Diana
D

Bảng Ngọc Diana

Scorn of the Moon • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Diana ở Rừng đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Diana mà bạn đang tìm!
5.5%
Tỉ lệ bị chọn
50.1%
Tỉ lệ thắng
1.9%
Tỉ lệ bị cấm
294,814
Trận

Mạnh so với

Nidalee
45.7%
3,417
Rengar
47.1%
3,623
Shaco
47.5%
10,520
Nunu & Willump
47.7%
4,069
Lee Sin
47.8%
21,596

Yếu so với

Briar
55.1%
10,383
Trundle
54.2%
4,239
Nocturne
53%
16,793
Master Yi
52.3%
11,629
Rammus
52%
5,110

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
50.1%
291,060 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
50.7%
132,463 Trận

Các Trang bị chính

Nashor's ToothSorcerer's Shoes
Hextech Rocketbelt
53.2%
59,590 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Zhonya's Hourglass
Void Staff
63.9%60.6%59.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Crescent Strike
Q
Pale Cascade
W
Lunar Rush
E
52%
158,233 Trận
Crescent Strike
Q
1
4
5
7
9
Pale Cascade
W
2
8
10
12
13
Lunar Rush
E
3
14
15
Moonfall
R
6
11

Bảng Ngọc Diana

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Diana

Bảng Ngọc Diana
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
100%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
84%
Legend: Tenacity
16%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
84%
Cut Down
0%
Last Stand
16%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
>99%
Perfect Timing
<1%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
7%
Flex
71%
Flex
23%