Kennen
D

Bảng Ngọc Kennen

the Heart of the Tempest • Platinum+
TOPMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Kennen ở Top đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Kennen mà bạn đang tìm!
9.1%
Tỉ lệ bị chọn
45.7%
Tỉ lệ thắng
0.3%
Tỉ lệ bị cấm
1,610
Trận

Mạnh so với

Udyr
30%
20
Volibear
35.7%
56
Malphite
42.3%
97
Yasuo
42.4%
59
Gangplank
42.9%
56

Yếu so với

Sylas
77.8%
18
Zac
70.3%
37
Gwen
68%
50
Irelia
64.9%
74
Nasus
63.3%
79

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
46.2%
1,410 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
46.2%
897 Trận

Các Trang bị chính

Sorcerer's ShoesHextech RocketbeltZhonya's Hourglass
66.7%
39 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Void Staff
Cryptbloom
64%65.5%100%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Thundering Shuriken
Q
Electrical Surge
W
Lightning Rush
E
47%
732 Trận
Thundering Shuriken
Q
1
4
5
7
9
Electrical Surge
W
2
8
10
12
13
Lightning Rush
E
3
14
15
Slicing Maelstrom
R
6
11

Bảng Ngọc Kennen

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Kennen

Bảng Ngọc Kennen
SorcerySorcery
Summon Aery
97%
Arcane Comet
0%
Phase Rush
3%
Nullifying Orb
12%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
88%
Transcendence
17%
Celerity
48%
Absolute Focus
35%
Scorch
43%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
57%
DominationDomination
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
98%
Sudden Impact
<1%
Zombie Ward
1%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
4%
Treasure Hunter
2%
Ingenious Hunter
<1%
Relentless Hunter
0%
Ultimate Hunter
93%
Offense
2%
Offense
98%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
56%
Flex
0%
Flex
0%