Vex
D

Bảng Ngọc Vex

the Gloomist • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Vex ở Mid đối với patch 14.4. Tìm Bảng Ngọc Vex mà bạn đang tìm!
2.9%
Tỉ lệ bị chọn
49.4%
Tỉ lệ thắng
2.6%
Tỉ lệ bị cấm
120,710
Trận

Mạnh so với

LeBlanc
44.4%
3,110
Qiyana
45.8%
1,353
Talon
47.6%
1,371
Akali
48.2%
5,559
Azir
48.3%
2,127

Yếu so với

Karma
56.3%
4,613
Aurelion Sol
54.4%
2,741
Ahri
53.5%
6,335
Kassadin
53.1%
1,631
Diana
52.9%
1,784

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
49.7%
43,416 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
49.8%
107,395 Trận

Các Trang bị chính

Luden's CompanionSorcerer's ShoesStormsurge
52%
29,940 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Shadowflame
Rabadon's Deathcap
Void Staff
54.2%57.9%54.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Mistral Bolt
Q
Personal Space
W
Looming Darkness
E
51%
62,806 Trận
Mistral Bolt
Q
2
4
5
7
9
Personal Space
W
3
8
10
12
13
Looming Darkness
E
1
14
15
Shadow Surge
R
6
11

Bảng Ngọc Vex

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Vex

Bảng Ngọc Vex
DominationDomination
Electrocute
100%
Predator
0%
Dark Harvest
0%
Hail of Blades
0%
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
100%
Sudden Impact
0%
Zombie Ward
20%
Ghost Poro
10%
Eyeball Collection
70%
Treasure Hunter
0%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
0%
Ultimate Hunter
100%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
0%
Triple Tonic
20%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
15%
Biscuit Delivery
80%
Cosmic Insight
85%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
20%
Flex
5%
Flex
25%