Galio
D

Bảng Ngọc Galio

the Colossus • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Galio ở Mid đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Galio mà bạn đang tìm!
4.3%
Tỉ lệ bị chọn
51.3%
Tỉ lệ thắng
1.3%
Tỉ lệ bị cấm
55,770
Trận

Mạnh so với

Azir
40.4%
762
Akali
43.5%
3,894
Ekko
44.1%
683
Corki
44.7%
584
LeBlanc
45%
1,563

Yếu so với

Brand
54.5%
1,489
Viktor
52.9%
849
Akshan
52.8%
606
Lux
52.2%
1,277
Tristana
51.6%
1,457

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
51.3%
43,426 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
51.7%
48,776 Trận

Các Trang bị chính

Hollow RadianceMercury's TreadsRiftmaker
56.5%
3,112 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Rabadon's Deathcap
Cryptbloom
58.6%60.6%60.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Winds of War
Q
Shield of Durand
W
Justice Punch
E
52%
26,713 Trận
Winds of War
Q
1
4
5
7
9
Shield of Durand
W
2
8
10
12
13
Justice Punch
E
3
14
15
Hero's Entrance
R
6
11

Bảng Ngọc Galio

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Galio

Bảng Ngọc Galio
ResolveResolve
Grasp of the Undying
2%
Aftershock
98%
Guardian
0%
Demolish
49%
Font of Life
18%
Shield Bash
33%
Conditioning
18%
Second Wind
56%
Bone Plating
26%
Overgrowth
83%
Revitalize
<1%
Unflinching
17%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
4%
Nimbus Cloak
88%
Transcendence
72%
Celerity
25%
Absolute Focus
0%
Scorch
9%
Waterwalking
3%
Gathering Storm
0%
Adapative Force
76%
Attack Speed
<1%
Ability Haste
23%
Adapative Force
72%
Move Speed
19%
Health Scaling
10%
Base Health
78%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
22%