Yuumi
D

Bảng Ngọc Yuumi

the Magical Cat • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Yuumi ở Sp đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Yuumi mà bạn đang tìm!
5%
Tỉ lệ bị chọn
46.3%
Tỉ lệ thắng
3.8%
Tỉ lệ bị cấm
267,648
Trận

Mạnh so với

Ashe
50.7%
6,915
Swain
51.1%
5,453
Karma
51.1%
5,990
Brand
51.2%
6,655
Seraphine
51.3%
5,687

Yếu so với

Nautilus
57.2%
12,267
Rell
56.9%
4,586
Rakan
56.8%
10,862
Leona
55.7%
8,384
Alistar
55.4%
5,037

Phép Bổ Trợ

ExhaustHeal
49.8%
52,806 Trận

Các Trang bị khởi động

Control Ward
Spellthief's Edge
50%
81,046 Trận

Các Trang bị chính

Shurelya's Battlesong
Mikael's BlessingChemtech Putrifier
55.3%
8,371 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Staff of Flowing Water
Ardent Censer
Redemption
60.1%62.5%57.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Prowling Projectile
Q
Zoomies
E
You and Me!
W
50%
95,851 Trận
Prowling Projectile
Q
1
3
5
7
9
12
You and Me!
W
14
15
Zoomies
E
2
4
8
10
13
Final Chapter
R
6
11

Bảng Ngọc Yuumi

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
PrecisionPrecision
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Yuumi

Bảng Ngọc Yuumi
SorcerySorcery
Summon Aery
94%
Arcane Comet
6%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
88%
Celerity
0%
Absolute Focus
12%
Scorch
18%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
82%
PrecisionPrecision
Overheal
0%
Triumph
0%
Presence of Mind
100%
Legend: Alacrity
0%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
100%
Last Stand
0%
Offense
94%
Offense
0%
Offense
6%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
6%
Flex
94%
Flex
0%