Galio
D

Bảng Ngọc Galio

the Colossus • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Galio ở Mid đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Galio mà bạn đang tìm!
3.4%
Tỉ lệ bị chọn
52.8%
Tỉ lệ thắng
1.7%
Tỉ lệ bị cấm
103,510
Trận

Mạnh so với

Diana
43.2%
1,725
Akali
43.5%
4,661
Sylas
43.8%
6,013
Katarina
44%
3,824
Zoe
44.1%
1,094

Yếu so với

Viktor
51.5%
1,239
Naafiri
51.3%
1,580
Lux
51.2%
2,679
Veigar
51%
2,737
Yone
50.1%
4,961

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
52.8%
88,198 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
53.2%
87,638 Trận

Các Trang bị chính

Mercury's TreadsHollow RadianceRiftmaker
57.5%
11,368 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Thornmail
Rabadon's Deathcap
60.7%59.4%73.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Winds of War
Q
Shield of Durand
W
Justice Punch
E
54%
50,613 Trận
Winds of War
Q
1
4
5
7
9
Shield of Durand
W
2
8
10
12
13
Justice Punch
E
3
14
15
Hero's Entrance
R
6
11

Bảng Ngọc Galio

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Galio

Bảng Ngọc Galio
ResolveResolve
Grasp of the Undying
1%
Aftershock
99%
Guardian
0%
Demolish
19%
Font of Life
15%
Shield Bash
67%
Conditioning
9%
Second Wind
33%
Bone Plating
57%
Overgrowth
68%
Revitalize
0%
Unflinching
32%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
3%
Nimbus Cloak
94%
Transcendence
75%
Celerity
19%
Absolute Focus
0%
Scorch
6%
Waterwalking
2%
Gathering Storm
1%
Adapative Force
78%
Attack Speed
0%
Ability Haste
22%
Adapative Force
62%
Move Speed
12%
Health Scaling
27%
Base Health
46%
Tenacity and Slow Resist
1%
Health Scaling
53%