Corki
D

Bảng Ngọc Corki

the Daring Bombardier • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Corki ở ĐTCL đối với patch 14.12. Tìm Bảng Ngọc Corki mà bạn đang tìm!
3.1%
Tỉ lệ bị chọn
47.1%
Tỉ lệ thắng
6.5%
Tỉ lệ bị cấm
143,133
Trận

Mạnh so với

Aphelios
48.3%
2,913
Varus
50.3%
3,579
Kalista
50.9%
1,450
Samira
50.9%
4,439
Tristana
51.6%
4,064

Yếu so với

Kog'Maw
55%
1,654
Jinx
54.5%
13,198
Caitlyn
54.3%
15,232
Jhin
54.3%
14,753
Zeri
54.1%
3,492

Phép Bổ Trợ

FlashBarrier
47.3%
82,840 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
47.4%
135,681 Trận

Các Trang bị chính

OpportunityThe CollectorBerserker's Greaves
53.8%
8,559 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Infinity Edge
Lord Dominik's Regards
Bloodthirster
53.2%55.1%57.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Gatling Gun
E
Phosphorus Bomb
Q
Valkyrie
W
49%
28,841 Trận
Phosphorus Bomb
Q
3
8
10
12
13
Valkyrie
W
2
14
15
Gatling Gun
E
1
4
5
7
9
Missile Barrage
R
6
11

Bảng Ngọc Corki

DominationDomination
Electrocute
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
PrecisionPrecision
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Corki

Bảng Ngọc Corki
PrecisionPrecision
Press the Attack
2%
Fleet Footwork
98%
Conqueror
<1%
Absorb Life
84%
Triumph
<1%
Presence of Mind
16%
Legend: Alacrity
80%
Legend: Haste
<1%
Legend: Bloodline
20%
Coup de Grace
11%
Cut Down
88%
Last Stand
1%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
28%
Cash Back
3%
Triple Tonic
1%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
98%
Cosmic Insight
7%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
63%
Adapative Force
0%
Attack Speed
98%
Ability Haste
0%
Adapative Force
98%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
67%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
37%