Teemo
D

Bảng Ngọc Teemo

the Swift Scout • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Teemo ở Top đối với patch 13.18. Tìm Bảng Ngọc Teemo mà bạn đang tìm!
6%
Tỉ lệ bị chọn
50.6%
Tỉ lệ thắng
10%
Tỉ lệ bị cấm
608,199
Trận

Mạnh so với

K'Sante
43.7%
6,241
Camille
45.3%
7,146
Darius
45.9%
27,161
Volibear
46.2%
11,160
Illaoi
46.8%
19,612

Yếu so với

Sion
54.8%
16,932
Yorick
54%
14,234
Cho'Gath
53.1%
11,241
Olaf
52.8%
10,382
Ornn
52.7%
8,194

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
50.8%
467,006 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
50.8%
452,166 Trận

Các Trang bị chính

Sorcerer's ShoesNashor's Tooth
Liandry's Anguish
54.4%
66,379 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Demonic Embrace
Rabadon's Deathcap
Void Staff
57.4%61.1%58.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Toxic Shot
E
Blinding Dart
Q
Move Quick
W
52%
246,855 Trận
Blinding Dart
Q
2
8
10
12
13
Move Quick
W
3
14
15
Toxic Shot
E
1
4
5
7
9
Noxious Trap
R
6
11

Bảng Ngọc Teemo

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Teemo

Bảng Ngọc Teemo
PrecisionPrecision
Press the Attack
98%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
2%
Conqueror
0%
Overheal
0%
Triumph
<1%
Presence of Mind
>99%
Legend: Alacrity
100%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
2%
Cut Down
22%
Last Stand
76%
ResolveResolve
Demolish
98%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
0%
Second Wind
0%
Bone Plating
100%
Overgrowth
2%
Revitalize
0%
Unflinching
0%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
94%
Flex
6%