Bảng Ngọc Soraka
3

Bảng Ngọc Soraka

Tinh Nữ • Platinum+
Bảng Ngọc xịn nhất Soraka ở Sp đối với patch 13.6. Tìm Bảng Ngọc Soraka mà bạn đang tìm!
4.4%
Tỉ lệ bị chọn
50.1%
Tỉ lệ thắng
1.3%
Tỉ lệ bị cấm
96.6K
Trận

Strong against

Weak against

Phép Bổ Trợ

Tốc Biến
Hồi Máu
51.2%
42,256 Trận

Các Trang bị khởi động

Bình Máu
2
Lưỡi Gươm Đoạt Thuật
50.3%
84,570 Trận

Các Trang bị chính

Giày Khai Sáng Ionia
Bùa Nguyệt Thạch
Dây Chuyền Chuộc Tội
62.8%
7,795 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Bình Thải Hóa Dược
Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác
Giáp Máu Warmog
62.5%
62.2%
100.0%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Tinh Tú Hộ Mệnh
W
Vẫn Tinh
Q
Điểm Phân Cực
E
55.4%
21,493 Trận
Vẫn Tinh
1
8
10
12
13
 
Tinh Tú Hộ Mệnh
2
4
5
7
9
 
Điểm Phân Cực
3
14
15
 
Nguyện Ước
6
11
 

Bảng Ngọc Soraka

Pháp Thuật

Pháp Thuật

Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau L�ẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Kiên Định

Kiên Định

Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Soraka

Bảng Ngọc Soraka
Pháp Thuật

Pháp Thuật

Triệu Hồi Aery
100%
Thiên Thạch Bí Ẩn
0%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
83%
Áo Choàng Mây
17%
Thăng Tiến Sức Mạnh
28%
Mau Lẹ
72%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
100%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
Kiên Định

Kiên Định

Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
3%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
45%
Giáp Cốt
52%
Lan Tràn
3%
Tiếp Sức
97%
Kiên Cường
0%
Offense
76%
Offense
97%
Defense
0%
Offense
7%
Flex
3%
Flex
100%
Offense
17%
Flex
0%
Flex
0%

Lore

Lời khuyên cho liên minh

Bảng Ngọc Soraka là một đồng minh có tác động mạnh đến các cuộc chiến dựa vào những kĩ năng hồi Máu của cô ta.

Bạn có thể sử dụng chiêu Nguyện Ước để hồi máu cho đồng đội trên toàn bản đồ giúp họ thoát khỏi những tình huống nguy hiểm.

Điểm Phân Cực là một kĩ năng ép góc điều khiển giao tranh khá đáng gờm.

Lời khuyên cho địch

Tập trung tiêu diệt Bảng Ngọc Soraka nếu cô ta lỡ bước lên tiền tuyến trong các cuộc đụng độ để hồi máu cho đồng đội

Hãy lưu tâm đến thời gian hồi rất lâu của kĩ năng Điểm Phân Cực nếu Bảng Ngọc Soraka có lỡ sử dụng nó để quấy rối.

Nên cân nhắc chuyển mục tiêu sang hạ gục Bảng Ngọc Soraka thay vì đơn vị cô ta cố cứu vớt.

Một lữ khách lang thang từ các chiều không gian bên ngoài Núi Targon, Bảng Ngọc Soraka từ bỏ sự bất tử để bảo vệ loài người khỏi chính bản năng bạo lực của họ. Cô nhiệt thành giảng dạy sự đồng cảm và thương xót với bất kỳ ai cô gặp - thậm chí còn cứu chữa cho những kẻ muốn làm hại cô. Và, sau tất cả những gì đã thấy trên thế giới nhiễu nhương này, Bảng Ngọc Soraka vẫn tin rằng người dân Runeterra còn chưa hoàn toàn khai mở hết tiềm năng của mình.