Soraka
D

Bảng Ngọc Soraka

the Starchild • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Soraka ở Sp đối với patch 13.18. Tìm Bảng Ngọc Soraka mà bạn đang tìm!
6.2%
Tỉ lệ bị chọn
51.3%
Tỉ lệ thắng
2.2%
Tỉ lệ bị cấm
562,912
Trận

Mạnh so với

Shaco
46.1%
5,648
Milio
46.5%
7,931
Pantheon
46.7%
7,061
Lulu
47.1%
20,098
Pyke
47.7%
20,688

Yếu so với

Blitzcrank
50.9%
23,294
Zyra
50.9%
24,111
Senna
49.8%
32,263
Xerath
49.8%
19,934
Rakan
49.7%
19,627

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
52.9%
201,218 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Spellthief's Edge
51.7%
490,084 Trận

Các Trang bị chính

Ionian Boots of Lucidity
Moonstone Renewer
Redemption
62.2%
54,619 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Ardent Censer
Chemtech Putrifier
Staff of Flowing Water
65.1%59.1%58.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Astral Infusion
W
Starcall
Q
Equinox
E
55%
148,471 Trận
Starcall
Q
1
8
10
12
13
Astral Infusion
W
2
4
5
7
9
Equinox
E
3
14
15
Wish
R
6
11

Bảng Ngọc Soraka

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Soraka

Bảng Ngọc Soraka
SorcerySorcery
Summon Aery
100%
Arcane Comet
0%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
80%
Nimbus Cloak
20%
Transcendence
39%
Celerity
61%
Absolute Focus
0%
Scorch
97%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
3%
ResolveResolve
Demolish
0%
Font of Life
6%
Shield Bash
0%
Conditioning
0%
Second Wind
27%
Bone Plating
68%
Overgrowth
0%
Revitalize
100%
Unflinching
0%
Offense
71%
Offense
18%
Offense
13%
Offense
92%
Flex
4%
Flex
3%
Defense
0%
Flex
92%
Flex
7%