Nunu & Willump
D

Bảng Ngọc Nunu & Willump

the Boy and His Yeti • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Nunu & Willump ở Rừng đối với patch 14.12. Tìm Bảng Ngọc Nunu & Willump mà bạn đang tìm!
2.4%
Tỉ lệ bị chọn
49.1%
Tỉ lệ thắng
0.4%
Tỉ lệ bị cấm
110,686
Trận

Mạnh so với

Rengar
45.2%
1,193
Nidalee
46.7%
2,547
Lee Sin
47.4%
5,765
Graves
48.1%
2,547
Zac
48.7%
1,858

Yếu so với

Brand
54.4%
1,923
Xin Zhao
54.1%
2,176
Fiddlesticks
54.1%
1,436
Warwick
53.7%
4,030
Amumu
53.7%
3,597

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
49.3%
105,003 Trận

Các Trang bị khởi động

Gustwalker Hatchling
50.6%
28,146 Trận

Các Trang bị chính

Liandry's TormentPlated SteelcapsFrozen Heart
52.5%
3,337 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Kaenic Rookern
Mejai's Soulstealer
Thornmail
55.7%73%61.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Consume
Q
Snowball Barrage
E
Biggest Snowball Ever!
W
52%
46,841 Trận
Consume
Q
1
4
5
7
9
Biggest Snowball Ever!
W
2
14
15
Snowball Barrage
E
3
8
10
12
13
Absolute Zero
R
6
11

Bảng Ngọc Nunu & Willump

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Nunu & Willump

Bảng Ngọc Nunu & Willump
DominationDomination
Electrocute
100%
Dark Harvest
0%
Hail of Blades
0%
Cheap Shot
100%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
0%
Zombie Ward
0%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
100%
Treasure Hunter
0%
Relentless Hunter
100%
Ultimate Hunter
0%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
0%
Celerity
100%
Absolute Focus
0%
Scorch
0%
Waterwalking
100%
Gathering Storm
0%
Adapative Force
100%
Attack Speed
0%
Ability Haste
0%
Adapative Force
100%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
25%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
75%