Teemo
D

Bảng Ngọc Teemo

the Swift Scout • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Teemo ở Top đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Teemo mà bạn đang tìm!
6.2%
Tỉ lệ bị chọn
50.6%
Tỉ lệ thắng
11.3%
Tỉ lệ bị cấm
207,537
Trận

Mạnh so với

Vayne
41.2%
3,232
Camille
44.7%
2,512
Illaoi
45.8%
5,362
Renekton
46.2%
4,397
Darius
46.3%
8,382

Yếu so với

Yorick
55.3%
6,065
Sion
53.8%
3,736
Ornn
53.8%
3,167
Dr. Mundo
53.7%
7,812
Urgot
53.5%
2,743

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
51%
153,889 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
51%
165,665 Trận

Các Trang bị chính

Sorcerer's ShoesNashor's ToothLiandry's Torment
53.6%
17,624 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Malignance
Rabadon's Deathcap
Shadowflame
57.1%61.5%59.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Toxic Shot
E
Blinding Dart
Q
Move Quick
W
52%
83,188 Trận
Blinding Dart
Q
2
8
10
12
13
Move Quick
W
3
14
15
Toxic Shot
E
1
4
5
7
9
Noxious Trap
R
6
11

Bảng Ngọc Teemo

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Teemo

Bảng Ngọc Teemo
PrecisionPrecision
Press the Attack
5%
Fleet Footwork
95%
Conqueror
0%
Absorb Life
71%
Triumph
<1%
Presence of Mind
29%
Legend: Alacrity
100%
Legend: Haste
0%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
<1%
Cut Down
97%
Last Stand
3%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
29%
Manaflow Band
4%
Nimbus Cloak
<1%
Transcendence
<1%
Celerity
71%
Absolute Focus
<1%
Scorch
<1%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
95%
Adapative Force
0%
Attack Speed
>99%
Ability Haste
0%
Adapative Force
>99%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
88%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
13%