Quinn
D

Bảng Ngọc Quinn

Demacia's Wings • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Quinn ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Quinn mà bạn đang tìm!
1.5%
Tỉ lệ bị chọn
50.6%
Tỉ lệ thắng
1.5%
Tỉ lệ bị cấm
77,705
Trận

Mạnh so với

Volibear
42.9%
1,423
Jayce
44.9%
2,519
Gangplank
45.1%
1,761
Riven
45.7%
1,875
Pantheon
45.9%
915

Yếu so với

Malphite
57.6%
3,038
Nasus
55.7%
2,433
Urgot
55.1%
833
Ornn
55%
1,192
Teemo
54.5%
2,562

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
50.9%
64,643 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
51.2%
50,142 Trận

Các Trang bị chính

StormrazorBerserker's Greaves
Youmuu's Ghostblade
56.2%
5,254 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

The Collector
Lord Dominik's Regards
Bloodthirster
59.9%61.5%63.8%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Heightened Senses
W
Blinding Assault
Q
Vault
E
53%
28,155 Trận
Blinding Assault
Q
2
8
10
12
13
Heightened Senses
W
3
4
5
7
9
Vault
E
1
14
15
Behind Enemy Lines
R
6
11

Bảng Ngọc Quinn

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Quinn

Bảng Ngọc Quinn
PrecisionPrecision
Press the Attack
4%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
96%
Conqueror
0%
Overheal
12%
Triumph
11%
Presence of Mind
76%
Legend: Alacrity
46%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
54%
Coup de Grace
33%
Cut Down
41%
Last Stand
26%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
10%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
39%
Transcendence
0%
Celerity
32%
Absolute Focus
67%
Scorch
51%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
<1%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
84%
Flex
16%