Shen
D

Bảng Ngọc Shen

the Eye of Twilight • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Shen ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Shen mà bạn đang tìm!
2.1%
Tỉ lệ bị chọn
50.6%
Tỉ lệ thắng
0.3%
Tỉ lệ bị cấm
87,973
Trận

Mạnh so với

Akali
43.9%
1,142
K'Sante
44.5%
2,486
Irelia
45.7%
1,334
Pantheon
45.8%
1,018
Yasuo
46.1%
917

Yếu so với

Olaf
54.6%
1,230
Sett
52.8%
3,243
Trundle
52.5%
1,648
Illaoi
52.5%
2,401
Riven
52.3%
2,121

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
52.6%
11,831 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Shield
Health Potion
50.9%
81,197 Trận

Các Trang bị chính

Heartsteel
Plated SteelcapsSunfire Aegis
56.5%
5,797 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Thornmail
Force of Nature
Randuin's Omen
60.2%62.7%63.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Twilight Assault
Q
Shadow Dash
E
Spirit's Refuge
W
51%
58,376 Trận
Twilight Assault
Q
1
4
5
7
9
Spirit's Refuge
W
3
14
15
Shadow Dash
E
2
8
10
12
13
Stand United
R
6
11

Bảng Ngọc Shen

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Shen

Bảng Ngọc Shen
ResolveResolve
Grasp of the Undying
96%
Aftershock
4%
Guardian
0%
Demolish
2%
Font of Life
0%
Shield Bash
98%
Conditioning
2%
Second Wind
27%
Bone Plating
71%
Overgrowth
27%
Revitalize
49%
Unflinching
24%
DominationDomination
Cheap Shot
90%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
0%
Zombie Ward
10%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
0%
Treasure Hunter
0%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
0%
Ultimate Hunter
100%
Offense
22%
Offense
78%
Offense
0%
Offense
96%
Flex
4%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
53%
Flex
47%