Vex
D

Bảng Ngọc Vex

the Gloomist • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Vex ở Mid đối với patch 13.18. Tìm Bảng Ngọc Vex mà bạn đang tìm!
6.5%
Tỉ lệ bị chọn
51.4%
Tỉ lệ thắng
7.1%
Tỉ lệ bị cấm
587,258
Trận

Mạnh so với

LeBlanc
43.9%
15,666
Qiyana
44%
6,494
Yone
45.3%
34,997
Azir
45.7%
8,002
Irelia
46.3%
12,229

Yếu so với

Xerath
52.4%
12,703
Aurelion Sol
52.3%
8,319
Viktor
51.8%
10,514
Vladimir
51.8%
9,445
Orianna
51.7%
12,290

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
51.4%
405,921 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
51.6%
500,785 Trận

Các Trang bị chính

Luden's Tempest
Sorcerer's ShoesShadowflame
55.2%
129,270 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Rabadon's Deathcap
Void Staff
56.2%59.7%56.8%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Mistral Bolt
Q
Personal Space
W
Looming Darkness
E
53%
327,858 Trận
Mistral Bolt
Q
2
4
5
7
9
Personal Space
W
3
8
10
12
13
Looming Darkness
E
1
14
15
Shadow Surge
R
6
11

Bảng Ngọc Vex

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Vex

Bảng Ngọc Vex
DominationDomination
Electrocute
100%
Predator
0%
Dark Harvest
0%
Hail of Blades
0%
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
100%
Sudden Impact
0%
Zombie Ward
46%
Ghost Poro
4%
Eyeball Collection
50%
Treasure Hunter
4%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
0%
Ultimate Hunter
96%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
0%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
30%
Biscuit Delivery
70%
Cosmic Insight
91%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
9%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
32%
Flex
67%