Bảng Ngọc Darius
2

Bảng Ngọc Darius

Đại Tướng Noxus • Platinum+
5.2%
Tỉ lệ bị chọn
49.5%
Tỉ lệ thắng
14.3%
Tỉ lệ bị cấm
20.8K
Trận

Mạnh so với

Yếu so với

Phép Bổ Trợ

Tốc Biến
Tốc Hành
50.3%
16,583 Trận

Các Trang bị khởi động

Kiếm Doran
Bình Máu
50.5%
10,785 Trận

Các Trang bị chính

Giày Thép Gai
Tam Hợp Kiếm
Móng Vuốt Sterak
57.1%
1,960 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Giáp Liệt Sĩ
Giáp Tâm Linh
Giáp Thiên Thần
63.2%
60.9%
71.0%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Tàn Sát
Q
Bắt Giữ
E
Đánh Thọt
W
52.6%
5,836 Trận
Tàn Sát
1
4
5
7
9
 
Đánh Thọt
2
14
15
17
18
 
Bắt Giữ
3
8
10
12
13
 
Máy Chém Noxus
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Darius

Bảng Ngọc Darius
Chuẩn Xác

Chuẩn Xác

Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
78%
Hiện Diện Trí Tuệ
22%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
100%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
11%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
89%
Kiên Định

Kiên Định

Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
33%
Giáp Cốt
67%
Lan Tràn
33%
Tiếp Sức
22%
Kiên Cường
44%
Offense
11%
Offense
100%
Defense
0%
Offense
89%
Flex
0%
Flex
78%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
22%

opgg Bảng Ngọc Darius

Tỷ lệ chọn cao nhất

20.3%
Chuẩn Xác

Chuẩn Xác

Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Định

Kiên Định

Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

57.2%
Chuẩn Xác

Chuẩn Xác

Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Định

Kiên Định

Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lore

Lời khuyên cho liên minh

Tàn Sát là một kĩ năng quấy rối rất mạnh. Hãy tung chiêu vào kẻ địch từ cự li tối đa để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Máy Chém Noxus gây nhiều sát thương hơn dựa trên số đòn đánh bạn tung ra trước đó. Tốt nhất là đánh năm cái để tăng sát thương lên tối đa.

Bảng Ngọc Darius hưởng lợi rất nhiều từ các trang bị tăng cường khả năng sống sót. Bạn càng sống dai trong một cuộc chiến, bạn càng trở nên nguy hiểm hơn.

Lời khuyên cho địch

Hãy tận dụng những thời điểm khi kĩ năng Tàn Sát của Bảng Ngọc Darius đang trong thời gian hồi để quấy phá hắn.

Bảng Ngọc Darius có ít kĩ năng để rút lui khỏi một cuộc chiến. Nếu bạn đang chiếm ưu thế, đừng ngại ngần việc truy đuổi đến cùng.

Không có biểu tượng nào cho sức mạnh Noxus vĩ đại hơn Bảng Ngọc Darius , tướng lĩnh đáng sợ và dạn dày nhất ở đây. Đi từ xuất thân khiêm tốn đến chỗ trở thành Đại Tướng Noxus, hắn đã đập tạn vô số kẻ địch của đế quốc—nhiều người trong đó còn chính là người Noxus. Hắn không bao giờ nghi ngờ đại nghĩa của mình, và không bao giờ ngần ngại một khi lưỡi rìu đã vung lên, nhưng ai đối đầu với thủ lĩnh Quân đoàn Tam Cực sẽ không nhận được chút khoan dung nào.