4

Bảng Ngọc Soraka

Tinh Nữ • Platinum+
3.4%
Tỉ lệ bị chọn
49.5%
Tỉ lệ thắng
0.4%
Tỉ lệ bị cấm
85.3K
Trận

Mạnh so với

53.6%
1,284
53.0%
1,002
52.8%
2,010
51.9%
4,156
51.9%
1,520

Yếu so với

44.6%
2,802
45.9%
2,224
46.4%
2,896
47.5%
9,173
47.6%
3,128

Phép Bổ Trợ

49.9%
37,258 Trận

Các Trang bị khởi động

2
49.7%
69,288 Trận

Các Trang bị chính

60.0%
6,581 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

61.2%
68.4%
100.0%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

W
Q
E
53.5%
13,728 Trận
1
8
10
12
13
 
2
4
5
7
9
 
3
14
15
17
18
 
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Soraka

Bảng Ngọc Soraka

Kiên Định

0%
0%
100%
0%
100%
0%
0%
0%
100%
0%
96%
4%

Pháp Thuật

0%
100%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Offense
17%
Offense
63%
Defense
0%
Offense
0%
Flex
33%
Flex
96%
Offense
83%
Flex
4%
Flex
4%

opgg Bảng Ngọc Soraka

Tỷ lệ chọn cao nhất

16.2%

Pháp Thuật

Kiên Định

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

53.6%

Pháp Thuật

Kiên Định

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lời khuyên cho liên minh

Bảng Ngọc Soraka là một đồng minh có tác động mạnh đến các cuộc chiến dựa vào những kĩ năng hồi Máu của cô ta.

Bạn có thể sử dụng chiêu Nguyện Ước để hồi máu cho đồng đội trên toàn bản đồ giúp họ thoát khỏi những tình huống nguy hiểm.

Điểm Phân Cực là một kĩ năng ép góc điều khiển giao tranh khá đáng gờm.

Lời khuyên cho địch

Tập trung tiêu diệt Bảng Ngọc Soraka nếu cô ta lỡ bước lên tiền tuyến trong các cuộc đụng độ để hồi máu cho đồng đội

Hãy lưu tâm đến thời gian hồi rất lâu của kĩ năng Điểm Phân Cực nếu Bảng Ngọc Soraka có lỡ sử dụng nó để quấy rối.

Nên cân nhắc chuyển mục tiêu sang hạ gục Bảng Ngọc Soraka thay vì đơn vị cô ta cố cứu vớt.

Một lữ khách đến từ vị diện tinh tú bên trên Núi Targon, Bảng Ngọc Soraka từ bỏ sự bất tử để bảo vệ loài người khỏi chính bản năng bạo lực của họ. Cô nhiệt thành giảng dạy sự đồng cảm và thương xót với bất kỳ ai cô gặp—thậm chí còn cứu chữa cho những kẻ muốn làm hại cô. Và, sau tất cả những gì đã thấy trên thế giới nhiễu nhương này, Bảng Ngọc Soraka vẫn tin rằng người dân Runeterra còn chưa hoàn toàn khai mở hết tiềm năng của mình.