Soraka
D

Bảng Ngọc Soraka

the Starchild • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Soraka ở Sp đối với patch 14.12. Tìm Bảng Ngọc Soraka mà bạn đang tìm!
4.5%
Tỉ lệ bị chọn
51.2%
Tỉ lệ thắng
1.3%
Tỉ lệ bị cấm
208,179
Trận

Mạnh so với

Ashe
44.7%
2,664
Swain
45.2%
2,668
Pantheon
46.1%
2,698
Rell
46.8%
2,752
Pyke
47.4%
8,205

Yếu so với

Janna
51.6%
3,502
Nami
51.5%
11,656
Zyra
51.5%
6,775
Sona
50.4%
3,955
Blitzcrank
50.3%
6,924

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
51.9%
128,507 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
51.5%
198,589 Trận

Các Trang bị chính

Dream MakerIonian Boots of LucidityMoonstone Renewer
53%
47,461 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Redemption
Warmog's Armor
Dawncore
58.2%64.1%60.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Astral Infusion
W
Starcall
Q
Equinox
E
54%
60,199 Trận
Starcall
Q
1
8
10
12
13
Astral Infusion
W
2
4
5
7
9
Equinox
E
3
14
15
Wish
R
6
11

Bảng Ngọc Soraka

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Soraka

Bảng Ngọc Soraka
SorcerySorcery
Summon Aery
100%
Arcane Comet
0%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
90%
Nimbus Cloak
10%
Transcendence
19%
Celerity
76%
Absolute Focus
5%
Scorch
43%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
57%
ResolveResolve
Demolish
0%
Font of Life
10%
Shield Bash
0%
Conditioning
0%
Second Wind
57%
Bone Plating
33%
Overgrowth
0%
Revitalize
95%
Unflinching
5%
Adapative Force
43%
Attack Speed
0%
Ability Haste
57%
Adapative Force
95%
Move Speed
0%
Health Scaling
5%
Base Health
86%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
14%