3

Bảng Ngọc Shen

Mắt Hoàng Hôn • Platinum+
0.4%
Tỉ lệ bị chọn
49%
Tỉ lệ thắng
1.8%
Tỉ lệ bị cấm
1.9K
Trận

Mạnh so với

52.1%
150
51.2%
128
50.0%
69
45.7%
109
45.2%
97

Yếu so với

25.0%
25
30.0%
62
33.3%
75
34.6%
81
36.4%
34

Phép Bổ Trợ

49.5%
1,655 Trận

Các Trang bị khởi động

2
56.6%
260 Trận

Các Trang bị chính

66.7%
56 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

64.3%
100.0%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

E
Q
W
53.3%
383 Trận
2
8
10
12
13
 
3
14
15
17
18
 
1
4
5
7
9
 
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Shen

Bảng Ngọc Shen

Kiên Định

4%
96%
0%
50%
0%
50%
0%
17%
83%
46%
13%
42%

Áp Đảo

54%
0%
0%
83%
4%
0%
0%
0%
0%
58%
Offense
42%
Offense
4%
Defense
0%
Offense
21%
Flex
63%
Flex
92%
Offense
38%
Flex
33%
Flex
8%

opgg Bảng Ngọc Shen

Tỷ lệ chọn cao nhất

11.9%

Kiên Định

Áp Đảo

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

71.4%

Áp Đảo

Kiên Định

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lời khuyên cho liên minh

Luôn để mắt đến đồng minh và sẵn sàng cứu họ với chiêu cuối.

Tận dụng Nội năng để đạt lợi thế dài hạn với những kẻ địch dùng Năng lượng.

Lời khuyên cho địch

Để ý né khiêu khích của Bảng Ngọc Shen và trừng phạt hắn nếu hắn lướt trượt.

Khi Bảng Ngọc Shen đạt cấp 6, coi chừng chiêu cuối toàn bản đồ của hắn, thứ có thể thay đổi cục diện giao tranh.

Bảng Ngọc Shen là thủ lĩnh hội chiến binh bí mật mang tên Kinkou, Mắt Hoàng Hôn. Anh khao khát được tránh xa những rối loạn của cảm xúc, định kiến, và cái tôi cá nhân, và đi trên con đường vô hình giữa thế giới linh hồn và vật chất. Mang nhiệm vụ duy trì sự cân bằng giữa hai bên, Bảng Ngọc Shen mang thanh kiếm bằng thép và cả bằng năng lượng thần bí chống lại bất kỳ kẻ nào dám đe dọa nó.