Cassiopeia
D

Bảng Ngọc Cassiopeia

the Serpent's Embrace • Platinum+
TOPMIDDLEADCARRY
Bảng Ngọc xịn nhất Cassiopeia ở Mid đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Cassiopeia mà bạn đang tìm!
7.2%
Tỉ lệ bị chọn
51.3%
Tỉ lệ thắng
2.5%
Tỉ lệ bị cấm
1,120
Trận

Mạnh so với

Corki
34.6%
26
Azir
37%
54
Kassadin
38.8%
67
Galio
38.9%
54
Katarina
39.1%
138

Yếu so với

Pantheon
69.2%
13
Malphite
65.4%
26
Akshan
64.6%
48
Hwei
63.8%
127
Syndra
61.4%
70

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
51.9%
865 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Tear of the Goddess
52.1%
862 Trận

Các Trang bị chính

Rod of AgesArchangel's StaffRylai's Crystal Scepter
57.3%
321 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Liandry's Torment
Cosmic Drive
70.4%62.2%65.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Twin Fang
E
Noxious Blast
Q
Miasma
W
55%
253 Trận
Noxious Blast
Q
2
8
10
12
13
Miasma
W
4
14
15
Twin Fang
E
1
3
5
7
9
Petrifying Gaze
R
6
11

Bảng Ngọc Cassiopeia

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Cassiopeia

Bảng Ngọc Cassiopeia
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
100%
Overheal
0%
Triumph
0%
Presence of Mind
100%
Legend: Alacrity
2%
Legend: Tenacity
98%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
5%
Cut Down
5%
Last Stand
91%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
98%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
63%
Celerity
5%
Absolute Focus
0%
Scorch
35%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
0%
Offense
60%
Offense
5%
Offense
35%
Offense
93%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
56%
Flex
0%
Flex
0%