Master Yi
D

Bảng Ngọc Master Yi

the Wuju Bladesman • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Master Yi ở Rừng đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Master Yi mà bạn đang tìm!
9%
Tỉ lệ bị chọn
50.5%
Tỉ lệ thắng
15.6%
Tỉ lệ bị cấm
481,832
Trận

Mạnh so với

Nidalee
45.4%
5,819
Nunu & Willump
45.5%
6,306
Rengar
45.9%
5,861
Kindred
46.2%
5,117
Hecarim
47.4%
8,858

Yếu so với

Rammus
57%
18,241
Jax
53%
9,161
Briar
52.1%
20,350
Amumu
52%
10,490
Evelynn
51.7%
8,947

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
50.4%
423,853 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
51.7%
138,618 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesBlade of The Ruined King
Guinsoo's Rageblade
54.3%
80,234 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Wit's End
Death's Dance
Guardian Angel
60.2%63.8%66.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Alpha Strike
Q
Wuju Style
E
Meditate
W
52%
274,781 Trận
Alpha Strike
Q
1
4
5
7
9
Meditate
W
3
14
15
Wuju Style
E
2
8
10
12
13
Highlander
R
6
11

Bảng Ngọc Master Yi

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Master Yi

Bảng Ngọc Master Yi
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
100%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
0%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
100%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
100%
Cut Down
0%
Last Stand
0%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
2%
Flex
98%
Flex
0%