Leona
D

Bảng Ngọc Leona

the Radiant Dawn • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Leona ở Sp đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Leona mà bạn đang tìm!
13.1%
Tỉ lệ bị chọn
52%
Tỉ lệ thắng
6.3%
Tỉ lệ bị cấm
169,802
Trận

Mạnh so với

Yuumi
41.1%
3,665
Pantheon
44%
2,314
Ashe
44.8%
2,546
Senna
45.6%
5,513
Lulu
45.6%
6,394

Yếu so với

Morgana
51.3%
7,756
Braum
51.2%
3,953
Janna
50.8%
3,332
Vel'Koz
50.3%
2,158
Soraka
50.1%
3,813

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
52.3%
137,998 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
52.4%
163,980 Trận

Các Trang bị chính

Solstice SleighPlated SteelcapsLocket of the Iron Solari
53.8%
12,810 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Thornmail
Knight's Vow
Frozen Heart
56.6%63.6%59.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Eclipse
W
Zenith Blade
E
Shield of Daybreak
Q
56%
58,407 Trận
Shield of Daybreak
Q
1
14
15
Eclipse
W
3
4
5
7
9
Zenith Blade
E
2
8
10
12
13
Solar Flare
R
6
11

Bảng Ngọc Leona

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Leona

Bảng Ngọc Leona
ResolveResolve
Grasp of the Undying
0%
Aftershock
100%
Guardian
0%
Demolish
<1%
Font of Life
>99%
Shield Bash
0%
Conditioning
5%
Second Wind
20%
Bone Plating
75%
Overgrowth
45%
Revitalize
<1%
Unflinching
55%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
76%
Magical Footwear
0%
Cash Back
0%
Triple Tonic
0%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
27%
Cosmic Insight
93%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
4%
Adapative Force
9%
Attack Speed
13%
Ability Haste
78%
Adapative Force
10%
Move Speed
42%
Health Scaling
49%
Base Health
81%
Tenacity and Slow Resist
<1%
Health Scaling
18%