Garen
D

Bảng Ngọc Garen

The Might of Demacia • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Garen ở Top đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Garen mà bạn đang tìm!
84.1%
Tỉ lệ bị chọn
51.5%
Tỉ lệ thắng
7.3%
Tỉ lệ bị cấm
40,806
Trận

Mạnh so với

Riven
41.8%
754
K'Sante
43.9%
585
Yasuo
44.4%
491
Jax
44.6%
1,257
Ornn
45%
538

Yếu so với

Urgot
53.6%
938
Camille
53.5%
1,247
Trundle
53.3%
1,114
Tahm Kench
53.1%
766
Kayle
52.3%
1,081

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
52%
30,770 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Shield
Health Potion
51.6%
31,614 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesStridebreakerPhantom Dancer
59%
2,968 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Dead Man's Plate
Sterak's Gage
Force of Nature
57.7%60.2%57%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Judgment
E
Decisive Strike
Q
Courage
W
53%
18,105 Trận
Decisive Strike
Q
1
8
10
12
13
Courage
W
3
14
15
Judgment
E
2
4
5
7
9
Demacian Justice
R
6
11

Bảng Ngọc Garen

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Garen

Bảng Ngọc Garen
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
100%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
83%
Legend: Tenacity
17%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
0%
Last Stand
100%
ResolveResolve
Demolish
83%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
3%
Second Wind
13%
Bone Plating
77%
Overgrowth
23%
Revitalize
0%
Unflinching
0%
Offense
27%
Offense
73%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
90%
Flex
0%
Flex
0%