Shen
D

Bảng Ngọc Shen

the Eye of Twilight • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLESUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Shen ở Top đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Shen mà bạn đang tìm!
10.8%
Tỉ lệ bị chọn
49.7%
Tỉ lệ thắng
0.4%
Tỉ lệ bị cấm
1,407
Trận

Mạnh so với

Graves
33.3%
15
Gnar
34.7%
49
Twisted Fate
36%
25
Vladimir
38.9%
18
Warwick
40%
35

Yếu so với

Quinn
65.8%
38
Kled
60%
35
Dr. Mundo
58%
81
Kayle
57.7%
156
Ornn
57.7%
104

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
50.6%
350 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
51.5%
167 Trận

Các Trang bị chính

Ionian Boots of LucidityDead Man's PlateHollow Radiance
69.2%
26 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Iceborn Gauntlet
Thornmail
Unending Despair
65.1%57.8%62.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Twilight Assault
Q
Shadow Dash
E
Spirit's Refuge
W
57%
136 Trận
Twilight Assault
Q
2
4
5
7
9
Spirit's Refuge
W
3
14
15
Shadow Dash
E
1
8
10
12
13
Stand United
R
6
11

Bảng Ngọc Shen

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Shen

Bảng Ngọc Shen
ResolveResolve
Grasp of the Undying
79%
Aftershock
21%
Guardian
0%
Demolish
0%
Font of Life
7%
Shield Bash
93%
Conditioning
3%
Second Wind
76%
Bone Plating
21%
Overgrowth
28%
Revitalize
69%
Unflinching
3%
DominationDomination
Cheap Shot
86%
Taste of Blood
7%
Sudden Impact
0%
Zombie Ward
7%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
0%
Treasure Hunter
3%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
0%
Ultimate Hunter
97%
Offense
48%
Offense
52%
Offense
0%
Offense
72%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
34%
Flex
0%
Flex
0%