Darius
D

Bảng Ngọc Darius

the Hand of Noxus • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Darius ở Top đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Darius mà bạn đang tìm!
15.3%
Tỉ lệ bị chọn
48.7%
Tỉ lệ thắng
23.7%
Tỉ lệ bị cấm
198,181
Trận

Mạnh so với

Yasuo
42.7%
2,241
Yone
45.6%
5,040
K'Sante
45.9%
5,062
Gangplank
47%
2,584
Rumble
48.5%
2,442

Yếu so với

Yorick
56.4%
4,782
Dr. Mundo
55.3%
5,520
Kayle
54.9%
4,468
Vayne
54.3%
5,182
Sett
54.2%
12,766

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
49.1%
177,476 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
49.5%
114,374 Trận

Các Trang bị chính

Plated SteelcapsTrinity ForceSterak's Gage
53.6%
12,896 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Dead Man's Plate
Force of Nature
Jak'Sho, The Protean
58.3%57.6%55.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Decimate
Q
Apprehend
E
Crippling Strike
W
50%
64,232 Trận
Decimate
Q
2
4
5
7
9
Crippling Strike
W
1
14
15
Apprehend
E
3
8
10
12
13
Noxian Guillotine
R
6
11

Bảng Ngọc Darius

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Darius

Bảng Ngọc Darius
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
92%
Absorb Life
17%
Triumph
83%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
88%
Legend: Haste
12%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
3%
Cut Down
0%
Last Stand
97%
ResolveResolve
Demolish
5%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
0%
Second Wind
34%
Bone Plating
66%
Overgrowth
92%
Revitalize
2%
Unflinching
2%
Adapative Force
3%
Attack Speed
96%
Ability Haste
0%
Adapative Force
>99%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
70%
Tenacity and Slow Resist
2%
Health Scaling
29%