Galio
D

Bảng Ngọc Galio

the Colossus • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Galio ở Mid đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Galio mà bạn đang tìm!
1.3%
Tỉ lệ bị chọn
50%
Tỉ lệ thắng
0.3%
Tỉ lệ bị cấm
68,258
Trận

Mạnh so với

Azir
43.3%
1,519
Diana
45.5%
690
Akali
46.4%
5,452
Sylas
47.6%
4,885
Vladimir
47.8%
870

Yếu so với

Veigar
54.6%
1,844
Malzahar
53.2%
1,506
Aurelion Sol
52.2%
803
Lux
52%
1,282
Ahri
52%
2,662

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
51.1%
13,558 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
50.6%
54,816 Trận

Các Trang bị chính

Everfrost
Sorcerer's ShoesZhonya's Hourglass
55.2%
2,950 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Demonic Embrace
Abyssal Mask
Rabadon's Deathcap
59.1%58.4%60.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Winds of War
Q
Shield of Durand
W
Justice Punch
E
52%
30,637 Trận
Winds of War
Q
1
4
5
7
9
Shield of Durand
W
2
8
10
12
13
Justice Punch
E
3
14
15
Hero's Entrance
R
6
11

Bảng Ngọc Galio

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Galio

Bảng Ngọc Galio
ResolveResolve
Grasp of the Undying
0%
Aftershock
100%
Guardian
0%
Demolish
5%
Font of Life
64%
Shield Bash
32%
Conditioning
9%
Second Wind
9%
Bone Plating
82%
Overgrowth
52%
Revitalize
0%
Unflinching
48%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
5%
Nimbus Cloak
93%
Transcendence
16%
Celerity
68%
Absolute Focus
2%
Scorch
0%
Waterwalking
14%
Gathering Storm
2%
Offense
34%
Offense
0%
Offense
66%
Offense
37%
Flex
59%
Flex
5%
Defense
2%
Flex
88%
Flex
10%