Darius
D

Bảng Ngọc Darius

the Hand of Noxus • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Darius ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Darius mà bạn đang tìm!
8.9%
Tỉ lệ bị chọn
49.1%
Tỉ lệ thắng
19.3%
Tỉ lệ bị cấm
472,488
Trận

Mạnh so với

Yasuo
45.9%
5,256
K'Sante
46.2%
11,811
Renekton
48.2%
11,814
Rumble
48.6%
5,806
Aatrox
48.9%
33,579

Yếu so với

Dr. Mundo
55.7%
8,523
Vayne
55.5%
5,767
Kayle
55.3%
7,620
Yorick
54.7%
8,748
Ornn
54%
8,824

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
49.8%
418,119 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
50.3%
215,204 Trận

Các Trang bị chính

Plated Steelcaps
Stridebreaker
Dead Man's Plate
52.6%
67,072 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Sterak's Gage
Force of Nature
Guardian Angel
59.4%57.2%59.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Decimate
Q
Apprehend
E
Crippling Strike
W
52%
94,870 Trận
Decimate
Q
2
4
5
7
9
Crippling Strike
W
1
14
15
Apprehend
E
3
8
10
12
13
Noxian Guillotine
R
6
11

Bảng Ngọc Darius

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Darius

Bảng Ngọc Darius
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
16%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
84%
Overheal
0%
Triumph
97%
Presence of Mind
3%
Legend: Alacrity
69%
Legend: Tenacity
31%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
<1%
Cut Down
0%
Last Stand
>99%
ResolveResolve
Demolish
11%
Font of Life
<1%
Shield Bash
0%
Conditioning
<1%
Second Wind
34%
Bone Plating
63%
Overgrowth
3%
Revitalize
0%
Unflinching
86%
Offense
11%
Offense
90%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
19%
Flex
75%
Flex
5%