Gragas
D

Bảng Ngọc Gragas

the Rabble Rouser • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Gragas ở Rừng đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Gragas mà bạn đang tìm!
2%
Tỉ lệ bị chọn
47.6%
Tỉ lệ thắng
0.6%
Tỉ lệ bị cấm
106,485
Trận

Mạnh so với

Nidalee
48.9%
1,619
Lee Sin
49.4%
12,101
Kindred
49.8%
1,335
Warwick
50.5%
2,106
Vi
50.7%
2,872

Yếu so với

Rammus
57.1%
1,784
Briar
56.6%
3,687
Lillia
56.1%
1,875
Shyvana
55.9%
1,186
Taliyah
55.6%
1,382

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
47.6%
106,104 Trận

Các Trang bị khởi động

Gustwalker Hatchling
Health Potion
48%
43,816 Trận

Các Trang bị chính

Night Harvester
Sorcerer's ShoesShadowflame
49%
23,059 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Zhonya's Hourglass
Mejai's Soulstealer
57.7%56.6%74.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Barrel Roll
Q
Body Slam
E
Drunken Rage
W
49%
44,754 Trận
Barrel Roll
Q
2
4
5
7
9
Drunken Rage
W
1
14
15
Body Slam
E
3
8
10
12
13
Explosive Cask
R
6
11

Bảng Ngọc Gragas

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Gragas

Bảng Ngọc Gragas
SorcerySorcery
Summon Aery
0%
Arcane Comet
61%
Phase Rush
39%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
84%
Nimbus Cloak
16%
Transcendence
91%
Celerity
0%
Absolute Focus
9%
Scorch
77%
Waterwalking
<1%
Gathering Storm
23%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
<1%
Magical Footwear
19%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
<1%
Biscuit Delivery
84%
Cosmic Insight
96%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
53%
Offense
42%
Offense
11%
Offense
96%
Flex
0%
Flex
<1%
Defense
6%
Flex
74%
Flex
18%