Bảng Ngọc Vex
1

Bảng Ngọc Vex

Pháp Sư Khó Chịu • Platinum+
Bảng Ngọc xịn nhất Vex ở Mid đối với patch 11.20. Tìm Bảng Ngọc Vex mà bạn đang tìm!
12.1%
Tỉ lệ bị chọn
51.3%
Tỉ lệ thắng
45.2%
Tỉ lệ bị cấm
18.3K
Trận

Mạnh so với

Yếu so với

Phép Bổ Trợ

Tốc Biến
Thiêu Đốt
51.4%
13,697 Trận

Các Trang bị khởi động

Nhẫn Doran
Bình Máu
2
51.9%
9,910 Trận

Các Trang bị chính

Bão Tố Luden
Giày Pháp Sư
Kính Nhắm Ma Pháp
56.4%
3,701 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Đồng Hồ Cát Zhonya
Trượng Hư Vô
Mũ Phù Thủy Rabadon
58.3%
59.1%
64.0%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Sóng U Sầu
Q
Chỗ Này Của Ta!
W
Nỗi Buồn Lan Tỏa
E
53.5%
3,996 Trận
Sóng U Sầu
1
4
5
7
9
 
Chỗ Này Của Ta!
3
8
10
12
13
 
Nỗi Buồn Lan Tỏa
2
14
15
17
18
 
Bóng Đen Đoạt Mệnh
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Vex

Bảng Ngọc Vex
Áp Đảo

Áp Đảo

Sốc Điện
95%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
5%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
5%
Vị Máu
94%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
99%
Thợ Săn Tham Lam
16%
Thợ Săn Tài Tình
1%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
83%
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
2%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
3%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
96%
Offense
0%
Offense
100%
Defense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
47%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
53%

opgg Bảng Ngọc Vex

Tỷ lệ chọn cao nhất

26.3%
Áp Đảo

Áp Đảo

Sốc Điện
Thú Săn Mồi
Thu Thập Hắc Ám
Mưa Kiếm
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tham Lam
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

53.2%
Áp Đảo

Áp Đảo

Sốc Điện
Thú Săn Mồi
Thu Thập Hắc Ám
Mưa Kiếm
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tham Lam
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lore

Nơi trung tâm Quần Đảo Bóng Đêm, có một yordle cô độc lê bước trong màn sương hắc ám, hài lòng với nỗi thống khổ đến ảm đạm của nó. Chẳng bao giờ có chút sức sống, và chỉ đồng hành với mỗi cái bóng hùng mạnh của chính mình, Bảng Ngọc Vex trốn tránh khỏi mọi sự tích cực và niềm hạnh phúc nơi thế giới bên ngoài, và nhất là lũ “tầm thường” đáng ghét đang tận hưởng những điều đó. Dù không có tham vọng gì cả, cô ta sẽ nhanh chóng dẹp bỏ sắc màu hay hạnh phúc, ngăn chặn tất cả những kẻ thích chõ mũi với thứ ma thuật đầy sự khó chịu.