1

Bảng Ngọc Galio

Vệ Thần Khổng Lồ • Platinum+
5.1%
Tỉ lệ bị chọn
52.5%
Tỉ lệ thắng
3.5%
Tỉ lệ bị cấm
61.6K
Trận

Mạnh so với

59.4%
735
58.6%
1,275
57.5%
1,093
56.1%
801
56.1%
2,051

Yếu so với

47.2%
1,897
47.4%
854
48.0%
1,275
49.5%
1,269
50.2%
2,751

Phép Bổ Trợ

52.5%
53,276 Trận

Các Trang bị khởi động

2
52.8%
48,338 Trận

Các Trang bị chính

60.7%
2,679 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

59.8%
82.3%
65.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Q
W
E
55.0%
28,069 Trận
1
4
5
7
9
 
2
8
10
12
13
 
3
14
15
17
18
 
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Galio

Bảng Ngọc Galio

Kiên Định

0%
100%
0%
22%
1%
77%
7%
20%
74%
51%
10%
39%

Pháp Thuật

0%
1%
99%
93%
1%
5%
0%
0%
1%
Offense
100%
Offense
100%
Defense
0%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
59%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
41%

opgg Bảng Ngọc Galio

Tỷ lệ chọn cao nhất

23.8%

Kiên Định

Pháp Thuật

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

57.0%

Kiên Định

Pháp Thuật

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lời khuyên cho liên minh

Bạn có thể giải phóng Lá Chắn Durand dù đang bị khống chế.

Bạn có thể dùng biểu tượng đồng minh trên bản đồ nhỏ để tung Siêu Hùng Giáng Thế.

Bạn có thể tận dụng bước lùi của Cú Đấm Công Lý để né chiêu.

Lời khuyên cho địch

Bảng Ngọc Galio đi chậm hơn khi đang vận Lá Chắn Durand.

Siêu Hùng Giáng Thế có thể bị ngắt trước khi Bảng Ngọc Galio vút lên không.

Bảng Ngọc Galio không thể lướt qua tường với Cú Đấm Công Lý.

Bên ngoài thành Demacia rực rỡ, bức tượng đá khổng lồ Bảng Ngọc Galio luôn chú tâm canh gác. Tạo nên để chống lại các pháp sư của quân thù, ông đứng bất động nhiều thập kỉ, đến khi sự hiện diện của ma thuật hùng mạnh khiến ông chuyển mình sống dậy. Một khi đã kích hoạt, Bảng Ngọc Galio dành hết thời gian tận hưởng niềm vui chiến trận cùng vinh dự hiếm hoi được bảo vệ đồng bào. Nhưng thắng lợi luôn có hai mặt, bởi ma thuật ông đánh bại cũng chính là ngọn nguồn giúp ông thức giấc, và sau chiến thắng, ông sẽ lại trở về im lìm như ngày nào.