Lee Sin
D

Bảng Ngọc Lee Sin

the Blind Monk • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Lee Sin ở Rừng đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Lee Sin mà bạn đang tìm!
17.6%
Tỉ lệ bị chọn
48.5%
Tỉ lệ thắng
11%
Tỉ lệ bị cấm
938,722
Trận

Mạnh so với

Nidalee
48.7%
22,648
Rengar
48.9%
9,532
Wukong
49.2%
11,158
Kindred
49.3%
10,937
Sejuani
49.8%
14,317

Yếu so với

Rammus
54.6%
15,188
Briar
54.4%
33,942
Nocturne
54.3%
54,199
Lillia
54.2%
14,719
Trundle
53.8%
11,432

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
48.5%
936,888 Trận

Các Trang bị khởi động

Scorchclaw Pup
Health Potion
49%
362,287 Trận

Các Trang bị chính

Goredrinker
Mercury's TreadsBlack Cleaver
51.9%
120,275 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Death's Dance
Guardian Angel
Sterak's Gage
55.6%61.4%60.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Sonic Wave / Resonating Strike
Q
Safeguard / Iron Will
W
Tempest / Cripple
E
50%
258,561 Trận
Sonic Wave / Resonating Strike
Q
1
4
5
7
9
Safeguard / Iron Will
W
2
8
10
12
13
Tempest / Cripple
E
3
14
15
Dragon's Rage
R
6
11

Bảng Ngọc Lee Sin

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Lee Sin

Bảng Ngọc Lee Sin
PrecisionPrecision
Press the Attack
<1%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
>99%
Overheal
<1%
Triumph
>99%
Presence of Mind
<1%
Legend: Alacrity
66%
Legend: Tenacity
34%
Legend: Bloodline
<1%
Coup de Grace
68%
Cut Down
0%
Last Stand
32%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
>99%
Perfect Timing
<1%
Future's Market
<1%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
<1%
Cosmic Insight
>99%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
<1%
Offense
95%
Offense
<1%
Offense
95%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
14%
Flex
80%
Flex
14%