Nunu & Willump
D

Bảng Ngọc Nunu & Willump

the Boy and His Yeti • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Nunu & Willump ở Rừng đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Nunu & Willump mà bạn đang tìm!
2.9%
Tỉ lệ bị chọn
48.3%
Tỉ lệ thắng
0.5%
Tỉ lệ bị cấm
156,042
Trận

Mạnh so với

Nidalee
47.7%
1,925
Rengar
47.8%
2,043
Poppy
49.1%
1,762
Graves
49.3%
6,545
Lee Sin
49.6%
10,708

Yếu so với

Briar
55.3%
6,230
Trundle
54.7%
2,408
Rammus
54.7%
2,664
Xin Zhao
54.5%
1,841
Master Yi
54.5%
6,306

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
48.5%
146,879 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
50.3%
23,618 Trận

Các Trang bị chính

Sunfire AegisPlated Steelcaps
Radiant Virtue
54.8%
6,076 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Thornmail
Mejai's Soulstealer
Zhonya's Hourglass
56.7%70.1%57.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Consume
Q
Snowball Barrage
E
Biggest Snowball Ever!
W
51%
65,430 Trận
Consume
Q
1
4
5
7
9
Biggest Snowball Ever!
W
2
14
15
Snowball Barrage
E
3
8
10
12
13
Absolute Zero
R
6
11

Bảng Ngọc Nunu & Willump

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
PrecisionPrecision
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Nunu & Willump

Bảng Ngọc Nunu & Willump
SorcerySorcery
Summon Aery
0%
Arcane Comet
0%
Phase Rush
100%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
31%
Nimbus Cloak
69%
Transcendence
3%
Celerity
97%
Absolute Focus
0%
Scorch
0%
Waterwalking
100%
Gathering Storm
0%
DominationDomination
Cheap Shot
53%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
0%
Zombie Ward
0%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
47%
Treasure Hunter
41%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
53%
Ultimate Hunter
6%
Offense
55%
Offense
6%
Offense
39%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
39%
Flex
42%
Flex
19%