4

Bảng Ngọc Teemo

Trinh Sát Nhanh Nhẹn • Platinum+
2.6%
Tỉ lệ bị chọn
49.6%
Tỉ lệ thắng
1.3%
Tỉ lệ bị cấm
66.1K
Trận

Mạnh so với

56.0%
1,492
55.1%
1,498
54.7%
672
53.7%
1,602
53.7%
901

Yếu so với

41.8%
691
44.5%
1,913
45.4%
3,022
45.6%
2,268
45.7%
1,250

Phép Bổ Trợ

50.4%
53,446 Trận

Các Trang bị khởi động

2
50.2%
52,899 Trận

Các Trang bị chính

56.8%
5,296 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

59.9%
60.3%
64.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

E
Q
W
50.7%
23,793 Trận
2
8
10
12
13
 
3
14
15
17
18
 
1
4
5
7
9
 
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Teemo

Bảng Ngọc Teemo

Áp Đảo

0%
0%
100%
0%
100%
0%
0%
0%
83%
17%
17%
0%
0%
83%

Kiên Định

0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
Offense
0%
Offense
100%
Defense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
100%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
0%

opgg Bảng Ngọc Teemo

Tỷ lệ chọn cao nhất

14.8%

Kiên Định

Áp Đảo

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

52.9%

Kiên Định

Áp Đảo

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lời khuyên cho liên minh

Những chiếc nấm của Bảng Ngọc Teemo có thể được dùng để dọn các đợt lính một cách hữu hiệu.

Hãy đặt nấm của bạn ở các vị trí then chốt trên bản đồ, chẳng hạn như ở Rồng hay Baron Nashor, để phát hiện ra những ý định của đối phương.

Lời khuyên cho địch

Kỹ năng Bắn Độc của Bảng Ngọc Teemo sẽ buộc những kẻ lao lên phải trả giá, thế nên hãy giữ khoảng cách cho đến khi bạn sẵn sàng xông vào.

Nên đầu tư mua Phụ Kiện Máy Quét Oracle để phá hủy những chiếc nấm của hắn tại các vị trí then chốt.

Không chùn bước dù là trước những trở ngại cam go nhất, Bảng Ngọc Teemo trinh sát bằng hứng thú vô bờ và tinh thần vui vẻ. Là một Yordle trong danh dự, cậu tự hào tuân theo Điều Lệ Đội Trinh Sát Bandle, đôi khi quá hăm hở đến nỗi không cần biết đến những hậu quả của hành động của mình. Dù nhiều người vẫn đặt dấu hỏi về sự tồn tại của Đội Trinh Sát, nhưng có một điều chắc chắn: đừng đùa với Bảng Ngọc Teemo .