Corki
D

Bảng Ngọc Corki

the Daring Bombardier • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Corki ở Mid đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Corki mà bạn đang tìm!
0.6%
Tỉ lệ bị chọn
47.7%
Tỉ lệ thắng
0.1%
Tỉ lệ bị cấm
32,404
Trận

Mạnh so với

Azir
46.8%
1,029
LeBlanc
48.4%
564
Anivia
48.8%
346
Yasuo
48.9%
1,440
Zed
49.4%
929

Yếu so với

Xerath
58.9%
596
Twisted Fate
57.2%
591
Talon
56.4%
417
Ekko
56.3%
432
Fizz
56.2%
905

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
47.7%
28,428 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
49.1%
8,071 Trận

Các Trang bị chính

Trinity Force
Sorcerer's ShoesManamune
53.1%
5,316 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Ravenous Hydra
Rapid Firecannon
Guardian Angel
54.3%57.7%64.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Phosphorus Bomb
Q
Gatling Gun
E
Valkyrie
W
49%
15,872 Trận
Phosphorus Bomb
Q
1
4
5
7
9
Valkyrie
W
3
14
15
Gatling Gun
E
2
8
10
12
13
Missile Barrage
R
6
11

Bảng Ngọc Corki

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Corki

Bảng Ngọc Corki
InspirationInspiration
Glacial Augment
0%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
100%
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
8%
Biscuit Delivery
92%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
DominationDomination
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
8%
Sudden Impact
0%
Zombie Ward
0%
Ghost Poro
83%
Eyeball Collection
8%
Treasure Hunter
0%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
0%
Ultimate Hunter
100%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
83%
Flex
0%
Flex
17%