ bị chọn
46.1%
Tỉ lệ thắng
3.5%
Tỉ lệ bị cấm
90,532
Trận

Mạnh so với

Ashe
48.4%
1,811
Karma
49%
2,099
Swain
49.6%
1,403
Hwei
50.2%
914
Brand
51.1%
2,649

Yếu so với

Leona
59%
3,665
Nautilus
58.5%
5,120
Sona
57.2%
1,436
Braum
56.9%
1,323
Rakan
56.7%
1,844

Phép Bổ Trợ

ExhaustHeal
49.5%
28,993 Trận

Các Trang bị khởi động

Control Ward
World Atlas
49.1%
31,379 Trận

Các Trang bị chính

Dream MakerMoonstone RenewerArdent Censer
54.3%
8,710 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Mikael's Blessing
Imperial Mandate
Shurelya's Battlesong
50.9%60.3%64.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Prowling Projectile
Q
Zoomies
E
You and Me!
W
51%
29,701 Trận
Prowling Projectile
Q
1
3
5
7
9
12
You and Me!
W
14
15
Zoomies
E
2
4
8
10
13
Final Chapter
R
6
11

Bảng Ngọc Yuumi

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Yuumi

Bảng Ngọc Yuumi
SorcerySorcery
Summon Aery
100%
Arcane Comet
0%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
94%
Celerity
0%
Absolute Focus
6%
Scorch
44%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
56%
ResolveResolve
Demolish
0%
Font of Life
100%
Shield Bash
0%
Conditioning
0%
Second Wind
0%
Bone Plating
0%
Overgrowth
0%
Revitalize
100%
Unflinching
0%
Adapative Force
6%
Attack Speed
0%
Ability Haste
94%
Adapative Force
100%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
75%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
25%