Orianna
D

Bảng Ngọc Orianna

the Lady of Clockwork • Platinum+
TOPMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Orianna ở Mid đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Orianna mà bạn đang tìm!
11.8%
Tỉ lệ bị chọn
48.5%
Tỉ lệ thắng
0.7%
Tỉ lệ bị cấm
5,752
Trận

Mạnh so với

Irelia
41.9%
93
Ekko
43.7%
71
Hwei
46.6%
247
Kassadin
47%
117
Vex
47.9%
71

Yếu so với

Aurelion Sol
61.6%
245
Brand
58.4%
77
Annie
58.3%
72
Fizz
57.6%
92
Anivia
56.7%
67

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
48.5%
5,251 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
48.9%
4,752 Trận

Các Trang bị chính

BootsArchangel's StaffSorcerer's Shoes
49.6%
904 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Zhonya's Hourglass
Shadowflame
58.7%59.4%77.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Command: Attack
Q
Command: Dissonance
W
Command: Protect
E
49%
3,051 Trận
Command: Attack
Q
1
4
5
7
9
Command: Dissonance
W
2
8
10
12
13
Command: Protect
E
3
14
15
Command: Shockwave
R
6
11

Bảng Ngọc Orianna

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Orianna

Bảng Ngọc Orianna
SorcerySorcery
Summon Aery
28%
Arcane Comet
52%
Phase Rush
20%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
46%
Celerity
<1%
Absolute Focus
54%
Scorch
>99%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
<1%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
<1%
Triple Tonic
83%
Future's Market
1%
Minion Dematerializer
<1%
Biscuit Delivery
92%
Cosmic Insight
22%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
<1%
Offense
97%
Offense
<1%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
68%
Flex
0%
Flex
0%