Master Yi
D

Bảng Ngọc Master Yi

the Wuju Bladesman • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Master Yi ở Rừng đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Master Yi mà bạn đang tìm!
95.5%
Tỉ lệ bị chọn
51.6%
Tỉ lệ thắng
21.9%
Tỉ lệ bị cấm
46,355
Trận

Mạnh so với

Rengar
43.8%
623
Nidalee
44.5%
483
Udyr
45%
504
Lee Sin
46.5%
3,245
Kindred
46.6%
708

Yếu so với

Rammus
55.4%
1,656
Wukong
52%
525
Jax
51.3%
1,789
Vi
51.3%
1,424
Brand
51.1%
505

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
51.5%
40,988 Trận

Các Trang bị khởi động

Gustwalker Hatchling
52.4%
9,053 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesKraken SlayerGuinsoo's Rageblade
56.7%
2,607 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Wit's End
Death's Dance
Sterak's Gage
60.1%64.3%67.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Alpha Strike
Q
Wuju Style
E
Meditate
W
54%
27,208 Trận
Alpha Strike
Q
1
4
5
7
9
Meditate
W
3
14
15
Wuju Style
E
2
8
10
12
13
Highlander
R
6
11

Bảng Ngọc Master Yi

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Master Yi

Bảng Ngọc Master Yi
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
100%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
0%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
100%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
0%
Last Stand
100%
ResolveResolve
Demolish
0%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
0%
Second Wind
0%
Bone Plating
100%
Overgrowth
100%
Revitalize
0%
Unflinching
0%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
0%
Flex
0%