4

Bảng Ngọc Gragas

Gã Bợm Rượu • Platinum+
2.8%
Tỉ lệ bị chọn
49.8%
Tỉ lệ thắng
1.1%
Tỉ lệ bị cấm
71K
Trận

Mạnh so với

56.5%
1,972
54.9%
2,739
53.7%
2,151
53.4%
782
53.0%
5,324

Yếu so với

43.7%
1,756
44.0%
1,228
44.3%
1,866
44.9%
826
45.5%
2,051

Phép Bổ Trợ

49.8%
70,906 Trận

Các Trang bị khởi động

50.1%
61,168 Trận

Các Trang bị chính

56.0%
5,937 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

55.3%
65.0%
66.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Q
E
W
53.8%
26,834 Trận
2
4
5
7
9
 
1
14
15
17
18
 
3
8
10
12
13
 
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Gragas

Bảng Ngọc Gragas

Áp Đảo

0%
54%
46%
0%
19%
0%
81%
11%
0%
89%
14%
51%
35%
0%

Pháp Thuật

0%
0%
4%
78%
0%
21%
0%
63%
35%
Offense
0%
Offense
100%
Defense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
80%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
20%

opgg Bảng Ngọc Gragas

Tỷ lệ chọn cao nhất

25.2%

Áp Đảo

Pháp Thuật

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

51.4%

Áp Đảo

Pháp Thuật

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lời khuyên cho liên minh

Hiệu ứng nhận giảm sát thương của Say Quá Hóa Cuồng bắt đầu có hiệu lực khi bạn bắt đầu nốc rượu, thế nên hãy tận dụng nó khi bạn sắp sửa chịu sát thương.

Hãy cố đẩy lùi kẻ địch vào trụ của bạn bằng Thùng Rượu Nổ.

Kết hợp chiêu Lấy Thịt Đè Người với Thùng Rượu Nổ để chiếm ưu thế cho đội.

Lời khuyên cho địch

Bảng Ngọc Gragas có thể hất văng mọi người đi bằng chiêu cuối của hắn. Cẩn thận đừng để bị hất vào hắn, hoặc tệ hơn là trụ đối phương.

Chiêu Lấy Thịt Đè Người có thời gian hồi khá thấp, khiến việc truy đuổi Bảng Ngọc Gragas hơi khó khăn. Đừng quá cố đuổi theo hắn.

Vừa vui vẻ vừa đáng sợ, Bảng Ngọc Gragas là một bậc thầy ủ rượu trên đường tìm kiếm vại đồ uống hoàn hảo. Xuất thân từ đâu không rõ, ông hiện đang thu thập những nguyên liệu quý hiếm giữa vùng Freljord hoang vu, thử hết công thức này đến công thức khác. Thường xuyên say xỉn và cực kỳ bốc đồng, những vụ ẩu đả ông gây ra đã trở thành huyền thoại, thường kết thúc với một buổi tiệc tùng thâu đêm và hư hại tài sản nhiều vô kể. Bảng Ngọc Gragas hiện diện ở đâu là báo trước nhậu nhẹt và phá hủy ở đó—theo đúng thứ tự.