Teemo
D

Bảng Ngọc Teemo

the Swift Scout • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Teemo ở Top đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Teemo mà bạn đang tìm!
15.2%
Tỉ lệ bị chọn
50.2%
Tỉ lệ thắng
8.8%
Tỉ lệ bị cấm
7,390
Trận

Mạnh so với

Quinn
39.5%
81
Jax
39.9%
148
Camille
41.9%
191
Tryndamere
42.1%
107
Akali
43.8%
96

Yếu so với

Yasuo
57.9%
114
Dr. Mundo
57.8%
166
Nasus
57.1%
163
Mordekaiser
57%
388
Trundle
56.3%
160

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
50.6%
5,387 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
50.4%
5,717 Trận

Các Trang bị chính

Sorcerer's ShoesNashor's ToothLiandry's Torment
56.1%
287 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Malignance
Rabadon's Deathcap
Shadowflame
55.9%63.5%59.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Toxic Shot
E
Blinding Dart
Q
Move Quick
W
51%
3,337 Trận
Blinding Dart
Q
2
8
10
12
13
Move Quick
W
3
14
15
Toxic Shot
E
1
4
5
7
9
Noxious Trap
R
6
11

Bảng Ngọc Teemo

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Teemo

Bảng Ngọc Teemo
PrecisionPrecision
Press the Attack
27%
Lethal Tempo
<1%
Fleet Footwork
72%
Conqueror
0%
Overheal
0%
Triumph
<1%
Presence of Mind
>99%
Legend: Alacrity
100%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
<1%
Cut Down
22%
Last Stand
78%
ResolveResolve
Demolish
>99%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
<1%
Second Wind
0%
Bone Plating
72%
Overgrowth
28%
Revitalize
0%
Unflinching
<1%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
9%
Flex
0%
Flex
0%