Orianna
D

Bảng Ngọc Orianna

the Lady of Clockwork • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Orianna ở Mid đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Orianna mà bạn đang tìm!
13.2%
Tỉ lệ bị chọn
49.9%
Tỉ lệ thắng
11.8%
Tỉ lệ bị cấm
706,189
Trận

Mạnh so với

Azir
46%
28,325
Zed
47.8%
23,647
Lissandra
48.7%
8,646
Zoe
48.8%
9,227
Yasuo
48.9%
32,037

Yếu so với

Aurelion Sol
54.4%
9,216
Xerath
54.1%
18,995
Kassadin
52.6%
7,564
Veigar
52.4%
18,372
Irelia
52.3%
16,408

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
49.9%
656,752 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
50.2%
635,932 Trận

Các Trang bị chính

Luden's Tempest
Sorcerer's ShoesShadowflame
53.3%
72,143 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Zhonya's Hourglass
Void Staff
59.3%58.6%58.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Command: Attack
Q
Command: Dissonance
W
Command: Protect
E
51%
434,577 Trận
Command: Attack
Q
1
4
5
7
9
Command: Dissonance
W
2
8
10
12
13
Command: Protect
E
3
14
15
Command: Shockwave
R
6
11

Bảng Ngọc Orianna

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Orianna

Bảng Ngọc Orianna
SorcerySorcery
Summon Aery
41%
Arcane Comet
20%
Phase Rush
39%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
69%
Celerity
<1%
Absolute Focus
30%
Scorch
96%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
4%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
5%
Perfect Timing
1%
Future's Market
<1%
Minion Dematerializer
<1%
Biscuit Delivery
97%
Cosmic Insight
96%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
<1%
Offense
2%
Offense
97%
Offense
<1%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
8%
Flex
29%
Flex
67%