Leona
D

Bảng Ngọc Leona

the Radiant Dawn • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Leona ở Sp đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Leona mà bạn đang tìm!
6.5%
Tỉ lệ bị chọn
49.7%
Tỉ lệ thắng
4.6%
Tỉ lệ bị cấm
344,493
Trận

Mạnh so với

Yuumi
44.3%
8,384
Pantheon
46.2%
3,748
Ashe
47.5%
6,630
Nautilus
47.5%
19,671
Lulu
47.7%
8,790

Yếu so với

Morgana
53.8%
16,885
Swain
53.6%
7,675
Janna
53%
6,765
Zyra
52.7%
11,222
Renata Glasc
52.6%
7,124

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
49.9%
279,084 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Relic Shield
49.8%
265,328 Trận

Các Trang bị chính

Locket of the Iron Solari
Plated SteelcapsThornmail
54.5%
14,422 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zeke's Convergence
Randuin's Omen
Gargoyle Stoneplate
60.1%58.3%67.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Eclipse
W
Zenith Blade
E
Shield of Daybreak
Q
54%
112,333 Trận
Shield of Daybreak
Q
1
14
15
Eclipse
W
3
4
5
7
9
Zenith Blade
E
2
8
10
12
13
Solar Flare
R
6
11

Bảng Ngọc Leona

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Leona

Bảng Ngọc Leona
InspirationInspiration
Glacial Augment
100%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
0%
Hextech Flashtraption
96%
Magical Footwear
0%
Perfect Timing
4%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
80%
Biscuit Delivery
20%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
ResolveResolve
Demolish
0%
Font of Life
16%
Shield Bash
0%
Conditioning
6%
Second Wind
22%
Bone Plating
70%
Overgrowth
9%
Revitalize
0%
Unflinching
77%
Offense
20%
Offense
23%
Offense
56%
Offense
4%
Flex
77%
Flex
16%
Defense
8%
Flex
50%
Flex
45%