Kennen
D

Bảng Ngọc Kennen

the Heart of the Tempest • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Kennen ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Kennen mà bạn đang tìm!
1.6%
Tỉ lệ bị chọn
48.1%
Tỉ lệ thắng
0.7%
Tỉ lệ bị cấm
87,110
Trận

Mạnh so với

Rumble
46.2%
1,525
Yasuo
46.6%
1,030
Gwen
48.1%
1,642
Volibear
48.2%
1,193
Gnar
48.6%
1,504

Yếu so với

Nasus
59.1%
3,265
Yorick
58%
1,334
Dr. Mundo
57.9%
1,033
Ornn
55.5%
1,264
Garen
55.4%
3,101

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
48.2%
79,744 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
48.6%
49,772 Trận

Các Trang bị chính

Sorcerer's Shoes
Hextech Rocketbelt
Shadowflame
52.7%
14,626 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Rabadon's Deathcap
Void Staff
53.8%60%57.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Thundering Shuriken
Q
Electrical Surge
W
Lightning Rush
E
49%
40,716 Trận
Thundering Shuriken
Q
1
4
5
7
9
Electrical Surge
W
2
8
10
12
13
Lightning Rush
E
3
14
15
Slicing Maelstrom
R
6
11

Bảng Ngọc Kennen

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Kennen

Bảng Ngọc Kennen
SorcerySorcery
Summon Aery
>99%
Arcane Comet
0%
Phase Rush
<1%
Nullifying Orb
3%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
97%
Transcendence
36%
Celerity
5%
Absolute Focus
59%
Scorch
87%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
13%
DominationDomination
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
>99%
Sudden Impact
0%
Zombie Ward
0%
Ghost Poro
6%
Eyeball Collection
0%
Treasure Hunter
10%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
12%
Ultimate Hunter
72%
Offense
3%
Offense
96%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
6%
Flex
70%
Flex
26%