Garen
D

Bảng Ngọc Garen

The Might of Demacia • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Garen ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Garen mà bạn đang tìm!
9%
Tỉ lệ bị chọn
52.2%
Tỉ lệ thắng
7.7%
Tỉ lệ bị cấm
481,518
Trận

Mạnh so với

K'Sante
42.2%
12,904
Yasuo
42.8%
5,335
Yone
44.6%
29,097
Jax
44.7%
34,066
Jayce
45.1%
7,462

Yếu so với

Kayle
53.9%
10,331
Camille
52.7%
10,662
Trundle
52.5%
9,438
Cho'Gath
51.3%
6,329
Shen
50.9%
5,021

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
52.7%
369,015 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Shield
Health Potion
52.5%
390,531 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's Greaves
Stridebreaker
Hullbreaker
57%
94,433 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Dead Man's Plate
Sterak's Gage
Force of Nature
58.7%61%55.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Judgment
E
Decisive Strike
Q
Courage
W
54%
206,349 Trận
Decisive Strike
Q
1
8
10
12
13
Courage
W
3
14
15
Judgment
E
2
4
5
7
9
Demacian Justice
R
6
11

Bảng Ngọc Garen

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Garen

Bảng Ngọc Garen
SorcerySorcery
Summon Aery
0%
Arcane Comet
0%
Phase Rush
100%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
100%
Transcendence
3%
Celerity
97%
Absolute Focus
0%
Scorch
5%
Waterwalking
45%
Gathering Storm
51%
ResolveResolve
Demolish
31%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
31%
Second Wind
51%
Bone Plating
18%
Overgrowth
38%
Revitalize
8%
Unflinching
23%
Offense
86%
Offense
14%
Offense
0%
Offense
95%
Flex
3%
Flex
2%
Defense
2%
Flex
83%
Flex
15%