Vex
D

Bảng Ngọc Vex

the Gloomist • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Vex ở Mid đối với patch 14.12. Tìm Bảng Ngọc Vex mà bạn đang tìm!
5.3%
Tỉ lệ bị chọn
51.7%
Tỉ lệ thắng
4.7%
Tỉ lệ bị cấm
244,182
Trận

Mạnh so với

Corki
42.7%
2,632
Yone
44.5%
9,041
LeBlanc
45%
18,046
Akali
45%
9,623
Katarina
45.6%
7,709

Yếu so với

Veigar
52.8%
8,114
Brand
52.7%
6,104
Xerath
51.8%
4,305
Lux
51.5%
7,537
Galio
51.5%
3,551

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
52.4%
73,646 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
52%
229,459 Trận

Các Trang bị chính

Luden's CompanionSorcerer's ShoesShadowflame
53.9%
72,006 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Rabadon's Deathcap
Void Staff
55.9%57.9%55.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Mistral Bolt
Q
Personal Space
W
Looming Darkness
E
53%
131,018 Trận
Mistral Bolt
Q
2
4
5
7
9
Personal Space
W
3
8
10
12
13
Looming Darkness
E
1
14
15
Shadow Surge
R
6
11

Bảng Ngọc Vex

DominationDomination
Electrocute
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Vex

Bảng Ngọc Vex
DominationDomination
Electrocute
100%
Dark Harvest
0%
Hail of Blades
0%
Cheap Shot
3%
Taste of Blood
94%
Sudden Impact
3%
Zombie Ward
6%
Ghost Poro
6%
Eyeball Collection
88%
Treasure Hunter
3%
Relentless Hunter
3%
Ultimate Hunter
94%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
0%
Cash Back
0%
Triple Tonic
30%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
91%
Cosmic Insight
67%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
12%
Adapative Force
0%
Attack Speed
100%
Ability Haste
0%
Adapative Force
100%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
81%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
19%