Quinn
D

Bảng Ngọc Quinn

Demacia's Wings • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Quinn ở Top đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Quinn mà bạn đang tìm!
2.3%
Tỉ lệ bị chọn
50.2%
Tỉ lệ thắng
1.1%
Tỉ lệ bị cấm
29,993
Trận

Mạnh so với

Jayce
42.7%
635
Vayne
44.8%
866
Yasuo
45%
416
Darius
45.4%
1,907
Gnar
46%
350

Yếu so với

Teemo
57.2%
1,044
Malphite
56.5%
1,281
Camille
56.1%
595
Irelia
54.3%
637
Ornn
53.1%
446

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
50.3%
23,945 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
50.5%
21,891 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesKraken SlayerBlade of The Ruined King
53.2%
3,818 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Lord Dominik's Regards
Infinity Edge
Bloodthirster
59.5%63.4%64.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Heightened Senses
W
Blinding Assault
Q
Vault
E
52%
10,638 Trận
Blinding Assault
Q
2
8
10
12
13
Heightened Senses
W
3
4
5
7
9
Vault
E
1
14
15
Behind Enemy Lines
R
6
11

Bảng Ngọc Quinn

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Quinn

Bảng Ngọc Quinn
PrecisionPrecision
Press the Attack
2%
Fleet Footwork
98%
Conqueror
0%
Absorb Life
20%
Triumph
2%
Presence of Mind
78%
Legend: Alacrity
89%
Legend: Haste
0%
Legend: Bloodline
11%
Coup de Grace
5%
Cut Down
84%
Last Stand
11%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
35%
Transcendence
0%
Celerity
12%
Absolute Focus
78%
Scorch
65%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
10%
Adapative Force
1%
Attack Speed
99%
Ability Haste
0%
Adapative Force
100%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
12%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
88%