Gragas
D

Bảng Ngọc Gragas

the Rabble Rouser • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Gragas ở Top đối với patch 14.12. Tìm Bảng Ngọc Gragas mà bạn đang tìm!
2.9%
Tỉ lệ bị chọn
49.4%
Tỉ lệ thắng
1.6%
Tỉ lệ bị cấm
133,088
Trận

Mạnh so với

Jayce
44.4%
2,224
Akali
44.6%
1,618
Gangplank
47.1%
1,350
Gnar
47.6%
1,757
Jax
48.4%
5,168

Yếu so với

Yorick
56%
2,756
Illaoi
54.7%
2,668
Dr. Mundo
54.6%
2,585
Urgot
53.5%
1,989
Ornn
53.3%
2,293

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
49.5%
127,846 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
49.9%
94,699 Trận

Các Trang bị chính

Rod of AgesIonian Boots of LucidityArchangel's Staff
51.6%
15,538 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Cosmic Drive
Rabadon's Deathcap
Zhonya's Hourglass
56.3%58.4%55.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Barrel Roll
Q
Body Slam
E
Drunken Rage
W
54%
13,409 Trận
Barrel Roll
Q
3
4
5
7
9
Drunken Rage
W
2
14
15
Body Slam
E
1
8
10
12
13
Explosive Cask
R
6
11

Bảng Ngọc Gragas

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Gragas

Bảng Ngọc Gragas
SorcerySorcery
Summon Aery
0%
Arcane Comet
76%
Phase Rush
24%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
>99%
Nimbus Cloak
<1%
Transcendence
99%
Celerity
0%
Absolute Focus
1%
Scorch
93%
Waterwalking
<1%
Gathering Storm
6%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
1%
Cash Back
1%
Triple Tonic
16%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
86%
Cosmic Insight
95%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
<1%
Adapative Force
58%
Attack Speed
21%
Ability Haste
22%
Adapative Force
99%
Move Speed
0%
Health Scaling
<1%
Base Health
20%
Tenacity and Slow Resist
<1%
Health Scaling
79%