Cassiopeia
D

Bảng Ngọc Cassiopeia

the Serpent's Embrace • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Cassiopeia ở Mid đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Cassiopeia mà bạn đang tìm!
1.5%
Tỉ lệ bị chọn
50.7%
Tỉ lệ thắng
1.4%
Tỉ lệ bị cấm
79,474
Trận

Mạnh so với

Azir
42.3%
2,189
Katarina
45.9%
2,604
Vex
47.1%
2,146
Yasuo
47.7%
3,713
LeBlanc
48%
1,182

Yếu so với

Viktor
53.6%
1,534
Kassadin
53.5%
800
Xerath
52.9%
1,433
Syndra
52.7%
3,576
Malzahar
52.6%
1,750

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
50.7%
59,307 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Tear of the Goddess
51%
60,993 Trận

Các Trang bị chính

Rod of Ages
Archangel's StaffRylai's Crystal Scepter
56.9%
14,428 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Rabadon's Deathcap
Void Staff
53.9%62.8%58.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Twin Fang
E
Noxious Blast
Q
Miasma
W
52%
44,977 Trận
Noxious Blast
Q
2
8
10
12
13
Miasma
W
3
14
15
Twin Fang
E
1
4
5
7
9
Petrifying Gaze
R
6
11

Bảng Ngọc Cassiopeia

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Cassiopeia

Bảng Ngọc Cassiopeia
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
100%
Overheal
0%
Triumph
1%
Presence of Mind
99%
Legend: Alacrity
2%
Legend: Tenacity
98%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
18%
Cut Down
2%
Last Stand
80%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
95%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
52%
Celerity
1%
Absolute Focus
1%
Scorch
51%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
0%
Offense
51%
Offense
3%
Offense
48%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
8%
Flex
50%
Flex
43%