5

Bảng Ngọc Kennen

Trái Tim Sấm Sét • Platinum+
1.4%
Tỉ lệ bị chọn
48.7%
Tỉ lệ thắng
0.2%
Tỉ lệ bị cấm
36.5K
Trận

Mạnh so với

55.2%
1,206
52.9%
386
52.8%
678
52.7%
1,049
52.7%
1,347

Yếu so với

42.7%
1,052
43.4%
948
43.6%
713
44.0%
1,156
44.2%
731

Phép Bổ Trợ

56.7%
1,551 Trận

Các Trang bị khởi động

49.0%
25,496 Trận

Các Trang bị chính

54.1%
6,339 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

58.3%
61.0%
67.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Q
W
E
49.9%
12,613 Trận
1
4
5
7
9
 
2
8
10
12
13
 
3
14
15
17
18
 
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Kennen

Bảng Ngọc Kennen

Pháp Thuật

98%
0%
2%
5%
0%
95%
78%
1%
21%
81%
0%
19%

Áp Đảo

0%
100%
0%
0%
0%
0%
94%
0%
0%
6%
Offense
1%
Offense
100%
Defense
3%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
76%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
21%

opgg Bảng Ngọc Kennen

Tỷ lệ chọn cao nhất

26.9%

Pháp Thuật

Áp Đảo

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

61.0%

Pháp Thuật

Áp Đảo

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lời khuyên cho liên minh

Bạn có thể làm choáng những kẻ địch đã bị trúng phải 3 Dấu Ấn Sấm Sét.

Kĩ năng Tốc Độ Sấm Sét có thể được dùng để mở đầu các cuộc chiến nhờ tính chất phục hồi Nội Năng của nó, khiến bạn có thể sử dụng các kĩ năng khác bồi thêm.

Bạn có thể phóng Phi Tiêu Sét vào một kẻ địch buộc chúng phải trúng một Dấu Ấn Sấm Sét rồi kích hoạt Giật Sét để buộc chúng phải chịu thêm một lần nữa.

Lời khuyên cho địch

Hãy cẩn thận khi ở gần Bảng Ngọc Kennen nếu bạn trúng phải Dấu Ấn Sấm Sét. Nếu bị trúng 3 lần bạn sẽ bị choáng.

Bảng Ngọc Kennen cũng khá mỏng manh, hãy quay lại và chiến đấu nếu hắn quá tự tin với Tốc Độ Sấm Sét.

Không chỉ là một người gìn giữ cân bằng cho Ionia, Bảng Ngọc Kennen còn là Yordle duy nhất trong hội Kinkou. Dù nhỏ bé và lông lá, cậu vẫn sẵn lòng xử lý mọi hiểm họa với phi tiêu sấm sét và nhiệt huyết vô biên. Bên cạnh sư phụ Shen, Bảng Ngọc Kennen tuần tra thế giới linh hồn, sử dụng năng lượng điện tàn phá để hạ gục kẻ địch.